Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

2013. június 29., szombat

Tüntetés a PSZÁF előtt - Simó-beszéd

Simó Endre beszéde a 2013. június 28-i tüntetésen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete előtt
     Szervusztok Harcostársak, Hitelkárosultak, tönkre tett Emberek! A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke a bankok mellé állt veletek szemben. Azt üzente a Kúriának, hogy a bankok tönkre mennek, ha a bíróság nektek ad igazat. Szász Károly elnöknek nem az a fontos, hogy a bankok ne követelhessék rajtatok azt, ami nem jár nekik, nem az a fontos, hogy a jogtalan követeléseik teljesítésébe tönkre ment honfitársaink egyenesbe jussanak, és ne lakoltassák őket ki, hanem az a fontos Szász Károlynak, hogy a bankok jogtalan módszerekkel, átverésekkel és csalással is biztosíthassák maguknak a maximális profitot. Kerül, amibe kerül! Életek árán is!      Itt állunk egy felügyelet előtt, amelynek az volna a dolga, hogy a fogyasztókat védje azokkal szemben, akik hibás terméket varrtak a nyakukba, és most nem hajlandók kicserélni. Ehelyett azokat védi, akik átverték az embereket, és azt mondja nekik, nem kellett volna megvennetek a portékát. Mondja ezt azoknak a Hitelkárosultaknak, akik sohasem akartak kibújni az adósságuk alól, de azt sohasem vették tudomásul, hogy adósság címén a kétszeresét és háromszorosát kelljen fizetniük annak az összegnek, amelyet felvettek. Rossz oldalra állt Szász úr! A csalók és a bitangok oldalára. Az sem menti fel önt a felelősség alól, hogy az állam is ön mellett áll. Legalábbis ez a kormány, meg elődje. Az egyik megágyazott a devizahitelezésnek, a másik pedig szemet hunyt a rablás fölött. Mert hiszen mindketten ugyanazt a rendszert szolgálták: a finánctőkéét. Mely ma ott tart, hogy nem csak kizsákmányol, hanem lop és csal is!     Nem tudom, az Orbán-kormány melyik korifeusa biztatta Szász Károlyt arra, hogy levélben presszionálja a Kúriát a bankok érdekében. De azt tudom, hogy Szász Károly és az őt támogató politika erkölcsileg megsemmisült ezzel a levéllel. Kiderült róla, hogy még az igazságszolgáltatást is csak akkor fogadják el, ha az nem ellenük irányul. Mi innen arra szólítjuk fel a Kúriát, hogy tegye a dolgát, és még a látszatát is kerülje el annak, hogy olyanoktól hagyja magát befolyásolni, akik hatalmi helyzetüket a társadalom leigázására, embermilliók megnyomorítására használják ki. Álljon a Kúria az igazság mellé, és hozzon olyan döntést, amely véget vet a devizahitelezés néven ismert gyalázatnak!

 A Magyar Szociális Fórum álláspontja ismert:

-A keletkezett túlfizetést be kell számítani a tőketartozásba, csökkentve vele annak összegét.-          A jogtalanul elvett javakért kártalanítani kell a megkárosított embereket, anyagi és erkölcsi kárpótlásban kell részesíteni azokat, akiktől elvették egyetlen, jogszerűen birtokolt otthonukat, és más javaikat, mert nem tudták fizetni a bank által egyoldalúan és önkényesen számlázott törlesztést.-          Kárpótolni kell azoknak a hozzátartozóit, akik belehaltak a banki önkénybe, és a végrehajtói meghurcoltatásba.-          A bankok térítsék meg a Hiteleseknek okozott kárt, kártalanítsák és kárpótolják a megkárosított embereket.-          A létesítendő magáncsőd intézmény keretében elsőbbséget kell biztosítani azoknak, akiket a bankok és végrehajtóik kisemmiztek mindenükből, és semmi reményük sincs arra, hogy állami segítség nélkül visszailleszkedhessenek a társadalomba.-          A végrehajtás kriminalizálódik. Ezért azonnali leállítását követeljük. A bankok nem adhatják el követelésüket, és eredeti áron kötelesek visszavásárolni azt.-          Követeljük a kilakoltatások leállítását mindaddig, amíg az embereknek nem biztosítanak más lakást elvett otthonuk helyett!-  Az államnak (kormánynak) közérdekű keresetet kell benyújtania a bankok ellen, a megkárosított állampolgárok védelmében.                                                       
 -.-

2013. június 20., csütörtök

Magyar Szociális Fórum az emberi jogok magyarországi alakulásáról

Budapest, 2013. június 20. csütörtök

A Magyar Szociális Fórum (MSZF) csütörtökön állást foglalt abban a vitában, amelyet a magyar kormány folytat az ENSZ-szel, valamint az Európa Tanáccsal az emberi jogok magyarországi alakulásáról. Az MSZF szerint Magyarországon tagadhatatlanul sérülnek az emberi jogok, köztük a legalapvetőbb jog, az élethez való jog is. A probléma nem a jelenlegi kormánnyal kezdődött, de a mostani kormány alatt különösen kiéleződött, tekintettel az alkotmányos garanciák meggyengítésére – írják.

A nemzetközi szervezetek részéről megfogalmazódó bírálatok az emberi jogokat érintő valós sérelmeknek csak egy szűk területét érintik: elsősorban az igazságszolgáltatásra és a bírói hatáskörökre összpontosítanak. Nem kétséges, hogy valós gondra mutatnak rá, de ennél is aggasztóbb a helyzet az élethez és a megélhetéshez való alapjogok terén – írja az MSZF.
A Magyar Szociális Fórum évek óta figyelmezteti az egymást követő kormányokat, hogy súlyosan sérül az élethez való jog. Európa szívében évről-évre több százan szenvednek fagyhalált, mert családokat lakoltatnak ki otthonaikból önhibájukon kívüli fizetésképtelenségük miatt. Mások saját otthonukban fagynak meg, mert nincs mivel fűteniük, de az illetékes hatóságok nem sietnek a segítségükre. Ezért civil szervezetek fognak össze az élet védelmében a fagyhalállal szemben. A legutóbbi öt évben 1500-1800 honfitársunk szenvedett fagyhalált. Súlyosan sérült az élethez való jog azzal is, hogy kilakoltatásokkor a végrehajtók és kivezényelt rendőri segédeik olyan helyzetet teremtettek, amellyel a kilakoltatásra ítéltek közül többeket a halálba kergettek, ahelyett, hogy megelőzték volna az öngyilkosságokat. Mindenki tudja, kikre és milyen esetekre gondolunk, hiszen beszámoltunk róluk konkrétan is. Súlyosan sérül a rokkantak méltó megélhetéshez való joga is, a 2011. évi CXCI. törvény és az új felülvizsgálati rendszer bevezetése óta. A magyar népesség 23 százaléka alultáplált, hazánkban több tízezer gyermek éhezik. A megélhetési válság miatt Magyarországon is jelentősen felszökött az öngyilkosságok száma. Évről-évre emberek százai oltják ki önkezűleg az életüket azért, mert önhibájukon kívül képtelenek eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek, vagy nem akarnak mindennapos anyagi gondokkal küszködő családtagjaik terhére lenni. Ezt az állapotot egyetlen nemzetközi szervezet sem tette szóvá, midőn az emberi jogok magyarországi alakulását vette górcső alá – jegyezte meg az MSZF.A méltó megélhetéshez való nemzetközi jog nem csak azáltal sérül, hogy Magyarországon kb. másfél millió embernek nincs munkája, hanem azáltal is, hogy a FIDESZ-KDNP kormánytöbbség által jóváhagyott és rendszeresen módosított alaptörvényből kihagyták a munkához való jog puszta elismerését is. Magyarországon tehát senkinek sincs joga a munkához, azaz a munkából származó megélhetéshez. Annak sincs joga hozzá, aki egyébként dolgozik. Ez az állapot önkényeskedések sorának szolgáltatja ki a munkavállalót. A civil társadalom követelése ellenére nem iktatták alkotmányba a lakhatási jogot, pedig szorosan kapcsolódik a megélhetéshez és az élethez. Az alaptörvényből kiiktatták a társadalombiztosításhoz való jogot is.

Magyarország új alaptörvénye nem ismeri el a nemek közötti egyenlőséget, és ezzel hátrányos megkülönböztetésben részesíti a homoszexuális embert.

Rendkívüli módon sérül a magyar állampolgárok korrekt tájékoztatáshoz való joga az óta, amióta centralizált állami irányítás alá került a közszolgálati televízió, rádió és hírügynökség. A hazai és a világ dolgairól szóló objektív tájékoztatást a kormány politikáját méltató és az ellenzéket lejárató propaganda váltotta fel 2010 óta. Újságírókat bocsátottak el amiatt, hogy nem vállalkoztak ennek a kormánypropagandának a kiszolgálására. A szólásszabadság és a véleménynyilvánítási szabadság feltűnően beszűkült, a társadalmi hangot szinte teljesen elfojtják, nem adnak hírt a kormánypolitikára rossz fényt vető eseményekről, fejleményekről, folyamatokról és csak azok kapnak szót, akik támogatják a regnáló kormány politikáját.

Megfosztották az állampolgárokat a szabad véleménynyilvánítás jogától az új alaptörvénnyel kapcsolatban. Helyettük a parlament döntött az ország új alaptörvényéről. Hasonlóképpen a lisszaboni szerződésről sem mondhattunk véleményt népszavazáson, jóllehet életünkre és sorsunkra alapvető következményekkel járt mindkettő.

A Magyar Szociális Fórum évek óta számon kéri a kormányokon, így Orbán Viktor kormányán is az emberi jogok sérelmét. De mindhiába. Az a tény, hogy a kormány következetesen figyelmen kívül hagyja a társadalmi szervezetek közérdekű véleményét és kezdeményezéseit, mi több, ellenségesen viszonyul hozzájuk, alátámasztja, hogy az emberi jogok sérelmének orvoslása falakba ütközik Magyarországon. Ezért a hazai és a nemzetközi bírálatok megalapozottak. De az emberjogi nemzetközi szervezeteknek, melyeknek hazánk tagja, azt is látniuk kell, hogy a magyar helyzet – sajátosságai dacára – egy olyan modell világméretű válságának a tükörképe, amely csak kevesek számára képes anyagilag is alátámasztani az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényében deklarált alapjogokat – áll az MSZF csütörtökön kiadott állásfoglalásában.+++


Kiadta: MSZF SZK

+36 30 5927371
www.mszfszk.hu

2013. június 18., kedd

Az ombudsman szerint sérti a közmunkások emberi méltóságát a láthatósági mellény

Az alapvető jogok biztosa szerint sérti az emberi méltóságot és az egyenlő bánásmód követelményét, hogy egy cég megkülönböztető jelzés viselésére kötelezte a közfoglalkoztatottakat.
Szabó Máté ombudsman hivatala hétfőn eljuttatott közleményében azt írta, hogy az adott társaság alkalmazásában álló valamennyi munkavállalónak munkavédelmi, munkaszervezési okból viselnie kell a sárga láthatósági mellényt, rajta a felirattal: közcélú foglalkoztatás. A cég vezetője a közfoglalkoztatás társadalmi hasznosságának propagálásával indokolta az előírást.
Az alapvető jogok biztosa szerint mélyen megalázó, diszkrimináló a mellény viselése, hiszen például a közfoglalkoztatottakkal együtt dolgozó, szabálysértés miatt közérdekű munkára kötelezetteknek sem kell ilyen feliratú mellényt viselniük.
Szabó Máté megállapításai szerint a mellény viselésének nincs alkotmányosan elfogadható indoka, hiszen az egyenlő bánásmód követelménye alapján a munkáltatónak tartózkodnia kell minden olyan magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes emberek vagy csoportok hátrányos megkülönböztetését okozhatja. A felirat viselésének előírásával az ilyen megkülönböztetés megtörtént - írta jelentésében az ombudsman. Hozzátette, kiemelten fontos, hogy tartsák fokozottan tiszteletben a közfoglalkoztatottak emberi méltóságát, hiszen a közfoglalkoztatáshoz számos társadalmi előítélet is kötődik.
Az ombudsman szerint nem fogadható el az az érvelés, amely szerint a láthatósági mellény megkülönböztető feliratával a közfoglalkoztatási program társadalmi hasznosságára kívánják felhívni a figyelmet, hiszen a nyilvános helyen dolgozó közfoglalkoztatottak címkézése, megjelölése inkább a meglévő sztereotípiák erősítésére alkalmas, mint a közfoglalkoztatási program népszerűsítésére.
Az alapvető jogok biztosa ezért felkérte a társaság vezetőjét, intézkedjen arról, hogy az irányítása alá tartozó gazdasági társaságban dolgozó közfoglalkoztatottaknak ne kelljen megkülönböztető felirattal ellátott láthatósági mellényt viselniük, illetve fordítson kiemelt figyelmet a közfoglalkoztatottak emberi méltóságának megőrzésére - zárul a közlemény.
(MTI)

2013. június 17., hétfő

A Magyar Szociális Fórum 10 éve


Tíz éves múlt a Magyar Szociális Fórum, hiszen 2003. április 6-án alakult meg Miskolcon.  Elvi Chartáját már 2002 októberében megfogalmaztuk, az I. Európai Szociális Fórum egy millió embert megmozgató firenzei találkozója után.


Kik vagyunk, mi a célunk? 
Lásd a www.mszfszk.hu oldalon!

2013. június 15., szombat

Társadalmi gondoskodás a kilakoltatott kőbányai családról

Budapest, 2013. június 14. Péntek

     Az Otthonvédők társadalmi gondoskodásának köszönhetően egyetlen éjszakát sem kellett az utcán töltenie annak a 11 fős családnak, amelyet kedden lakoltattak ki Kőbányán – adott hírt róla a Magyar Szociális Fórum pénteken.
     A készenléti rendőrség közreműködésével utcára tett családnak a kilakoltatásuk ellen fellépő civilek azonnal segédkezet nyújtottak, és fedelet biztosítottak nekik, míg állandó lakáshoz nem jutnak. Tatár József, az Otthonvédő Tanács vezetője közölte, azt tervezik, hogy a Faragó családot szociális megoldáshoz juttatják, vagy albérletet találnak nekik elérhető áron. (A család havi 50 ezer Forintot tud fordítani lakbérre.)
     Az édesanya, Faragó Ferenc Mihályné pénteken köszönetet mondott mindazoknak, akik kiálltak otthonuk védelmében, majd amikor mégsem sikerült megakadályozni a kilakoltatásukat, fedélről gondoskodtak, és nem hagyták, hogy kilátástalan helyzetbe kerüljenek, és reményüket veszítsék.
     A Szociális Fórum arról is beszámolt, hogy a békéscsabai bíróság csütörtökön szabadon engedte Molnár F. Árpádot, akit a kőbányai család kilakoltatásakor vettek őrizetbe, mert a bíróság rágalmazás vádjával körözte. Molnár szabadlábon védekezhet az ellene indított perben.+++

Kiadta: MSZF SZK

2013. június 9., vasárnap

Társadalmi mozgósítás a kőbányai család kilakoltatása ellen II.

Védjük meg a 11 fős családot a kilakoltatástól – társadalmi mozgósítás
Budapest, 2013. június 9. Vasárnap

     Társadalmi mozgósítással, tömeges tiltakozó demonstrációval akarják megakadályozni az Otthonvédők annak a 11 fős családnak a kilakoltatását, amelyet Kőbányán, kiskorú gyermekeikkel együtt akarnak az utcára tenni június 11-én, kedden reggel 8 órakor – adta hírül vasárnap a Magyar Szociális Fórum.
     Nem maradt más eszközünk, mint a határozott fellépés a családért, magunkért, saját lelkiismeretünkért, hiszen a kőbányai önkormányzat vezetése még csak annyi megértésben sem részesítette Faragóékat, hogy legalább addig maradhassanak önkormányzati bérlakásukban, ameddig a gyerekek be nem fejezik az idei tanévet. Nincs hová menniük. El akarják venni tőlük a gyerekeket, őket pedig az utcára akarják tenni. Tömeges fellépéssel és szolidaritással meg lehet akadályozni a kilakoltatást, és el lehet érni, hogy a család otthonában maradhasson, kiskorú gyermekeiket pedig ne vegyék el tőlük – áll az MSZF mozgósító felhívásában.
     A 11 fős család Budapesten, a X. kerületben lakik a Kápolna utca 13. szám alatt. Az MSZF a ház előtt szervez a rendőrségen szabályszerűen bejelentett tüntetést.
     Az Otthonvédő Tanács, a Koppány csoport és a Magyar Szociális Fórum arra kér minden jóérzésű embert, hogy a jelzett címen reggel 7.30 órától szegüljön szembe a népes család kilakoltatásával, és futtassa zátonyra a kilakoltatási politikát, mely Faragóékon kívül csupán Kőbányán - Wéber Tibor alpolgármester levele szerint - még 800 (nyolcszáz) család otthonába kerülhet. Társadalmi összefogással véget kell vetni annak a gyalázatnak, hogy Magyarországon, a XXI. században önhibájukon kívül fizetésképtelenné vált családokat lakoltassanak ki tömegesen, anélkül, hogy más lakhatást biztosítanának nekik, miközben csupán Kőbányán üresen álló önkormányzati lakások állnak tömegével. Ki kell kényszeríteni a kormánytól a kilakoltatások azonnali beszüntetését mindaddig, amíg fel nem számolják a megélhetési válságot, és kellő jövedelemhez nem juttatják az embereket, beleértve a lakásfenntartási költséget is. „A társadalomnak nem szabad tovább tűrnie az életellenes politikát, meg kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk megvédeni magunkat és egymást az embertelenséggel szemben, és érvényt tudunk szerezni legalapvetőbb emberi jogunknak, az élethez való jognak” – áll az MSZF vasárnap kiadott mozgósító felhívásában.+++

( Az ügy előzményeiről lásd:  www.mszfszk.hu )

Kiadta:  MSZF SZK
+36 30 5927371

2013. június 7., péntek

Mozgósítás a 11 fős kőbányai család kilakoltatás ellen!

Pénteken megtartottuk egyeztető tanácskozásunkat arról, hogyan állunk ki a kilakoltatásra ítélt 11 fős kőbányai családért. Elhatároztuk, hogy reggel 7.30 órakor gyülekezünk a bérházuk előtt, melynek harmadik emeletén laknak. Címük: X. kerület, Kápolna utca 13. Aki nem gépkocsival jön, a következő tömegszállítási eszközökkel közelítheti meg a célt: a 28-as villamossal a Blaha Lujza térről, vagy a 9-es busszal az Astoriától. Vonattal Kőbánya Alsó megállónál kell leszállni. Transzparenseket hozunk magunkkal, de bárki készíthet is ilyent a kilakoltatás ellen. Kirívó esetről van szó a kilakoltatások történetében. Egy olyan családról, mely 220-250 ezer Forintból kényszerül megélni. Az anya rokkant, de 2009 óta nem kapja meg a járulékát. Három kiskorú gyermek van, a nagykorúak közül többen tanulnak, mások munkanélküliek. Az ügy előzményeiről érdemes tájékozódni a weboldalon. Mint a Magyar Nemzet pénteki számának 2-ik oldalán megírta, a kőbányai önkormányzattól még csak annyi megértésben sem volt részük, hogy legalább addig maradhassanak a lakásban, ameddig a gyerekek be nem fejezik az idei tanévet. Nem maradt más eszközünk, mint a határozott kiállás a családért, magunkért, saját lelkiismeretünkért! Nincs hová menniük. El akarják venni tőlük a gyerekeket, őket pedig az utcára akarják tenni. Ha sikerül megakadályozni a kilakoltatásukat, akkor az le is kerül a napirendről hónapokig. Gyertek! Mutassuk meg, hogy nem tűrjük ezt az életellenes bánásmódot! Tiltakozzunk együtt a kilakoltatási politika és az embertelenség ellen!

Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum szervezője 

2013. június 3., hétfő

A kilakoltatásra ítélt 11 fős kőbányai család az Otthonvédőkhöz fordult segítségért

Budapest, 2013. június 2. Vasárnap

     Az Otthonvédőkhöz fordult segítségért az a 11 fős család, amelyet június 11-én akarnak kilakoltatni kőbányai önkormányzati bérlakásából. A családanya, Faragó Ferenc Mihályné vasárnap azzal a kéréssel fordult Simó Endréhez, a Magyar Szociális szervezőjéhez, hogy álljon ki, és vegyen részt családja és otthona megvédésében – jelentette a Magyar Szociális Fórum vasárnap.
     A Budapest, X. kerület, Kápolna u. 13. V. emelet 36. sz. lakásban lakó népes családot azért akarja kilakoltatni a kőbányai önkormányzat vezetése, mert havi 220-250 ezer Forint jövedelmükből nem tudják fizetni sem a lakbért, sem a rezsit, és 3 millió forintos tartozást halmoztak fel. A családban három kiskorú gyermek él, ők és a nagykorúak egy része tanul, a többi nagykorúnak pedig nincs állása. Az anya rokkant, de rokkantsági járadékát nem kapja meg 2009 óta, jóllehet járna neki.
     A Magyar Szociális Fórum csütörtökön másfél órás eredménytelen tanácskozást folytatott a kőbányai jegyzővel és alpolgármesterrel, hogy a család legalább addig maradhasson otthonában, amíg a nyugdíjintézettől meg nem kapja az édesanyának járó pénzt, melyből rendezni tudná az adósságát, vagy albérletbe költözhetne. Azt is kérték, hogy legalább addig maradhassanak otthonukban, ameddig a gyerekek be nem fejezik az idei tanévet.
     A helyhatóság többek között azzal indokolta elutasító magatartását, hogy ha engedne, akkor hasonló cipőben járó további nyolcszáz családnak is engedményt kellene tennie, erre pedig nem hajlandó. Kőbányán 800 család ellen indított pert az önkormányzat adósságuk miatt, közülük hét családot ezekben a napokban lakoltatnak ki – véli tudni az MSZF.
    A kőbányai vezetés békés megoldástól való elzárkózása miatt a családnak nem maradt más választása, mint társadalmi védelemért fordulni az Otthonvédőkhöz, hogy ne kerüljön az utcára, és ne válasszák el tőle a kiskorú gyerekeket.
    A Magyar Szociális Fórum sürgős megbeszélésre hívta össze az Otthonvédő szervezeteket, hogy döntsenek Faragó Ferenc Mihályné segítségkérésének teljesítéséről – tudatta az MSZF vasárnap.+++

Kiadta: MSZF SZK
+36 30 5927371