Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

2011. május 25., szerda

Közmunka ergo, szabálytalanságok és szívatások...

Az oldalon lévő szavazás tanulsággal lezárult, amely alapján a négy órás munkarend egyik közmunkavállalónak sem kedvező a  többségi szavazatok szerint.


ÖN EGYETÉRT-E AZZAL, HOGY NAPI 4 ÓRÁBAN BRUTTÓ 39.000 FT-ÉRT EMBEREK DOLGOZZANAK KÖZMUNKÁN A MEGÉLHETÉSÜKÉRT?


Egyetértek vele
  3 (10%)
Nem értek vele egyet
  27 (90%)
Tartózkodom a kérdésben
  0 (0%)

Szavazatok száma: 30
Közvélemény-kutatás lezárva

A Közmunka is Munka, ezt végre tudomásul kéne vennie politikusainknak, csakhogy a FIDESZ lecsökkentette a közmunka és közcélú munkák időtartalmát a  korábbi 1 évről 4 hónapra, a fizetéseket az eddigi 8 órás munkarendi bruttó 78.000 Ft-os (60 600 Ft) bért pedig 4 órás munkavégzésre vetítve bruttó 39.000 Ft-ra (Netto 32 500 Ft). Ezen intézkedéstől a szakpolitikusok a foglalkoztatás növelését várják, mivel 12 hónap alatt egy munkakörben, egy helyen egy ember helyet hármat lehet foglalkoztatni. Szép új világ ez! Munkahelyteremtés helyett a recept szerint végy fel minél több embert közmunkára és használd ki őket, sőt ha kell mosdósíts ehhez a jogszabályokon is hogy mindez törvényes legyen... Éljen a narancsszínű 2/3. 
A közmunkások ki vannak szolgáltatva, erről nap mint nap kapunk információkat. Egyes tapasztalatok szerint a közcélú dolgozok nem dolgozhatnak ünnepnapokon, mivel részükre nem fizethető ki az Mt. szerint megjáró dupla bér. Azonban az egyes intézményekben a közcélú munkavállalók mellett dolgozó állandó munkavállalók részére engedélyezett az ünnepnapi munkavégzés. A közcélú munkásoknak nem fizethető ki a műszakpótlék (ezt már több önkormányzat sem fizeti ki!), ami egyébként megjárna, ha olyan időbeosztásban dolgoznak.
"A rendkívüli munkavégzés idejére, illetőleg a délutáni és éjszakai műszakban végzett munkáért külön díjazás és pótlék illeti meg a munkavállalót."
Ezek olyan példák, mely alapján jól látszik ahogy egyes munkáltatók diszkriminálják a foglalkoztatási csoportokat...
A sor folytatásaként a közcélú munkavállalók részére a munkáltatók nem biztosítanak munka és védőruhát, ami megint csak aggályos, mivel az Mt. szintén nem tesz különbséget dolgozó és dolgozó, avagy ha jobban tetszik munkavállaló és munkavállaló között. 
"Szociális juttatások
165. § (1) A munkáltató támogathatja a munkavállalók kulturális, jóléti, egészségügyi szükségleteinek kielégítését, életkörülményeik javítását. A támogatásokat, illetve ezek mértékét a kollektív szerződés határozza meg, de a munkáltató a munkavállaló részére ezen túlmenően is támogatást nyújthat.
(2) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani.
A jogalkotó a munkáltató mérlegelésére bízza annak eldöntését, hogy milyen fajta, és mértékű kulturális, szociális juttatást ad munkavállalóinak. A felsoroltakon túl támogathatja képzését, lakásépítkezését, szociális segélyt nyújthat, étkeztetést biztosíthat stb.
Ha a munkáltató e célokra pénzt különít el, akkor kollektív szerződés keretében történő szabályozás szükséges.
Ennek konkrét felhasználásáról az üzemi tanáccsal együtt dönt. Döntésének érvénytelenségéhez vezet, ha az üzemi tanács nélkül határoz.
A munkáltató, ha gazdasági körülményei lehetővé teszik, a fentieken túlmenően is adhat támogatást munkavállalóinak, mely esetben a kollektív szerződés rendelkezései nem kötik, és az üzemi tanács nélkül dönthet.
A törvény, a munkaruha juttatás kötelező eseteit fogalmazza meg, ezért az erre vonatkozó további szabályozást is célszerű a kollektív szerződésben rendezni.
Ebben nevesíteni kell azokat a munkaköröket, amelyek munkaruha juttatására jogosítanak, milyen ruhafajták adhatók, mennyi azok kihordási ideje, munkaviszonyba lépéstől számítva mely időponttól jogosult rá a munkavállaló."
Személyes tapasztalatok alapján a munkavállalók saját ruhájukat koszolják és szaggatják, ez ugye milyen egészséges dolog miközben a tisztelt parlamentben jelen lévő nagy urak minden nap öltönybe és nyakkendőben járnak, mivel nekik jár a ruhapénz is, hogy "munkaruhát" tudjanak ölteni magukra. Ez a kiváltságosság a közcélú és közmunkás munkavállalóknak nem adatik meg.
Egy közmunkás, aki mondjuk füvet nyír személyes tapasztalatok szerint csak egy jól láthatósági mellényt kap, amíg mondjuk egy portás a saját utcai ruhájában végez közfeladatot, melyet ha a munka elvégzése úgy alakul össze is koszol...
Sajnos Ma magyarországon, szándékosan kis betűvel írva kihasználják a bérből és fizetésből élő réteget, miközben az a felső 10 ezer ember jól érzi magát. A kérdés csak az meddig mehet ez így tovább?
Meddig nézik hülyének a munkára szoruló közcélú és közmunkás dolgozókat?
Amennyiben vannak hasonló tapasztalatik, úgy írják meg nekünk és mi közzé tesszük, utána járunk....