Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

2013. december 22., vasárnap

Budapesti tüntetés a jogállamiságért, a Kúria döntése ellen

2013. december 21. szombat, 

A Magyar Szociális Fórum és a Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet rendezésében tizenkét civil szervezet 200 aktivistájának részvételével Budapesten szombaton vonulásos tüntetést tartottak a Kúria hétfői döntése ellen, mellyel a hitelezőknek adott igazat a hitelkárosultakkal szemben. A Kúria Markó utcai épületétől a Bankszövetség és a Nemzetgazdasági Minisztérium Nádor téri épülete elé vonult tömeg igazságot, és a népi érdekek szerint működő jogállamot követelt.
A Kúria előtti tüntetést megnyitó beszédében Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum szervezője kijelentette: „A Kúria hétfőn azt üzente nekünk, hogy ne számítsunk igazságra, mert a jogrend nem a miénké, hanem a társadalmon élősködő kisebbségé”. Simó megemlítette, hogy pár napra rá ugyanebből az épületből adták ki a parancsot a NAV-ügyben Horváth András ellen, aki le akarta leplezni a kiváltságosok adócsalását. Az MSZF nevében szolidaritást vállalt vele, mert – mint mondta – harcuk közös, hiszen mindketten a társadalmi igazságért, a közélet tisztaságáért, a csalók és cinkosaik ellen harcolnak az emberek méltóságának és jogainak tiszteletben tartásáért. Az MSZF szervezője szerint „félelemben akarják tartani a népet, hogy uralkodhassanak rajta, és megakadályozzák a javak elosztási rendszerének megváltoztatását”. Simó szerint a megtermelt érték fele a felső tízezer zsebébe kerül, a másik felén pedig tíz millió embernek kell osztoznia.  Kemény szavakkal ostorozta az elit jogállamát, és annak a véleményének adott hangot, hogy a kizsákmányolás rendszere idézte elő a példátlan szakadékot gazdagság és szegénység között. „Munkanélküliség és éhbérek az egyik oldalon, Kánaán a másikon.  Míg a lakosság 60 százaléka megélhetési válsággal küszködik, és azt latolgatja, hogy egyen-e vagy törlesszen, ők mesés vagyonra tesznek szert, és hasznuk évről-évre 50-80 százalékkal gyarapszik. Ez a rendszer idézte elő, hogy 4 és fél millió magyarnak a létminimum alatt kelljen élnie, közülük csaknem egy milliónak mélyszegénységben. Ennek a gyalázatos rendszernek a következménye, hogy gyermekek tízezrei éheznek, elveszik a rokkantak nyugdíját, mindkét lábukra amputált embereket, terhes anyákat, 90 éves asszonyokat lakoltatnak ki. Százakat kergetnek öngyilkosságba, tesznek ki fagyhalálnak, és fiatalok százezreit kényszerítik arra, hogy hazai boldogulás híján külföldre vándoroljanak.” (A beszéd teljes szövegét lásd: http://mszfszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=618:simo-endre-beszede-a-kuria-eltti-tuentetesen&catid=2:magyar
Falus Zsolt, a Bankcsapda elnöke, és Mácsai Rozália elnökségi tag petíciókat adott át a Kúria és a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízottjának. Az anyagban többek között leszögezik: A devizaalapú hitelezés a hitelkockázatok átruházására irányuló származtatott eszköz, mely a 2004/39/EK uniós irányelv (Mefid) alapján pénzügyi eszközök között nyilvántartott pénzügyi konstrukció, így kizárólag befektetési szolgáltatás nyújtása keretében értékesíthető az ügyfelek számára”.
Beszédében Falus uzsorakamatról, és uzsoraszerződésről szólt. Kijelentette: a devizahitel mint pénzügyi termék modern pénzügyi uzsorás eszköz.
A tüntetésen résztvevő szervezetek nevében felszólalt még Kalmár Mária, az Emberközpontú Országért Mozgalom aktivistája, Tatár József, az Otthonvédelmi Tanács vezetője, Mándl Károly, az Európai Konzervatív Magyarok Egyesületének elnöke, Szabó József, a Hitelesmozgalom vezetője, Makai Ferenc, az Öt hét budapesti civil egyesület vezetője, Fogarasi Zsuzsanna, a Népi Front aktivistája, Monostori Attila, a Nemzeti és Polgári egyesület részéről.
A jó hangulatú, harsány, de békés tiltakozó megmozdulásról az MSZF szervezője úgy vélekedett, hogy elérte célját: ráirányította a figyelmet a fennálló rendszer társadalomellenes mivoltára, és rámutatott egy másik út, a méltó lét és az igazságosság útjának lehetőségére. Ahhoz, hogy ezen az úton induljunk el, az embereknek bátran ki kell állniuk magukért, nem szabad engedniük a megfélemlítésnek, mert aki lemond a jogairól, megengedi, hogy azt tegyenek vele, amit csak akarnak, ezzel pedig a pokolhoz vezető utat egyengeti – figyelmeztetett.+++

2013. december 20., péntek

Tüntetés a Kúriánál és a Bankszövetségnél szombaton 11 órakor

Budapest, 2013. december 19. csütörtök

     Tüntetést rendeznek a Kúria és a Bankszövetség előtt szombat délelőtt 11 órakor a Magyar Szociális Fórum és a Bankcsapda érdekvédelmi egyesült közös felhívására – tudatták a szervezők.
    A megmozdulásra mindazokat a személyeket és szervezeteket várják, akik és amelyek társadalomellenesnek tartják a Kúria hétfőn hozott döntését arról, hogy nem ütközik sem jogszabályba, sem jóerkölcsbe, és uzsorának sem számít, ha egy bank kétszer-háromszor annyit követel vissza az adóstól, mint amennyit kölcsön adott neki.
    A Magyar Szociális Fórum és a Bankcsapda érdekvédelmi egyesült véleménye szerint a Kúria döntése társadalomellenes jogrenden alapul, hiszen szentesíti a csalók, a leigázók, a kizsákmányolók jogát azokéval szemben, akik igazukat és emberi jogaikat akarják érvényre juttatni.
    „Emiatt a gyalázatos jogrend miatt kerülhet a megtermelt érték fele a felső tízezer kezébe, míg a másik felén a lakosság egészének kell osztoznia. Ez a rendszer okozza a példátlan társadalmi különbségeket, az igazságtalanságot és a lakosság 60 százalékát sújtó megélhetési válságot. Azt, hogy négy és fél millió honfitársunknak a létminimum alatt kell élnie, közülük közel egy milliónak mélyszegénységben, hogy gyermekek tízezreinek kelljen éheznie, hogy elvegyék a rokkantak nyugdíját, mindkét lábára amputált embereket, terhes anyákat, 90 éves asszonyokat lakoltassanak ki, emberek százait kergessék öngyilkosságba, tegyék ki fagyhalálnak, fiatalok százezreit kényszerítsenek arra, hogy külföldre vándoroljanak, mert idehaza nem tudnak boldogulni” – áll a Simó Endre és Falus Zsolt által kiadott felhívásban a tüntetésre.
    A szervezők nem csak a bankok által megkárosított embereket várnak a megmozdulásra, hanem azokat is, akiknek elegük van a mindennapi megélhetési gondokból, emberi jogaik és méltóságuk figyelmen kívül hagyásából, a bérből, fizetésből és nyugdíjból élő többség elnyomásából egy dúsgazdag kisebbség által.
    A tüntetés 11 órakor kezdődik a Kúria előtt, Budapesten, az V. kerületi Markó utca 16. előtt. Rövid beszédek hangzanak el a tüntetésen résztvevő szervezetek képviselői részéről, majd a Bajcsy Zsilinszky úton át a József Nádor térre vonulunk a Bankszövetség és a Nemzetgazdasági Minisztérium elé. A tüntetés 14 óráig tart.+++


Kiadta: MSZF SZK
+36 30 5927371

Tartsa be a kormány az országos bérajánlást!

Ajánljuk mindenkinek az alábbi felhívást, cikket.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöksége megdöbbent a kormány azon döntésén, hogy az országos bérajánlás és a minimálbér emelés mértékétől eltérően jövőre mindössze 2,4%-kal akarják emelni a közfoglalkoztatottaknak járó béreket. Emiatt kezdeményezzük a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma rendkívüli összehívását, valamint, hogy annak üléséig ne hirdesse ki a kormány az új közfoglalkoztatási bért.
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) megszületett megállapodás szerint jövőre mind a minimálbér, mind a garantált bérminimum 3,5%-kal emelkedik, valamint az országos bérajánlás mértéke is ezzel megegyező.

Ennek kapcsán hozott kormányzati döntés azt jelenti, hogy több mint 300 ezer közfoglalkoztatásban dolgozó béremelése nem éri el a 3,5%-os mértéket. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöksége felháborítónak tartja, hogy a kormány a 300 ezer közfoglalkoztatásban részt vevő esetében nem hajlandó követni a VKF keretében megszületett megállapodást, és tartunk tőle, hogy az állami vállalatok bértárgyalásai kapcsán követendő kormányzati magatartást ez a döntés előrevetíti.

A közfoglalkoztatási bér bevezetése rontotta a magyar bérhelyzetet. A „normál” bérű munkák kiszervezése, majd közmunkával történő felváltása miatt tömegek végeznek az alacsony összegű minimálbérnél kevesebbért munkát. A mostani döntés tovább növeli a különbséget a minimálbér és a közfoglalkoztatási bér között. Ez a helyzet elfogadhatatlan a munkavállalóknak.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség véleménye szerint a piaci viszonyok között a szabályok betartásával működő munkáltatók könnyen veszíthetnek azokkal szemben, akik állami segítséggel alacsony bér mellett közmunkásokat foglalkoztathatnak, és ezzel versenyelőnyre tesznek szert.

Ezért kérjük a VKF-ben lévő munkáltatói szövetségeket, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz, és még ez évben kerüljön összehívásra VKF rendkívüli ülése. Felszólítjuk a kormányt, hogy a VKF ülése előtt ne kerüljön kihirdetésre a 2014. évi közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér.

Budapest, 2013. december 18.

Magyar Szakszervezeti Szövetség Elnöksége

2013. december 19., csütörtök

FELHÍVÁS TÜNTETÉSRE SZOMBAT DÉLELŐTT 11 ÓRAKOR A KÚRIÁNÁL

Tisztelt Hitelkárosult Sorstársak és megélhetésükért küszködő Emberek! Tisztelt Szervezetek!

     A Magyar Szociális Fórum és a Bankcsapda szervezet tiltakozó tüntetésre szólít Titeket a Kúria vérlázító döntése miatt, mellyel igazat adott a csalóknak, nekünk pedig azt üzente, ne is számítsunk igazságra, mert a jogrend nem a miénké, hanem a társadalmon élősködő kisebbségé. Azt üzenték nekünk, hogy nem ütközik sem jogszabályba, sem jóerkölcsbe és uzsorának sem számít, ha egy bank kétszer-háromszor annyit követel vissza a kölcsönért, mint amennyit adott nekünk. A Kúria ezzel védelmébe vette azt a társadalomellenes jogrendet, amely szentesíti a csalók, a leigázók, a kizsákmányolók jogát, és elítélte azokat, akik velük szemben igazukat és emberi jogaikat akarják érvényre juttatni. Közölték velünk, hogy a bankok azt tehetnek velünk, amit csak akarnak, még reményünk sem lehet arra, hogy sikeresen védekezzünk a bíróságon. A Kúria döntésével felülírta azokat az ítéleteket is, amelyek a bankok által megkárosított emberek javára eddig születtek. Emiatt a gyalázatos jogrend miatt kerülhet a megtermelt érték fele a felső tízezer kezébe, míg a másik felén pedig a lakosság egészének kell osztoznia. Ez a rendszer okozza a példátlan társadalmi különbségeket, az igazságtalanságot és a lakosság 60 százalékát sújtó megélhetési válságot. Azt, hogy négy és fél millió honfitársunknak a létminimum alatt kell élnie, közülük közel egy milliónak mélyszegénységben, hogy gyermekek tízezreinek kelljen éheznie, hogy elvegyék a rokkantak nyugdíját, mindkét lábára amputált embereket, terhes anyákat, 90 éves asszonyokat lakoltassanak ki, emberek százait kergessék öngyilkosságba, tegyék ki fagyhalálnak, fiatalok százezreit kényszerítsenek arra, hogy külföldre vándoroljanak, mert idehaza nem tudnak boldogulni.
ELÉG EBBŐL! NEM ENGEDJÜK, HOGY MEGFOSSZANAK MINKET JOGAINKTÓL, EMBERI MÉLTÓSÁGUNKTÓL, és LEHETETLENNÉ TEGYÉK MEGÉLHETÉSÜNKET! ELÉG AZ ELNYOMÁSBÓL! GYERTEK VELÜNK TILTAKOZNI A KÚRIA, A BANKSZÖVETSÉG ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ELÉ! HOZZATOK MAGATOKKAL TILTAKOZÓ PLAKÁTOKAT, DOBOT. SÍPOT, KEREPLŐT HOGY DEMONSTRÁCIÓNK HARSÁNY LEGYEN!
Kérjük a T. Szervezeteket, mozgósítsák tagságukat, és jelezzék részvételüket, hogy a felszólalók között helyet tudjunk biztosítani képviselőiknek!
A tüntetés 11 órakor kezdődik a Kúria előtt, Budapesten, az V. kerületi Markó utca 16. előtt. Rövid beszédek hangzanak el a tüntetésen résztvevő szervezetek képviselői részéről, majd a Bajcsy Zsilinszky úton át a József Nádor térre vonulunk a Bankszövetség és a Nemzetgazdasági Minisztérium elé. A tüntetés 14 óráig tart.

Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum alapítója és Falus Zsolt, a Bankcsapda elnöke
Budapest, 2013. december 18.

2013. december 18., szerda

Ennyi lehet a közfoglalkoztatottak bére 2014-ben

(Azért, írtuk hogy lehet, mert kormányrendelet még nem találtunk, de a hvg.hu és sok más hírportál szerint ennyi lesz a munkabér a közmunkásoknak, ami a cikkben szerepel.)

Ennyi lesz a közfoglalkoztatottak bére 2014-ben

A várható infláció mértékével megegyező mértékben emelik a béreket januártól - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Nettóban 50 632 forint lesz a közfoglalkoztatottak minimálbére.
A kormány a jövő évre várható inflációval, 2,4 százalékkal emeli januártól a közfoglalkoztatási minimálbért - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatásért felelős államtitkára kedden.

Az emelés forrásigénye 4,4 milliárd forint, amely szerepel a jövő évi költségvetésben, a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelt 184 milliárd forint részeként - tette hozzá Czomba Sándor.

A közfoglalkoztatotti 8 órás minimálbér bruttó 77 300, nettóban pedig 50 632 forint lesz. A szakképzett közfoglalkoztatott garantált bére bruttó 99 100 forint, a nettó mintegy 65 ezer forintot ér el, míg a munkavezető több mint nettó 71 400 forintot keres januártól - mondta el példaként.

Amennyiben a családi adókedvezményt is számba veszik, akkor az egygyerekesek nettó bére 60 632, a kétgyerekeseké 70 630, míg a háromgyerekeseké 76 100 forint lesz. A jövő évi adókedvezmény változásoknak köszönhetően a kétgyermekes közfoglalkoztatott nettó bére 9 ezer forinttal, a legalább háromgyermekesé 15 ezer forinttal emelkedik havonta. Amennyiben mindkét szülő közfoglalkoztatott, és három vagy több gyermeket nevelnek így havonta közel 30 ezer forinttal többet vihetnek haza együtt - tette hozzá az államtitkár.

A jelenlegi téli időszakban a közfoglalkoztatottak száma 200 ezer, számuk a tél elmúltával el fogja érni a 300 ezret.

Czomba Sándor tájékoztatott arról is, hogy december 1-jével 87 ezer közfoglalkoztatott képzése kezdődött el, a tudásszint-felmérés után mindenki a neki megfelelő továbbképzést kapja. Kiemelte, hogy a képzés a jogi alapismereteket is tartalmazza, amely a munkavállalói jogok mellett kiterjed a vállalkozás alapítására is

(adozona.hu)

2013. december 17., kedd

Magyar Szociális Fórum a Kúria döntéséről

Budapest, 2013. december 17. Kedd

      A Magyar Szociális Fórum kedden aggodalmát fejezte ki a Kúria hétfői döntésének társadalmi következményei miatt.  A deviza-hitelkárosultak úgy élik meg a Kúria döntését, hogy a fennálló törvények alapján kizárták a jogi megoldás lehetőségét, és még azokat az ítéleteket is felülírták, amelyek a bankok által megkárosított emberek javára eddig születtek – áll az MSZF közleményében.
     „Azokra a Hitelkárosultakra, akiktől ma már a felvett kölcsön kétszeresét és háromszorosát követelik vissza, vérlázítóan hat a Kúria állásfoglalása, miszerint a hitelszerződés nem ütközik jogszabályba, sem jóerkölcsbe, és nem is uzsoraszerződés” – írják.
     A Magyar Szociális Fórum szerint a Kúria egy társadalomellenes jogrend alapján hivatalból hozott társadalomellenes döntést.  Ez a jogrend teszi lehetővé, hogy a bankok azt tehessenek adósaikkal, amit csak akarnak, az adósokat pedig még a sikeres védekezés reményétől is megfosszák.
     A fennálló jogrend miatt kerülhet a megtermelt érték fele a felső tízezer kezébe, a másik felén pedig a lakosság egészének kell osztoznia. Ez a rendszer okozza a példátlan társadalmi különbségeket, az igazságtalanságot és a lakosság 60 százalékát sújtó megélhetési válságot. Azt, hogy négy és fél millió honfitársunknak a létminimum alatt kelljen élnie, közülük közel egy milliónak mélyszegénységben, hogy gyermekek tízezreinek kelljen éheznie, hogy elvegyék a rokkantak nyugdíját, mindkét lábára amputált embereket, terhes anyákat, 90 éves asszonyokat lakoltassanak ki, emberek százait kergessék öngyilkosságba, tegyék ki fagyhalálnak, fiatalok százezreit kényszerítsenek arra, hogy hazai boldogulás híján külföldre vándoroljanak – áll a Magyar Szociális Fórum nyilatkozatában.
     „A Kúria dugót nyomott egy erjedő palackba, és visszaküldte a kormánynak a palackot. Ha a kormány sürgősen nem változtat a fennálló jogrenden, és nem szolgáltat igazságot a létükért küzdő tömegeknek, a társadalmi feszültség szét fogja vetni ezt a palackot” – tartja az MSZF.
     A Magyar Szociális Fórum tömeggyűlésre hívta a fennálló állapotokkal elégedetlen embereket. A megmozdulást pénteken tartják Budapesten.+++

2013. december 13., péntek

Felhívás-Szervezzen Szociális Fórumot

FELHÍVÁS

Tisztelt Érdeklődők!
Kedves Kaposvári és Somogyi Emberek!

Nagy tisztelettel ajánlom mindenkinek azt a lehetőséget, hogy csatlakozva és önszerveződve a Magyar Szociális Fórum (MSZF) szervezetéhez helyi szociális fórumokat hívjanak életre, vagy ha úgy tetszik helyi klubokat, köröket, érdekközösségeket alapítsanak problémáik megbeszélésére. Az így önszerveződő csoportok részt vehetnének lakossági és egyéb fórumokon, hogy mind szélesebb körben demokratikus úton közös összefogással szerezzenek érvényt minden szegény ember problémáját érintő társadalmi ügy megoldásának elősegítéséért.

A Magyar Szociális Fórum az együttműködés fóruma egy szabadabb, igazságosabb, békésebb világért, és egy demokratikusabb Magyarországért. A fórumban szerveződő mozgalmak és személyek a munka világa és az alkotó ember értékrendjéből indulnak ki, és arra törekednek, hogy a magánérdekekkel szemben a közérdeket illesse meg az elsőbbség: az élethez és a fennmaradáshoz, az emberi méltósághoz és a tisztességes megélhetéshez, a munkához, az egészséges élethez, a lakhatáshoz, a szociális védelemhez, az oktatáshoz és a neveléshez, az igazsághoz és a korrekt tájékoztatáshoz való jog váljék meghatározóvá.

Mindenki véleménye számít Kaposváron, Somogyban, más városokban, településeken és megyékben is ebben a leendő önszerveződő társadalmi érdekközösségben, ezért a Közmunka is Munka Blog szerkesztői arra kérnek mindenkit, hogy fogjanak össze, és saját maguk szervezzenek helyi szociális fórumokat az MSZF keretében problémáik megbeszélésére és a megoldás elérésére. Szerveződjünk önálló erővé, hogy képessé váljunk érvényt szerezni akaratunknak: hogy emberhez méltóan tudjanak élni, ne kelljen szegénységben tengődni, tudjunk enni adni gyermekeinknek, fűteni, ruházkodni, tanulni, legyen miből művelődni, szórakozni, sportolni, nyaralni! Ne kelljen rettegésben élnünk a létbizonytalanság, az állástalanság, a kiszolgáltatottság, a lakhatás hiánya vagy nehézsége miatt, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér és feltételek járjanak a közmunkásoknak is, és mindenki másnak.

Kérem, jelezzék címemre, akik vállalnák, hogy megszervezik a helyi szociális fórumokat Somogy megye településein és Kaposváron! Szeretnénk találkozót tartani velük!
A jelzéseket az alábbi címre várom:
elektronikus cím: kemenczeirobert@freemail.hu, vagy akimblog@indamail.hu
mobiltelefonszám: +36-30-244-8188
egyéb levelezési cím: Kemenczei Róbert 7400 Kaposvár, Kinizsi ltp. 42.

Megköszönve jelen felhívás elolvasását maradok tisztelettel:
Kemenczei Róbert a Közmunka is Munka Blog szerkesztőjeként

A megosztásokat előre is köszönöm!

2013. december 9., hétfő

MSZF-vélemény Szili Katalin programjáról

MSZF a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt céljairól
Budapest, 2013. december 9. Hétfő

A Magyar Szociális Fórum (MSZF) hétfőn üdvözölte, hogy a Budapesten vasárnap zászlót bontott Közösség a Társadalmi Igazságosságért (KTI) párt célul tűzte ki a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetését Magyarországon, és programjába iktatta a képviselői visszahívhatóság meghonosítását.

A két cél programba vételét az MSZF javasolta a KTI-nak – áll abban a közleményben, amelyet Jánosi Gábor, Salga István és Simó Endre szervező írt alá. (Ők alapítóként nevüket adták a KTI bírósági bejegyzéséhez.)

A közlemény szerint a garantált alapjövedelem bevezetésével emberhez méltó megélhetéshez lehetne juttatni négy és fél millió létminimum alatt, és csaknem egy millió mélyszegénységben élő magyar embert, a képviselői visszahívhatóság intézményesítésével pedig nagyon fontos lépést lehetne tenni a törvényhozás feletti közvetlen népi kontroll megteremtése felé.

Az MSZF szervezői reményüket fejezik ki, hogy a KTI vezetése nem választási ígéretként fogalmazta meg ezeket a célokat, hanem máris tenni kíván annak érdekében, hogy meg is valósuljanak. A KTI-nek csatlakoznia kell a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetésére irányuló Európai Uniós kezdeményezéshez, és mozgósítania kell az egy millió aláírás összegyűjtésére irányuló európai kampányhoz. Ami pedig a visszahívhatóságot illeti, haladéktalanul ki kell dolgozni egy olyan új választási törvény-tervezetet, amely többek között lehetővé tenné a képviselők visszahívását két választás között – írják.

Az MSZF szervezői fontosnak tartják, hogy a KTI céljai között szerepel az elmúlt 25 év privatizációs szerződései teljesítésének felülvizsgálása, ugyanakkor nem értik, miért nem terjesztik ezt ki a multinacionális cégekkel kötött szerződésekre is.

Hiányoljuk továbbá, hogy Szili Katalin nem szólt a banki felelősség kérdéséről a deviza-hitelkárosultak megkárosítása kapcsán. Magyarországon ma kb. 3 millióan várnak átfogó megoldást a lakossági eladósodás problémájára – írják.
Az MSZF szervezői társadalmi támogatásra méltónak tartják a legalacsonyabb jövedelműek adójának radikális csökkentését, a több kulcsos adórendszer megteremtését az igazságosabb közteherviselésért, valamint az átfogó bér- és jövedelemrendezést.

Lényeges a foglalkoztatottak többségének munkát adó kis- és középvállalkozások uniós forrásból történő részesedésének megkönnyítése, a végrehajtási törvény módosítása, hogy egymillió Forint alatti tartozást ne lehessen lakóingatlanra terhelni, a magáncsőd bevezetése, valamint a pártfinanszírozás felülvizsgálása.

„Ahhoz, hogy ezek a fontos társadalmi célok valóra váljanak, az új pártnak meg kell erősítenie tömegbefolyását, és kapcsolatát az emberekkel. Nélkülözhetetlen a közösségekkel folytatott párbeszéd, a vélemények, köztük a bírálatok meghallgatása, de mindennél fontosabbak a tettek: a mindennapi konkrét kiállás az igazságtalanság ellen, jogaiért küzdő ember mellett. Nélkülözhetetlennek tartjuk a KTI belső döntéshozatalának demokratikus alapokra helyezését is” – áll Jánosi Gábor, Salga István és Simó Endre értékelő közleményében a Közösség a Társadalmi Igazságosságért párt vasárnapi zászlóbontásáról.+++

Kiadta: MSZF SZK
+36 30 5927371
www.mszfszk.hu

2013. december 8., vasárnap

dr. Simó Endre televíziós müsora

Közreadjuk a Hitelkárosultak 2013. december 6-i TV-beszélgetéséről készült felvételt.Köszönjük Zombory Gábor önzetlen segítségét, hogy hozzáférhetővé tette azoknak is, akik nem láthatták. A Budapest TV Hétfőn délelőtt 10 órakor megismétli a műsort.
 

2013. december 7., szombat

Nézzük, mit akar a KTI - Meghívó

Ajánlom mindenkinek az alábbi programlehetőséget, osszátok meg és ismerjétek meg azt az új politikai és társadalmi erőt, melyben minden csatlakozó szervezet egyenrangú, és amely közös munkával – példaadó új politikai kultúrát teremtve és képviselve - választható alternatívát kínál hazánk gazdasági, szociális, kulturális fejlődése, közjogi rendjének biztosítása és társadalmi békéjének megteremtése érdekében és amely a szükséges rendszerkorrekciót közmegegyezéssel és a legszélesebb társadalmi összefogással kívánja előmozdítani. 
A szervezők nevében dr. Simó Endre úr, ahogy az alábbi elektronikus elérhetőségen is szerepel várja az érdeklődőket tisztelettel.

Kedves Barátaim és Ismerőseim! 

Országos gyűlésen mutatkozik be egy új párt: a Közösség a Társadalmi Igazságosságért. Magam is segítettem ennek a – reményeim szerint – a dolgozó-alkotó-rászoruló társadalmi többség érdekében cselekvő új politikai formációnak a létrejöttében, és kíváncsian várom „zászlóbontását” az emberek előtt. Gondolom, Titeket is érdekel, mi a célja, és mi a programja. Ezért hát javaslom, menjünk el erre a bemutatkozó gyűlésre, és hallgassuk meg, mit mondanak!
Alább közreadom meghívójukat. Arra kérlek, hogy egyéni vagy szervezeti részvételi szándékotokat juttassátok el hozzám az alábbi címre:
drsimoendre@freemail.hu

MEGHÍVÓ
„ZÁSZLÓBONTÓ” NAGYGYŰLÉSRE
(A kép rákattintással nagyítható!)

Időpont: 2013.december 8, vasárnap

Helyszín: Park Inn Hotel by Radisson, 1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18.

Program:
10.15-től Érkezés és Regisztráció
10.45-től Beköszöntő
A Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt bemutatása
Láng Márta - pártigazgató

A Párt helye, karaktere, pozicionálása
Galló Béla – politológus

Kampánykoncepció
Durugy András –kampányigazgató

Lokális politika, önkormányzatiság
Ivády Gábor országgyűlési képviselő

Elnöki beszéd
Dr. Szili Katalin – a KTI elnöke
Kb. 13.30 Állófogadás a résztvevőknek

Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt

2013. december 4., szerda

Decemberig tizenegyen fagytak meg Magyarországon

Budapest, 2013. december 4. szerda

     A tél első napjáig tizenegyen fagytak meg Magyarországon az ősz kezdete óta – jelentette a Magyar Szociális Fórum (MSZF) szerdán.
     November 17-ig heten, november 17. és december 1. között pedig további négyen szenvedtek fagyhalált. Valamennyi áldozat férfi volt, fiatalkorú nincs köztük.  A 11 személy közül heten a szabad ég alatt hűltek ki, négyen pedig fűtetlen otthonaikban.
      Egyelőre még nincs kimutatás arról, hogy hány embert szállítottak kórházba kihűlés miatt, és közülük hányat nem sikerült megmenteni. Az elmúlt évek tapasztalata szerint megközelítőleg annyian haltak meg a kihűlés miatt kórházba kerültek közül, mint amennyien a közterületen és saját otthonukban elhunytak számát – tudatta az MSZF. +++

Kiadta: MSZF SZK
+36 30 5927371