Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

2012. december 30., vasárnap

Duplájára kell emelni a közmunkabért

A jelenleg elérhető legfeljebb 47 ezer forint több mint duplájára, a mindenkori minimálbér összegére - ez jövőre 98 ezer forint lesz - kell emelni a kormánynak a közfoglalkoztatottak bérét - igaz csak több lépcsőben, fokozatosan és nem tudni, mennyi idő alatt.

Legalábbis a közfoglalkoztatás jelenlegi rendszerét jogilag több ponton elmarasztaló Szabó Máté ombudsman jelentésében arra kérte fel a belügyminisztert, hogy a vonatkozó kormányrendelet módosíttatásával "az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése érdekében több lépcsőben végrehajtott, fokozatos emeléssel teremtse meg, hogy a közfoglalkoztatotti bérek elérjék a kötelező legkisebb munkabér mértékét".

A csaknem kilenc hónapon át tartó, az egész országra kiterjedő vizsgálatát mintegy 70 oldalas jelentésben összegző alapvető jogok biztosa ugyanis azt állapította meg, hogy a közmunkásokat számos területen - így a bér kérdésében is - hátrány éri a többi munkavállalóval szemben. A közfoglalkoztatottak "halmozottan kiszolgáltatott" helyzetben vannak - olvasható a jelentésben -, mivel esetükben egyszerre jelenik meg a munkáltatók és a hatóság önkényes jogalkalmazásának lehetősége, amit további adminisztrációs problémák is súlyosbíthatnak. Szabó Máté rámutatott, hogy a kiszolgáltatottság több szinten jelentkezik: kiszolgáltatott az, aki közfoglalkoztatottként dolgozik, de az is, aki nem tud bekerülni közéjük.

A jelentés kiemeli, hogy a közfoglalkoztatásban nem a hagyományos munkavállalói jogokat védő szabályok lebontása, hanem ellenkezőleg, további garanciák beépítése lenne az alkotmányosan elvárható gyakorlat. Márpedig az egyenlő mérce helyett a közmunkásokra a Munka törvénykönyve előírásait több helyen hátrányosan csorbító közfoglalkoztatásról szóló törvény az irányadó, amely alapján "számos munkavállaló jogait védő garanciális szabály nem vagy csak részben érvényesül" - állapítja meg a jelentés. Szabó - aki különösen a közfoglalkoztatotti bérkifizetési anomáliákat, a közfoglalkoztatásból való kimaradás következményeit, a képzés elmaradását vizsgálta - kitért arra az "alaphelyzetre" is, hogy a hivatalához forduló panaszosok "a retorziótól, a közfoglalkoztatási jogviszonyuk megszüntetésétől való félelmükben" névtelenséget kértek. Helyszíni vizsgálatai is ezt támasztották alá: "a közfoglalkoztatottak minden esetben hangsúlyozták, hogy a polgármester jóindulatától függően, szubjektív megítélés alapján kerülhettek be a közfoglalkoztatásba".

A közfoglalkoztatás rendszere amúgy is "több sebből vérzik". Mint arról beszámoltunk, miután a Fidesz a 2010-es választások után rájött, nem tudja teljesíteni az egymillió új, adófizető munkahelyről szóló ígéretét, feltalálta a "matematikamunkahely" fogalmát. A közfoglalkoztatással mesterségesen "felturbózták" a statisztikákat, melyekben már az is foglalkoztatottnak minősül, aki egy óra munkaviszonyt fel tud mutatni az adott évben. Ami pedig a bért illeti, a napi nyolc órás munkáért elérhető havi 47 ezer forint - melyből a Fidesz szerint meg lehet élni - sokkal kevesebb annál a 71 ezer 500 forintnál, melyet a szocialista kormány idején lehetett elérni. Akkor ugyanis a közmunkás megkereshette az ombudsman által most hiányolt minimálbér összegét is. Egyébként a közmunkások többségét nem is nyolc, hanem legtöbb esetben csak négy vagy hat órában foglalkoztatják.

Eközben - ombudsmani javaslatok ide vagy oda - úgy tűnik, 2013-ban sem lesz jobb a közmunkásoknak. Beszámoltunk róla, hogy az idei 132 milliárdhoz képest jövőre 145 milliárd forint jut közfoglalkoztatásra, amiből Pintér Sándor belügyminiszter szerint az idei 270 ezerrel szemben akár 300 ezer ember juthat így munkához, azonban a közmunkarendszer szakemberek szerint továbbra is az egyéni és a társadalmi kudarcot "kódolja". Hiszen rövid ideig biztosít a segélynél valamivel magasabb pénzt, ám nem ad érdemi esélyt a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez.

Jogsértések sora

- a garanciális, a munkavállalót védő szabályok nem vagy csak részben érvényesülnek a közfoglalkoztatásban

- sérül az emberi méltósághoz és a szociális biztonsághoz való jog, valamint az egyenlő bánásmód követelménye

- a rendszer célja, hogy ne ragadjanak benne a közfoglalkoztatottak, ám ennek éppen a vonatkozó törvény a gátja

- "lerontott" szabályok a bérre és a kifizetésre, a szabadságra, a betegszabadságra és a táppénzre vonatkozóan

Hatósági figyelmeztetés a kismama megvédése miatt

Budapest, 2013. december 28. péntek

     Rendőrségi figyelmeztetésben részesítették Dr. Simó Endrét, a Magyar Szociális Fórum szervezőjét azért, mert november 15-én tüntetést szervezett egy nyolc hónapos várandós asszony kilakoltatásának megakadályozásáért – adta hírül pénteken az MSZF.
    A rendőrségi indoklás szerint Simó „visszaélt a gyülekezési joggal”, mert elmulasztotta előzetesen bejelenteni a rendezvényt a rendőrhatóságnál.
    A rendőrség a helyszínen indított eljárást az emberi jogokért küzdő társadalmi mozgalom képviselője ellen. Tóth Tamás budapesti rendőrfőkapitánynak küldött levelében Simó így írt: „Tudomásom szerint nincs szükség hatósági engedélyre ahhoz, hogy emberként kiálljunk egy áldott állapotban lévő anya, és gyermekét egyedül nevelő nővére életének védelmében!” Kérte a rendőrtábornokot, tájékoztassa róla, ha mégis létezne olyan jogszabály, amely ezt tiltja. „Bízom benne, hogy az Ön által irányított hatóság az életükben veszélyeztetettek pártján áll, és az ő érdekükben tesz eleget ’Szolgálunk és védünk’ kötelességének! Ugyanezt tettem magam is, kimondatlanul” – írta.
Mint ismeretes, a Magyar Szociális Fórum szervezte emberi kiállással sikerült elhárítani a kilakoltatás közvetlen veszélyét a két anya feje fölül, de a kilakoltatás veszélye vissza fog köszönni a téli moratórium lejárta után, mert a testvérek nem tudnak megszabadulni az adósságuktól munka és kellő jövedelem híján. (Az idősebb testvérnek éppen akkor mondtak föl, amikor húga életet adott Dávid nevű kisfiának.)  
    A hatósági elmarasztalással ellentétesen a kilakoltatástól megvédett édesanya a következő tartalmú levelet küldte az MSZF-nek: "Hálás köszönettel tartozunk mindazoknak az embereknek, akik jelenlétükkel és méltó emberi hozzáállásukkal tettek tanúbizonyságot arra nézve, hogy van még, létezik az emberekben szolidaritás, összefogás a szociálisan szorult helyzetben lévő emberek mellett. Kiállásukkal biztosítottak abban, hogy ne adjuk fel, harcoljunk a jogainkért, mert van segítség! Köszönettel tartozunk, amíg élünk, még akkor is, ha nem menekültünk meg az utca árnyékától. Simó úr! Magának külön köszönettel tartozom, mindazért, amit tett értünk és azért is, mert visszaadta az emberekbe vetett  hitemet! Olyan valamit adott nekem vissza, amiről már azt hittem elveszett! A bizalmat!” – idézte a levélben foglaltakat az MSZF.+++
 


Kiadta: MSZF SZK


2012. december 28., péntek

Közfoglalkoztatás: alapjogokat sértő elemeket tárt fel az ombudsman

Problémákat és visszásságokat tárt fel a közfoglalkoztatás szabályozási rendszerében és gyakorlati működésében az alapvető jogok biztosa. Szabó Máté több intézkedés mielőbbi végrehajtását kérte az illetékes minisztériumoktól - közölte az ombudsmani hivatal. 

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott jelentésben azt írták, hogy a biztos csaknem kilenc hónapon át tartó vizsgálatsorozata a közfoglalkoztatottak alapjogait és a jogbiztonság követelményét sértő elemeket tárt fel.
   
Az ombudsman a Munka Méltósága projekt keretében vizsgálta a közfoglalkoztatásba bekerüléssel, az onnan kikerüléssel, a programok működésével, az adatkezeléssel és adminisztrációval, a programok ellenőrzésével és szakmai irányításával kapcsolatos alapvető alkotmányossági kérdéseket, valamint a közfoglalkoztatási bérezéssel, illetve a munkajogi garanciák hiányával kapcsolatos alapjogi problémákat.
   
A most közzétett jelentésében Szabó Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy a közfoglalkoztatottak halmozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel esetükben egyszerre jelenik meg a munkáltatók és a hatóság önkényes jogalkalmazásának lehetősége, amit további adminisztrációs jellegű problémák is súlyosbíthatnak. Rámutatott, hogy a kiszolgáltatottság több szinten jelentkezik: kiszolgáltatott az, aki közfoglalkoztatottként dolgozik, de az is, aki nem tud bekerülni közéjük.
   
"A közfoglalkoztatás nem öncél, hanem a foglalkoztatáspolitika egyik eszköze, amely megfelelő képzések nyújtásával elősegítheti, hogy a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók visszatérhessenek az elsődleges munkaerő-piacra" - szögezte le.
   
Szabó Máté szerint lényeges, hogy a közfoglalkoztatottak számára a szabályozásban és a mindennapi gyakorlatban is rendelkezésre álljanak az egyenlő jogaikat védő garanciák. A jelentés kiemeli, hogy a közfoglalkoztatásban nem a hagyományos munkavállalói jogokat védő szabályok lebontása, hanem éppen ellenkezőleg, további garanciák beépítése az alkotmányosan elvárt.
   
A vizsgálat a közfoglalkoztatásba bekerüléssel kapcsolatban arra a megállapításra jutott, hogy a rossz szociális helyzetben lévő álláskeresők szempontjai nehezen érvényesülnek. A közfoglalkoztatók eredendő erőfölénye, a pontos eljárási rend hiánya miatti kiszámíthatatlanság sérti a jogbiztonságot, akadályozza az esélyegyenlőség előmozdítását.
   
A biztos a szociális segélyezés "tiszta udvar, rendes ház" szabályával, azaz a lakókörnyezet ellenőrzésével összefüggésben üdvözölte az emberi erőforrások miniszterének válaszát. Mint írták, Balog Zoltán tárcavezető jelezte, egyetért azzal az ombudsmani megállapítással, hogy a lakókörnyezet ellenőrzése nem terjedhet ki a magánlakás belső rendjének ellenőrzésére.
   
Szabó Máté szerint ugyanakkor a szociális törvény módosításával kell egyértelművé tenni, hogy lakás vagy ház belsejét érintően nincs helye ellenőrzésnek.

MTI

2012. december 23., vasárnap

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket

Blogunk szerkesztői ezúton kívánnak minden kedves olvasónknak, partnerünknek Kellemes és Békés Karácsonyi Ünnepeket!

Köszönjük mindenkinek a sok kérdést és az idei olvasói leveleket és véleményeket is!

2012. december 21., péntek

Közmunkaprogramban Barcs lett a minta

Mintaértékűnek minősítette a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az idei, barcsi közmunkaprogramot. A START program szervezése, lebonyolítása és elszámolása is országosan kivételesnek számít.

Az ezzel járó belügyminiszteri elismerést december 18-án vehette át a település Városgazdálkodási Igazgatóságának vezetője. Ungvári Zoltán elmondta: alapfeladatban 180 embert vontak be a programba, de a váltott, kéthavi turnusok miatt mintegy 500 dolgozót tudtak foglalkoztatni idén februártól. Hozzátette: a szervezés és teljesülés miatt kapta az elismerő oklevelet az Igazgatóság, a "közfoglalkoztatással megvalósuló kiváló munka" megnevezéssel, és 2 millió forintos jutalommal. Utóbbit egy kosaras emelőgép vásárlásához használja fel az intézmény, melyet gallyazásokhoz és tetőjavításhoz is használhatnak. 
Az ezzel járó belügyminiszteri elismerést december 18-án vehette át a település Városgazdálkodási Igazgatóságának vezetője. Ungvári Zoltán elmondta: alapfeladatban 180 embert vontak be a programba, de a váltott, kéthavi turnusok miatt mintegy 500 dolgozót tudtak foglalkoztatni idén februártól. Hozzátette: a szervezés és teljesülés miatt kapta az elismerő oklevelet az Igazgatóság, a "közfoglalkoztatással megvalósuló kiváló munka" megnevezéssel, és 2 millió forintos jutalommal. Utóbbit egy kosaras emelőgép vásárlásához használja fel az intézmény, melyet gallyazásokhoz és tetőjavításhoz is használhatnak.
Ungvári Zoltán kiemelte: már beadták a következő, 2013-as közfoglalkoztatási projektet, melyben hét területen 205 főt vállaltak alapellátásban és több turnusban. A támogatási döntés már megszületett, hamarosan aláírják a szerződéseket. A közel 200 millió forintos programot megyei szinten is kiemeltté minősítették.

Debreceni házfelügyelők – A mór megtette kötelességét, a mór mehet

Debrecen, 2012. december 21. péntek


     Debrecenben fűtés nélküli régi romos házakba költöztettek otthonaikból idős házmester családokat, köztük súlyos beteg embereket, akik 8 fokos hidegben kénytelenek élni. További öt család is kilakoltatás előtt áll, több évtizedes, becsületesen ledolgozott élet után – tudatta pénteken a Magyar Szociális Fórum az érintettek képviselőjének beszámolója alapján.
      A házfelügyelők pokoljárása a Mikszáth Kálmán lakásszövetkezet felszámolásával kezdődött 2000-ben, majd a Nyár lakásszövetkezet felszámolásával folytatódott 2008-ban. Megszüntették a házfelügyelők munkaviszonyát, és erre való hivatkozással ki akarták lakoltatni őket azokból a lakásokból, amelyekért cserében saját korábbi lakásukról mondtak le nyugdíjba vonult, és megrokkant volt házfelügyelő társaik javára. „Aki becsületesen végzi a munkáját, a későbbiekben sem maradhat lakás nélkül” – mondta nekik a szövetkezet elnöke és gondnoka. Ennek dacára a bíróság elfogadta a végelszámoló érvelését, miszerint a volt cserelakást nem számolja be a mostani lakott lakás árába, hanem azt követeli tőlük, hogy piaci áron vegyék meg, amiben laknak, vagy minden ellenszolgáltatás nélkül költözzenek ki onnan. Hiába hivatkoztak a házfelügyelők arra, hogy szerződésük kifejezetten kimondja: csak annak nem jár elhelyezés, akit fegyelmivel bocsájtanak el, vagy ha a dolgozó mond fel, a bíróság a kilakoltatóknak adott igazat.
      „Nem elég, hogy munkanélkülivé váltunk, most még hajléktalanná is akarnak tenni bennünket. Idegenek megveszik a lakást, amiért mi nagyon keményen megdolgoztunk, mi pedig mehetünk az utcára. Kértük a felszámolót, és Debrecen polgármesterét (Kósa Lajos), segítsen, hogy megfelelő önkormányzati lakáshoz juthassunk, de mindenhol elutasításban volt részünk. Vannak olyan volt kolléganőim, akik kiköltöztek a lakásukból, mert már nem bírták azt az idegfeszültséget, ami ránk nehezedik. Az említett lakások mind a mai napig üresen állnak, a  volt házfelügyelők olyan körülmények között élnek, ami nem emberhez méltó” – írta érdekképviselőjük, Szabó Györgyné.+++

Szabó Györgyné elérhetősége az újságíró kollégák rendelkezésére áll az MSZF-nél.

Kiadta: MSZF SZK

2012. december 20., csütörtök

A hit a szeret és a jóakarat erje segít....

Sakál- A szeretet a hit és az összefogás segít a bajba jutottakon, mivel segítséget kapott az a kaposvári asszony is, aki 44%-os tartós egészségkárosodása ellenére rengeteget dolgozik azért a kevéske kis pénzért, melyből albérleti és rezsi díjat fizet lakhatásának biztosítása miatt. Sajnos helyzete miatt nélkülöz és sokszor a fűtetlen fedél alatt hajtja álomra  fejét.
A helyi családsegítő központ részéről egyenlőre csak ígéret van.
Kaposvár Városa pedig szociális érzéketlenségéről tanúbizonyságot téve utasította el 1405 Ft-os egy főre jutó létminimum túllépése miatt a nehéz helyzetben élő hölgy rendkívüli segélykérelmét.
A hölgy 14 féle állandó betegsége ellenére nem részesül rehabilitációs járadékban, mivel 26 év munkaviszonya után, sokáig munkanélküli volt, majd közmunkán dolgozott. Jelenleg egy kaposvári egészségkárosodottakat foglakoztató cégnél dolgozik, ahová sokat kell menni a napi 6 órás munkabéréért, amelyből nehéz a lakhatást  és a létfenntartást
megoldani.

A létező emberi gondok leküzdése és a hitet a szerettet átható  Karácsony közeledte miatt egy névtelenségbe burkolózó állampolgár segítségkérését meghallva  tartós élelmiszerrel adománnyal látta el a Kaposvári Szent Imre Plébánia és a Szent Imre Szeretetszolgálat (http://www.szentimreplebania.hu/) a nehéz helyzetben élő embertársunkat.

Ezúton is megköszönjük a  Kaposvári Szent Imre Plébánia és a Szent Imre Szeretetszolgálat segítségét és önzetlen támogatását, melyet egy bajbajutott embertársunknak nyújtottak.

Blogunk nevében Áldott és békés Karácsonyi Ünnepeket kívánunk a Kaposvári Szent Imre Plébánia és a Szent Imre Szeretetszolgálat minden tagja, szimpatizánsa és támogatója részére.


Krízishelyzetek - Budaörs is segít – 78 fagyhalál

Budaörs, 2012. december 20. csütörtök

     Szerdán a budaörsi polgármester is segítőkészen reagált a Magyar Szociális Fórum megkeresésére egy krízishelyzetbe került rokkant asszony érdekében, aki fűtetlen lakásban és jövedelem nélkül kénytelen élni. A támogató szolgálat tartósélelmiszerrel látta el a rászorulót, bár tűzifát még nem tudtak adni neki.
    Az asszony a következőt írta az MSZF-hez küldött üzenetében:
 Tisztelt Simó Endre! Örömmel értesítem, hogy a támogató szolgálat itt járt nálam, eléjük tártam a főbb problémákat, és hoztak egy néhány tartós élelmiszert is.  Ígérték, hogy talán tüzelőt tudnak szerezni. A családsegítő továbbra sem jelentkezett.  Kedves Endre, nagyon köszönöm a szíves közbenjárását ügyemben, és bízom benne, hogy megoldódnak a főbb gondok hamarosan.  Tájékoztatom, ha előrelépés történik. Kellemes ünnepeket kívánok! 
 D.E.
   Az asszony eredetileg az alábbi megkereséssel fordult az MSZF-hez: Itt állok fűtés és jövedelem nélkül, nagyon súlyos mozgásszervi problémával. Egyedülálló vagyok, kizártak az eddig kapott támogatásokból, a családsegítő hónapokig még telefonon sem jelentkezik, nem segít. Nem tudom hova forduljak, telefonálni, ajánlott leveleket küldözgetni  pénzem nincs,  elmenni nem tudok fizikai állapotom miatt. Nagyon súlyos krízis helyzetben vagyok. 
  A Magyar Szociális Fórum köszöni a törődést, és – a budakalászihoz hasonlóan – jó példaként állítja mindazok elé, akik szerte az országban még mindig nem reagáltak krízishelyzetbe került honfitársaik segítségkérésére. Az emberi jogokért küzdő társadalmi mozgalom szerint az emberi hozzáálláson is múlik, hogy ősz óta már 78-an fagytak meg az országban, többségükben vidéken, fűtetlen otthonaikban.+++

Kiadta: MSZF SZK
2012. december 19., szerda

MSZF Hírek


Magyar mezőgazdaság – a rendszerváltozás nagy vesztese
Budapest, 2012. december 19. szerda

     A rendszerváltozás nagy vesztesének minősítette a magyar mezőgazdaságot Raskó György az Európai Tanulmányok Alapítvány kedd esti budapesti szimpóziumán. Miközben a világpiacon óriási az élelmiszer iránti kereslet, és szinte mindent el lehetne adni, az Európai Unió termeléscsökkentő ártámogatási rendszere miatt Magyarországon is csökken az agrártermelés, és kb. másfél milliárd euróval kevesebbet termelünk, mint a rendszerváltás előtt – foglalta össze az agrárközgazdász előadását a Magyar Szociális Fórum szerdán.
    Raskó hibásnak nevezte a termelés visszafogását, és felhívta a figyelmet az ázsiai piacok fontosságára. A készülő földtörvényről azt mondta, hogy azokat hozza még előnyösebb helyzetbe, akik nem hajlandóak munkaigényes termeléssel foglalkozni, mert az EU-támogatások nem a foglalkoztatás növelésére ösztönzik őket. Raskó abban jelölte meg az EU agrárpolitikájának és ártámogatási rendszerének legfőbb fogyatékosságát, hogy nem a termelés és a foglalkoztatás fellendítésére irányul, hanem mindkettő visszafogására miközben a világpiaci kereslet nőttön-nő, egyre nagyobb a fogyasztás. Bár Kanada, az Egyesült Államok és Ausztrália nem támogatja termelőit, így is lekörözi az EU-t. Erre utal, hogy az EU agrártermelőinek jövedelme mindössze egyharmada, a magyaroké pedig egy húszada az amerikaiakénak. A társadalomban betöltött szerepére egykoron oly büszke magyar gazda ma szégyelli magát, mert értéktelennek tartja munkáját. Másfél milliárd euróval kevesebbet termelünk, mint régen, és ez hiányzik. Magyarország a világ egyetlen olyan országa, amelyikben a rendszerváltás óta visszaesett (csaknem a felére) a búza átlaghozama” – mondta.
    Éder Tamás, az ÉFOSZ és a Hússzövetség elnöke arról tájékoztatott, hogy 1990 óta 25 százalékkal esett vissza a magyar élelmiszeripari termelés. Ennek legfőbb oka az, hogy a hazai termékek fogyasztása 35 százalékkal csökkent a magyar piacon. A külföldi tőke részaránya az élelmiszeripari termelésben 57 százalékos volt 2011-ben. „Élelmiszeriparunk messze alulteljesít lehetőségeihez képest, a termékpályák versenyképtelenek, még a szinten tartó fejlesztések is rendre elmaradnak, hiszen nincs nyereség, vagy legfeljebb 1-2 százalékos nyereség adódik” – mondta. Éder hangsúlyozta a keleti nyitás fontosságát, mert véleménye szerint is nő az élelmiszerek iránti világpiaci kereslet.
     Gráf József volt mezőgazdasági miniszter emlékeztetett honi mezőgazdaságunk „ideális korszakára”, a termelőszövetkezeti rendszerre, majd annak lebontására a rendszerváltással. A mezőgazdaság ma mindössze 4-5 százalékot képvisel a bruttó hazai termékben (GDP). Elmondta, hogy az EU-hoz újonnan csatlakozott államok, köztük hazánk 75 százalékkal kevesebb támogatást kaptak, mint amennyiben az előttünk csatlakozók részesültek. „Akkor léptünk be az EU-ba, amikor a fő irány a termelés elválasztása volt a támogatástól” – mondta. Az EU új támogatási rendszere keretében arra kötelezi tagjait, hogy művelhető területük 7 százalékán „fenntartható gazdálkodást” folytassanak, azaz ökológiai termesztésre rendezkedjenek be, vagy pihentessék a földet. Magyarországon ez minden valószínűség szerint azzal jár majd, hogy a termelők 99 százaléka pihentetni fog 400 ezer hektárt, mert a pénzért nem kell tennie semmit – vélekedett. Gráf elismerően szólt a hazai termelés minőségi javulásáról, különösen a borászat és az állattenyésztés terén. Ugyanakkor aggodalmának adott hangot a tejkvóta tervezett megszüntetése miatt, mert tejtermelőink nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek. +++
Kiadta: MSZF SZK


Krízis helyzetek – budakalászi jó példa

Budakalász alpolgármestere még aznap 30 ezer forintos krízis segélyben részesítette azt a családot, amelynek válságos helyzetére kedden a Magyar Szociális Fórum (MSZF) hívta fel Rogán László polgármester figyelmét – tudatta az MSZF szerdán.
Az érintett 22 éves asszony az alábbi üzenetet küldte az MSZF-nek:
Tisztelt Szociális fórum!
Szeretném megköszönni segítségüket!
Felkeresett ma Budakalász alpolgármestere, aki tényleg nagyon segítőkész volt velem.
Krízis segélyt adott, ami egyszeri 30.000Ft-ot jelent, és szeretett volna tűzifa segélyt is adni, de az sajnos elfogyott. Felajánlott egy munkalehetőséget is, jelenleg takarítói állásüresedés van náluk, ha minden igaz, ezt a munkát januári kezdéssel megkapom, ami iszonyatosan nagy segítséget jelentene!
Az MSZF felidézte a panaszos eredeti levelében leírtakat:
A párommal és a nővéremmel élek a szüleim családi házában. Csak a páromnak van munkahelye, ebből képtelenség fizetni a gázszámlát. Két napja bekapcsoltuk a fűtést 10 fokra, mert nem szeretnénk fagyhalál áldozatai lenni, de nem tudjuk, hogy miből fogjuk majd kifizetni. 22 éves vagyok és teljesen elkeseredett. Munkát se én, se a nővérem sehol nem találunk. A polgármesteri hivatal nem válaszol a segítségkérésünkre.”
A Magyar Szociális Fórum köszöni a budakalászi gyors intézkedést, és követendő példának állítja azok elé a polgármesterek elé is, akik még mindig nem siettek krízishelyzetbe került embertársaik megsegítésére.+++

2012. december 18., kedd

Krízishelyzetek a szeretet ünnepén

sakál- Az alábbi kis összefoglalóhoz magam is csatlakozom a következőkkel: Párommal albérletben lakunk, saját tulajdonú lakás híján. Az albérlet havi díja 35 ezer forint+rezsiköltségek (gáz,villany, víz, stb.) Párom csökkent munkaképességű 26 évnyi munkaviszony után 44%.-os rokkanttá minősítették 14 féle állandó betegséggel. Mivel a felülvizsgálat időtartalmát megelőzően nem rendelkezett a törvény által előírt 1095 napos biztosítási jogviszonnyal, így nem vált jogosulttá a rehabilitációs járadékra. Nagy nehezen elhelyezkedett egy rokkantakat is foglalkoztató céghez, ahol havi keresete 44 ezer forint. Más bevétele  mellette nincsen! Magam ugyan mellette állok, viszont én álláskereső révén a havi 22 ezer forintból csak annyiban tudom őt segíteni hogy néha bevásárolok, hogy legalább kenyeret tudjuk enni naponta.Tehát nekünk is gond a napi megélhetés, ennek ellenére Kaposvár önkormányzata és családsegítő szolgálata nem törődik problémáinkkal (!) A legutóbbi rendkívüli segély kérelmet is elutasította a helyi hivatal 1405 Ft miatt, mert ennyivel meghaladja sajnos a törvény által előírt egy főre jutó 42 700 Ft jövedelemhatárt párom havi jövedelme (!),ebből is jól látszik hogy a magyar jogrendszer a  becsületesen dolgozó, vagy dolgozni akarókat bünteti, miközben bőkezűen ad a barna bőrű egyéneknek (!) Itt van a tél és a hideg lakásban lenni nem jó, ezért több hivataltól és szervezettől kértünk már segítséget eddig az ígéreteken kívül nem jött tűzifa, így kénytelen voltunk vásárolni, hogy ne fagyjunk meg 2 részletben részben hitelbe. Korábban mind dolgoztunk rendesen a munka világában, sőt Közmunkán is, magam portásként párom takarítóként. Halkan jegyzem csak meg, hogy akkor elvoltunk  havi 2X60.200 Ft-os munkabérből nem a mostani havi 47 ezerből, mindaddig, amíg mind ketten egy időben nem lettünk munkanélküliek és albérletet fizetni, élni akkor is kellet, amely igen nehéz volt! A mostani  helyzet most is hasonló...

Na akkor következzen a Magyar Szociális Fórum által összeállított újabb emberi sorsokat bemutató hírecske:


Fűtetlen lakás, éhezés, nélkülözés - Krízishelyzetek a szeretet ünnepén


Budapest, 2012. december 18. kedd


  Fűtetlen lakásokról, éhezésről és a kötelező szociális segítségnyújtás elmaradásáról adott hírt a Magyar Szociális Fórum kedden, a krízishelyzetekről hozzá érkezett lakossági levelek alapján.

  Budakalász: A párommal és a nővéremmel élek a szüleim családi házában. Csak a páromnak van munkahelye, ebből képtelenség fizetni a gázszámlát. Két napja bekapcsoltuk a fűtést 10 fokra, mert nem szeretnénk fagyhalál áldozatai lenni, de nem tudjuk, hogy miből fogjuk majd kifizetni. 22 éves vagyok és teljesen elkeseredett. Munkát se én, se a nővérem sehol nem találunk. A polgármesteri hivatal nem válaszol a segítségkérésünkre. (A Magyar Szociális Fórum kedden levélben fordult Rogán László polgármesterhez választ sürgetve az érintettek érdekében.)

  Budaörs: Itt állok fűtés és jövedelem nélkül, nagyon súlyos mozgásszervi problémával. Egyedülálló vagyok, kizártak az eddig kapott támogatásokból, a családsegítő hónapokig még telefonon sem jelentkezik, nem segít. Nem tudom hova forduljak, telefonálni, ajánlott leveleket küldözgetni pénzem nincs, elmenni nm tudok fizikai állapotom miatt. Nagyon súlyos krízis helyzetben vagyok. (A Magyar Szociális Fórum levélben kérte Wittinghoff Tamás polgármestertől, hogy tegye meg az élet védelmében szükséges lépéseket, de választ nem kapott.)

  Tiszanána: Súlyosan mozgáskorlátozott édesanyámmal közös háztartásban élek, ő havi 22800 forintos önkormányzati éhbérből, én magam most egy ipari tanfolyamra jelentkeztem, ahol 53000 forintos jövedelmem van. Miután, az önkormányzat tudomására jutott, hogy én oktatásban veszek részt, elvették édesanyám havi 3500 forintos lakhatási támogatását. Fűtetlen lakásban vagyunk kénytelenek telelni. Kérdésem: itt mindent meg lehet tenni a tisztességesen élni akaró emberekkel? (A Magyar Szociális Fórum kedden Dr. Tóth József, Tiszanána polgármesteréhez fordult az ügyben.)

  Budapest: A vizet és a villanyt kikötötték, mire újszülött kislányommal hazatértünk a korházból. Hiába kértem a kormányhivatalt, senki nem tud segíteni. Mostani 25000 Ft gyes mire elég, nem ezt kellene kapnom! Ma felmondták a deviza lakáshitelünket és árvereznek. Két kis gyerekkel mehetünk az utcára. Kilátástalan minden. Nagyon kérem, ha tudnak segíteni vagy egy ügyvédet ajánlani, aki segítene nekünk! Kétségbe esett Anyuka. (Az MSZF szakértői segítségben részesíti az édesanyát.)+++

(Címek és elérhetőségek az újságíró kollégák rendelkezésére állnak az MSZF-nél.)


Kiadta: MSZF SZK
www.mszfszk.hu

www.hitelkarosultakert.hu


2012. december 17., hétfő

Lélekmentés: Országos kampány az élet védelmében a fagyhaláltól

Budapest, 2012. december 16. vasárnap


     Lélekmentés néven vasárnap országos kampány indult az élet védelmében a fagyhaláltól. Az akciót kezdeményező társadalmi csoportok arra kérik az ország lakosságát, hogy védelmezzék embertársaik életét az idén újra arató fagyhaláltól. Odafigyeléssel, segítséggel, és törődéssel a legnagyobb szolgálatot tehetik, ami embertől elvárható: életeket menthetnek meg – tudatta a Magyar Szociális Fórum a kezdeményezők közös nyilatkozata alapján.
     „Az élet a legfőbb érték. Védelmezése erkölcsi parancsolat. Humanista értékrend nem békélhet meg azzal a tömegméretű pusztulással, amelyet a fagyhalál okoz Magyarországon évről-évre. Ősz óta máris negyvenre tehető azoknak az embertársainknak a száma, akik a szabad ég alatt, és fűtetlen otthonukban fagytak meg, vagy kórházba kerülésük után hunytak el, mert már nem tudtak rajtuk segíteni. Tavaly 330-an, előtte pedig több mint négyszázan váltak a fagy áldozataivá. Hazánkban egy millió négyszázezer lakásban nincs fűtés” – tűnik ki a nyilatkozatból.
     A lélekmentés odafigyeléssel és törődéssel kezdődik: forró teával, töpörtyűvel, hagymával, és C vitaminnal. Segíteni kell a magányos, beteg, idős embereknek, hogy fűtött helyre kerüljenek, kapjanak egy tál meleg ételt, egy jó szót! Vigyél magaddal egy szendviccsel többet, hogy odaadhasd rászoruló embertársadnak! – üzenik. Segíteni kell a vészhelyzetbe került embereknek, biztonságba kell helyezni őket! – áll a felhívásban.
    A kormánytól azt kérik, hogy bocsásson a hajléktalanok rendelkezésére melegedő helyeket, nyisson meg előttük olyan középületeket, amelyekben fűtés van, és rendelkezésre áll a szükséges infrastruktúra, nyissa meg éjszakára előttük a vasúti pályaudvarok fűtött várótermeit, állítson be fűtött vagonokat és konténereket. Gondoskodjon a nincstelenek meleg étellel történő ellátásáról.
    A lélekmentők a társadalmi erők, a pártok, a szakszervezetek és a helyi közösségek élet iránti felelősségére apellálnak. Felszólítják őket: bizonyítsák be, hogy képesek a nemes cél érdekében félre tenni ellentéteiket, és összefogni a legfőbb érték védelmében. Mozgósítsák szervezeteiket, szimpatizánsaikat, minden lehetséges módon vegyék ki részüket a humanitárius akcióból.
A lélekmentő kampányhoz önkéntesek jelentkezését, és felajánlását várják az alábbi címre: branyo.jani@gmail.comKiadta: MSZF SZK
+36 30 5927371

2012. december 13., csütörtök

Nézzenek a gyerekek szemébe..., a családok hetede a létért küzd

Meg lehet élni havi 47 ezer forintból, állították bőszen a közmunkabér csökkentésekor kormánypárti politikusok az esztendő elején. Tíz hónap alatt volt ideje beállni a rendszernek, megnéztük, mire is elég a citált összeg, ami a szegénységi küszöb háromnegyede.

 Egy év alatt 150 ezerrel nőtt a szegénységi küszöb – 62 ezer forint – alatt élők száma Magyarországon, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, 2011-es adataiból: jelenleg 1,363 millióan, azaz az ország 13,8 százaléka tartozik ebbe a csoportba. A KSH korcsoport szerinti vizsgálata azt mutatja, az életkor előrehaladtával fokozatosan csökken a szegénységi arány és kockázat. A tizennyolc év alattiak közül 418 ezren, a 18–64 évesek közül 880 ezren élnek a szegénységi küszöb alatt. A statisztikák azt mutatják, folyamatosan nő a gyermekek aránya a szegények között: 2010-ben 20,3, tavaly már 23 százalékuk tartozott ebbe a körbe. Jelentősen, 8,6-ról 11 százalékra romlott az ötven feletti munkavállalói réteg helyzete is.

A Tárki Társadalomkutató Intézet mérései alapján a 2006–2008 közötti időszak legnagyobb vesztesének elsősorban a felső középosztály mondhatta magát, ám 2010 óta az elhúzódó válság, az egykulcsos adó, a minimálbér emelése, a növekvő munkanélküliség, a szociális segélyek és munkanélküli támogatások korlátozása megváltoztatta a képet, s az elmúlt két esztendő vesztese az alsó- és a középosztály. Az érezhető jövedelemcsökkenés miatt növekedett az egyenlőtlenség és a szegénység.

Utóbbi kiterjedése ugyan nagyjából az uniós átlagnak megfelelő, ám sokkal mélyebb, ráadásul a gyermekszegénység idehaza a legmagasabb az EU-ban: nálunk a gyerekek 28,8 százaléka él anyagi megfosztottságban, az EU-átlag viszont 9,6 százalék. A kiugróan magas gyermekszegénység oka, hogy sokan élnek olyan háztartásban, ahol legalább egy éve egyik szülőnek sincs munkája. A közmunkaprogrammal megkereshető 47 ezer forint a hivatalos szegénységi küszöb háromnegyede, a 22 800 forintos szociális járadék pedig a harmada. 

Egy év alatt 150 ezerrel nőtt a szegénységi küszöb – 62 ezer forint – alatt élők száma Magyarországon, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, 2011-es adataiból: jelenleg 1,363 millióan, azaz az ország 13,8 százaléka tartozik ebbe a csoportba. A KSH korcsoport szerinti vizsgálata azt mutatja, az életkor előrehaladtával fokozatosan csökken a szegénységi arány és kockázat. A tizennyolc év alattiak közül 418 ezren, a 18–64 évesek közül 880 ezren élnek a szegénységi küszöb alatt. A statisztikák azt mutatják, folyamatosan nő a gyermekek aránya a szegények között: 2010-ben 20,3, tavaly már 23 százalékuk tartozott ebbe a körbe. Jelentősen, 8,6-ról 11 százalékra romlott az ötven feletti munkavállalói réteg helyzete is.

A Tárki Társadalomkutató Intézet mérései alapján a 2006–2008 közötti időszak legnagyobb vesztesének elsősorban a felső középosztály mondhatta magát, ám 2010 óta az elhúzódó válság, az egykulcsos adó, a minimálbér emelése, a növekvő munkanélküliség, a szociális segélyek és munkanélküli támogatások korlátozása megváltoztatta a képet, s az elmúlt két esztendő vesztese az alsó- és a középosztály. Az érezhető jövedelemcsökkenés miatt növekedett az egyenlőtlenség és a szegénység.

Utóbbi kiterjedése ugyan nagyjából az uniós átlagnak megfelelő, ám sokkal mélyebb, ráadásul a gyermekszegénység idehaza a legmagasabb az EU-ban: nálunk a gyerekek 28,8 százaléka él anyagi megfosztottságban, az EU-átlag viszont 9,6 százalék. A kiugróan magas gyermekszegénység oka, hogy sokan élnek olyan háztartásban, ahol legalább egy éve egyik szülőnek sincs munkája. A közmunkaprogrammal megkereshető 47 ezer forint a hivatalos szegénységi küszöb háromnegyede, a 22 800 forintos szociális járadék pedig a harmada. 


Hetente kell dönteni, számlákat, ételt vagy ruhát fizessenek
Az udvaron kissé hólepte farakás, mellette régi Zastava búslakodik, a konyhában pőre villanykörte ad némi világosságot. A zselickisfaludi ház vakolatlan, a lakás azonban tiszta, bár az asszony szerint egy meszelés lassan ráférne a falakra.
– Csak akkor nem tudnánk enni adni a gyerekeknek – tárja szét a kezét László Erzsébet. – Így is sokszor választanunk kell: befizessük a számlákat, együnk vagy ruhát vegyünk a gyerekeknek.
Élete párja, Girincsi Attila közmunkásként dolgozik, hivatalosan 47 ezer forintot kap heti bontásban, ám korábbi kapcsolatából két gyerek után húszezer forint gyerektartást vonnak le a béréből. Erzsébet anyasági segélyt kap a három gyerek után, az öttagú családnak így sem jön össze havi százezer forint.

 – Tavaly még jobb volt – állítja Girincsi Attila –, hatvankétezret kaptam havonta, a nyáron egy napra még a Balatonra is elvittük a gyerekeket. Az idén azonban már ez sem fért bele.
– Cserélnék egy hónapot azzal, aki ezt a rendszert kitalálta – jegyzi meg László Erzsébet. – vagy nem is kell az ő élete, csak költözzön hozzánk egy-két hétre, szívesen látjuk. És nézzen a gyerekeim szemébe.
A legnagyobb, Erik már tizennégy éves, délután az asszony vak bátyjával beutazott Kaposvárra, ugyanis kinőtte a kabátját, s éppen beköszöntöttek az ordas mínuszok. A meleg holmi a nagybácsi karácsonyi ajándéka lesz, csak előre megkapja a fiú, három hetet ugyanis nem várhat.

– Mi most nem tudtunk volna venni neki – tárja szét a kezét anyja. – Benjáminnak éppen tegnap kellett új cipőt venni, a régi ugyanis teljesen elszakadt. A közmunkából ezt sem tudnánk megtenni, Attila azonban házaknál vállal munkát, szerencsére most sok helyen kell fát vágni.
A férfi korábban a Sefagnál dolgozott, majd az építőiparban, s hidegburkolói vizsgával is rendelkezik, ám hiába adta be vagy száz helyre jelentkezését, nem tud elhelyezkedni: amit meghallják, Zselickisfaludról járna be, máris elutasítják – drága a bérlet, nem vállalja a munkáltató, hogy fizeti. Az asszony a Videotonnál talált régebben munkát, aztán amikor jöttek a gyerekek, hamar állás nélkül maradt.
– Még tavaly sem voltak ilyen problémáink – mondja Girincsi Attila. – Elő nem fordulhatott, hogy a boltban hitelbe kérjünk bármit is. Sohasem felejtem el a pillanatot, amikor először kértem, írják fel...

 – A legrosszabb, amikor a gyerekeknek kell nemet mondani – felhősödik el Erzsébet tekintete. – Viktória óvodás, látta a tévében, hirdetik a Barbie babákat, s azt kért karácsonyra. Benjámin is valami játékot szeretne, de egy normális darab hat-hétezer forintnál kezdődik, egyszerűen nem fér bele... Ilyenkor bizony előfordul, hogy gyorsan kimegyek a szobából, mert elsírom magam. De akkor is, amikor Erik bejelentette, tudja, hogyan állunk anyagilag, s nem kér semmit karácsonyra...
Közben párja kisétál a buszmegállóba, lassan jön Szennából az iskolabusz a két kisebb gyerekkel. Várakozás közben Girincsi Attila észreveszi, hogy a Zastavát nézzük, s megjegyzi: a kocsi működne, csak éppen lejárt a műszakija, s nincs pénze megcsináltatni. Egyszerűen beszél, nincs semmi düh vagy méltatlankodás a hangjában, ahogyan az asszonyéban sem, amikor elmeséli, majdnem a tetőt is elvesztették a fejük fölül.

– Svájci frank hitelünk volt, persze nem tudtuk fizetni – hallgatjuk a manapság sajnos mindennapos történetet. – Ötször próbálták meg elárverezni, szerencsére nem vette meg senki, így maradhattunk. Most pedig úgy néz ki, az államé lesz, s bérleti díjért maradhatunk. Albérlőként a saját házban...
Közben befut a busz, érkeznek a gyerekek, Viktória kezében apró csokimikulás és egy kis csomag, az arcán földöntúli boldogság, ahogyan szorongatja: az oviban járt a Télapó. Benjámin néptáncról jön, hetente kétszer, s a csoporttal mindenfelé járnak fellépni. Erik pedig tavaly angoltáborban volt a Balatonnál, sőt, a Kárpátaljára is eljutott. Anyjuk csendesen megjegyzi, legalább néha utaznak a fiúk, ha már együtt, a teljes család nem tud.

– De legalább be tudunk fűteni a házban, s ha csak feltöltőkártyás, de villany is van – jelenti ki aztán nagyot sóhajtva, s mosolyt erőltet az arcára. – S lesz karácsonyfánk is, alatta ajándék a gyerekeknek, ha nem is az, amire a legjobban vágynak. Biztosan megértik, hiszen amikor Kaposváron sétálunk a városban, s meglátunk egy hajléktalant, mindig mondom neki: látjátok, lehetne rosszabb is. Sokkal rosszabb. S adok egy százast az otthontalannak...

Forrás: www.sonline.hu

Életet adott gyermekének a kilakoltatástól megvédett anya

Budapest, 2012. december 13. Csütörtök

     Szerdán életet adott kisfiának az a 33 éves anya, akit november 15-én a Magyar Szociális Fórum mozgósításával védtek meg a kilakoltatástól. Dávid 3,1 kilóval született, és császármetszéssel jött a világra – tudatta a Szociális Fórum csütörtökön.
     A nyolc hónapos állapotos asszony, és 14 éves kisfiát egyedül nevelő 43 éves nővérének feje fölül a Berki és társai végrehajtó akarta elárverezni a lakást édesapjuktól örökölt devizahitel tartozásuk miatt, amit nem tudnak kiegyenlíteni.
     Az érdekükben szervezett tüntetéssel sikerült ugyan megakadályozni a közvetlen kilakoltatást, és így az újszülöttet is haza vihetik, de a kilakoltatás veszélye vissza fog köszönni a téli moratórium lejárta után, mert a testvérek nem tudnak megszabadulni az adósságuktól munka és kellő jövedelem híján. Az idősebb testvérnek éppen a napokban mondtak föl.+++

Kiadta: MSZF SZK
+36 30 5927371

2012. december 10., hétfő

LMP: Közmunkacsapdában vannak a fiatalok

Az LMP törvényjavaslatot nyújt be annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatás idején a közfoglalkoztatott folytathassa iskolarendszerű levelező tagozatos közép- vagy felsőfokú tanulmányait – közölte az ellenzéki párt szombaton. 

Szél Bernadett közleményében úgy fogalmaz, a kormányzati intézkedésekkel a fiatalok közmunkacsapdába kerülnek. Mint írja, az LMP-nek állampolgárok jelezték: a közmunkával párhuzamosan levelező tagozatos tanulmányokat folytató fiataloknak nincs lehetőségük arra, hogy a képzésükhöz szükséges időre felmentést kapjanak a munkavégzési kötelezettség alól – csak a szabadságuk terhére. Ez nem segíti, hogy a fiatalok magukat képezve növeljék az esélyüket arra, hogy közmunka helyett a nyílt munkaerőpiacon helyezkedhessenek el.

Márpedig az LMP szerint a cél nem lehet más, mint a munkaerőpiacra való visszavezetés, amelynek leghatékonyabb eszköze a képzés, így ennek a közmunka tényleges elvégzéséhez képest minden esetben elsőbbséget kell kapnia. Az ellenzéki párt ezért kezdeményez törvénymódosítást a témában.

Forrás:  http://mandiner.hu

Nem szökőkútra, hanem munkára van szükség...

sakál-Ajánljuk Szita Károly  Kaposvár polgármesterének az alábbi mondatót: "Nem szökőkútra, hanem munkára van szükség"...
Ajánljuk mindenkinek az alábbi kisfilmet, amely http://mandiner.hu oldalról származik.


A Zselic kistelepülései igyekeznek önellátóvá válni, nem utcasörprésre használják a közmunkásokat, hanem vállalkozásokat alapítanak.

Három kistelepülést mutat be az Index videójában: Kaposfőt, Bárdudvarnokot és Szilvásszentmártont. Mindegyik falu sajátossága, hogy az önkormányzat önálló vállalkozásba kezdett, itt foglalkoztatják a közmunkásaikat.

2012. december 8., szombat

Ősszel 13-an fagytak meg

Tizenháromra nőtt a fagyhalál áldozatainak száma
Budapest, 2012. december 8. szombat


      Magyarországon tizenhárman szenvedtek fagyhalált a tél kezdetéig. Tizenegy férfi és két nő. Hatan a szabad ég alatt hűltek ki, heten pedig saját fűtetlen otthonukban – tudatta az emberi jogokért küzdő Magyar Szociális Fórum szombaton.
    Az emberek többsége vidéken lelte halálát, a fővárosban ketten fagytak meg.
    Kórházba szállításukat követően decemberig tizenketten haltak meg kihűlésben. Velük együtt az emberéletben keletkezett veszteség 25 főre tehető.
    A Magyar Szociális Fórum novemberben „Lélekmentés” néven összefogást kezdeményezett az élet védelmében a fagyhaláltól. Arra szólított fel minden társadalmi és politikai erőt, hogy akadályozzák meg együtt, nehogy megismétlődjék az előző években tapasztalt tömeges fagyhalál: tavaly 330-an, tavalyelőtt pedig több mint 400-an fagytak meg. A felhívásra eddig egyetlen parlamentben képviselt párt sem reagált – tudatta az MSZF.+++

Kiadta: MSZF SZK

2012. december 7., péntek

Hová vezet a közmunka erőltetése?

A közmunkaprogramokban részt vevőknek csak 3-20 százaléka kerül vissza az elsődleges munkaerőpiacra, így ez a módszer biztosan nem oldja meg az ország rossz foglalkoztatási helyzetét - állítják a HR Portálnak nyilatkozó szakértők. Az önkormányzatok ráadásul gyakran visszaélnek a helyzetükkel: fizikai alkalmazottaikat kirúgják, majd jóval kevesebb pénzért közmunkásként foglalkoztatják őket újra. 

 Kevés fizetés, rossz munkakörnyezet és nagyon kevés gazdasági haszon - a HR Portal által megkérdezett szakértők szinte azonnal fel tudtak sorolni olyan hátrányokat, amelyek a közmunkaprogramokat jellemzik. "A foglalkoztatás rossz helyzetét ugyanis nem lehet közmunkásokkal megoldani" - hangsúlyozta Adler Judit, a GKI Gazdaságkutató Zrt. kutatója, aki szerint nem igaz az a sokat hangoztatott érv, miszerint közmunkával a régóta munka nélkül lévő embereket is vissza lehet vezetni az elsődleges munkaerőpiacra. A valóság ennél sokkal szomorúbb, a közmunkaprogramban résztvevők az esetek mindössze 3-20 százalékában jutnak "valódi" munkához. A 20 százalék körüli számot azonban csak azok a civil szervezetek becsülik, amelyek - az államnál jóval több pénzt belefektetve - tartósan munkanélküliek mentorálásával foglalkoznak, tehát valójában inkább 10 százalék alatti lehet a piaci szférában is talpon maradók aránya - mondta. A civil szervezetek ráadásul elszívják a jobban képzett közmunkásokat, így ők sokkal jobb mutatókat tudnak felmutatni.
A KSH legutóbbi adatai szerint ugyanakkor a közmunkaprogram jó hatással van a foglalkoztatottsági arányra. Augusztus-októberben például 3 millió 935 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma, 71 ezer fővel, azaz 1,8 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A statisztikai hivatal szerint a növekedés egyértelműen a közmunkaprogram kiterjesztésének köszönhető.

 
Hány közmunkásra van szükség?
A szakértők szerint tehát szükség van bizonyos számú közfoglalkoztatottra, már csak azért is, mert sokaknál szinte kizárt, hogy az alacsony képzettségi szintjük mellett, valamint több éves munkanélküliség után újra elhelyezkedjenek. Ennek pontos mértékét azonban nehéz meghatározni, de feltehetően kevesebb, mint a kormány terveiben és a költségvetésben is szereplő 250 ezer fő.

A KSH adatai ráadásul azt mutatják, hogy eddig nem sikerül a terveknek megfelelő számú közmunkást alkalmazni. Míg tavaly havi átlagban 61 ezer főnek tudtak munkát adni, amely nagyjából 60 milliárd forintjába került az államnak, addig az idei év első hét hónap adatai szerint átlagosan 82 ezer főt alkalmaztak, s ez 132 milliárd forinttal terhelte a büdzsét. A Policy Agenda elemzése szerint az elmúlt hónapokban nőtt a közfoglalkoztatottak száma, de várhatóan messze elmarad az idei évre célként kitűzött a 200 ezer fős kormányzati tervtől.

Természetesen a kormány úgy is értelmezheti a tervében rögzített létszámhatárt, hogy az év során hosszabb-rövidebb időtartamra biztosítottak munkát 200 ezer embernek. Azonban ez azt is jelentené, hogy többen közülük csak pár hónapra kaptak esélyt arra, hogy a 22 800 forintos segélynél valamivel több pénzért dolgozhassanak. Azaz az egész évet tekintve 28-32 ezer forint körüli átlaggal tudnak számolni, és még a maximális 47 ezer forintos határtól is távol vannak.

Adler Judit szerint is az az egyik legnagyobb gond a közmunkaprogrammal, hogy a legtöbb résztvevőt demoralizálja az alacsony fizetés, miután azt tanulják meg, hogy munkával csak nagyon kevés fizetést tudnak szerezni. A legtöbben ráadásul felhalmozott tartozásokkal is rendelkeznek, így a fizetésük egy részét azonnal levonják a közszolgáltatók. A nyolcórás munkáért járó 47 ezer forintból, valamint a hatórás munkáért járó 35 ezer forintból így szinte semmi sem marad, annyi főleg nem, hogy valaki meg is tudjon belőle élni - fogalmazott.

A közmunkások foglalkoztatása ráadásul az államnak sem feltétlenül előnyös: könnyen előfordulhat ugyanis, hogy a központi költségvetés többet költ a közmunkásokra - akiknek a bére mellett az eszközeiket is fedezni kell -, mint amennyivel ez a foglalkoztatási forma növeli a GDP-t.

Adler Judit szerint a közmunkák erőltetésével olyan irányba mozdul az ország, amely inkább az ázsiai országokra jellemző. Keleten olcsó munkaerővel próbálják helyettesíteni a kutatási hiányosságokat, ám ezzel Európából nem érdemes versenyezni. Itt sokkal inkább tudományos és technikai újításokkal, a K+F-re való költésekkel, valamint a szürkeállomány fejlesztésével lehet versenyképesebbé válni - tette hozzá.

 
Visszaélnek az önkormányzatok a helyzettel?
A közmunkaprogramokról szóló statisztikák szerint a legnagyobb felszívó erővel az egészségügy rendelkezik, azaz közmunkásként a legtöbben ebben a szektorban helyezkednek el. A túlnyomó többséget fizikai munkásként, azaz betegszállítóként vagy takarítóként alkalmazzák.

Ugyan több önkormányzat is próbálkozott azzal, hogy a jobban képzett munkaerőt irodai munkára vegye fel, ám ezek az emberek munkanélkülivé válásuk előtt feltehetően jobban kerestek, s emiatt annyira megalázónak érezték a 47 ezer forintos bért, hogy folyamatosan duzzogtak és sértettek voltak. Az önkormányzatok emiatt nem is mertek semmit sem rájuk bízni, attól tartottak ugyanis, hogy "bosszúból" valamilyen kárt tesznek.

Szakértők szerint a közmunkaprogramok további káros hatása lehet, hogy a közmunkások azokat az alacsonyan képzett embereket is kiszorítják az elsődleges munkaerőpiacról, akiknek korábban rendes bejelentett munkahelyük volt. A képzettséget nem igénylő állások esetében ugyanis előfordulhat, hogy az önkormányzat inkább kirúgja a minimálbéren alkalmazott dolgozót, majd pedig közmunkásként újra felveszi.

Orbánt alkalmatlanná teszi a betegsége?

sakál- Most már biztos hogy egy nem tiszta elméjű ember vezeti hazánkat Magyarországot! Miniszterelnök úr másképp látja a dolgokat, ahogy az ő érdekközössége is. Hazánk lakossága egyre jobban szegényedik, egyre több ember nélkülöz és küzd megélhetési gondokkal, mindeközben dőzsöl a FIDESZ rezsim...

Budapest – Egy televíziós felvétel árulkodó módon mutatja azt, amiről Magyarországon már korábban is sokat beszéltek, de eddig csak rosszindulatú híresztelésnek hangzott: Orbán Viktor pszichiátriai kezelésre szorulhat, mások szerint pszichiátriai kezelés alatt áll. A felvételen látható szájmozdulatok erős pszichiátriai gyógyszerek mellékhatásaira is utalhatnak. Orbán Viktor az ATV híradójának felvételén a háttérben áll, és megdöbbentő szájmozdulatokat tesz, amilyeneket egészséges ember nem produkál. Egy ígéretesen indult karrier látványos kudarcának oka is lehet az a betegség, amelynek tünetei immár letagadhatatlannak látszanak, és amelyek alkalmatlanná tehetik vezető pozíció betöltésére. A felvétel után tisztázni kell a helyzetet, Orbánnak nyilatkoznia kell, hogy kezelés alatt áll-e vagy sem, és ha igen, akkor milyen betegséggel kezelik.
Orbán Viktor betegségének vélhető tünetei az ATV Híradójának augusztus 20-i adásában láthatók, ha azok megegyeznek a szkirodalomban található kényszeres szájmozgásokkal. A felvételen Orbán Viktor miniszterelnök olyan kényszeres nyelv- és szájmozdulatokat tesz, amelyek esetenként súlyos pszichikai problémákra és erős pszichiátriai gyógyszerek használatára utalhatnak. Orbán az augusztus 20-i kitüntetések parlamenti átadásán vesz részt, amint a kamera felvételén jól látható ijesztő szájmozgása, amely lehet akár gyógyszerek mellékhatása is. A felvételen az 50. másodperctől érdemes nézni a magyar miniszterelnök arcát és száját.

Szakemberek szerint a felvételen látható jelenség oka többféle lehet, de leggyakrabban a Tardive Dyskinesia jelenségével azonosítják, amelyet skizofrénia és más pszichiátriai betegségek ellen használt gyógyszerek szedése is kiválthat. A szakirodalom szerint a leggyakoribb tünetek a nyelési nehézség, csámcsogó szájmozdulatok, az ajkak gyakori nyalogatása, nyelvkiöltögetés, a száj körkörös bizarr mozdulatai, a beteg a nyelvét nem tudja kinyújtva tartani. A tüneteket a gyógyszeradag csökkentésével lehet mérsékelni, vagy más gyógyszert kell alkalmazni, de figyelembe kell venni, hogy ez miképpen befolyásolja az alapbetegséget.
A látható kényszeres mozgásokat másfajta gyógyszerek és szerek is kiválthatják, de legsúlyosabb esetben skizofrénia kezelésekor is megjelenhetnek. A szakirodalom a skizofréniáról a következőket írja: “A skizofrénia nem egységes kórkép, összefoglaló neve a pszichotikus állapotok közé sorolt agyi betegségeknek, melyeknek közös jellemzője, hogy a beteg akarata, gondolatai és érzelmei szétesnek. A pszichotikus állapotok a realitásérzék elvesztésével, érzékcsalódásokkal, hallucinációkkal, az érzelmi élet zavaraival, téveszmékkel, tudatzavar jelentkezésével járó elmegyógyászati betegségek. Ez az állapot más betegségekben is előfordulhat, amikor a felsorolt tünetek közül csak egy-egy dominál. Mai nézeteink szerint több tényező játszik szerepet kialakulásukban, de e kórképek kiváltó oka lényegében ismeretlen.”
Következménye az lehet, hogy “a beteg úgy rakja össze a külvilág történéseit, hogy azokból egy veszélyes, ijesztő kép áll össze. A tünetek elmúltával a beteg többnyire világosan látja a roham idején észlelt világ és tettei irracionális voltát. A betegség ezen aktív szakaszaiban a beteg veszélyes lehet önmagára és környezetére”.
Orbán Viktor esetleges betegségéről nincsenek hivatalos információk. De miniszterelnök esetében az egészségi állapot nemcsak magánügy. Az ország polgárainak joga van tudni azt, hogy az országot mentálisan egészséges emberek vezetik. Ezért jogos igény az, hogy a polgárok választ kapjanak arra, hogy a látható tünetek mögött milyen okok, esetleg milyen betegségek húzódnak meg. Az ország sorsát meghatározó vezető esetében közérdekű információ az, hogy a mára teljhatalommal felruházott miniszterelnök milyen betegségben szenved, ha szenved. Ha a miniszterelnök beteg, és annak köze van a skizofréniához, akkor az alkalmatlanná teheti az ország vezetésére. A magyar közvéleménynek a megdöbbentő felvételek láttán joga van tudni, hogy Orbán Viktor skizofrén paranoiás betegségben, esetleg más neurotikus betegségben szenved vagy nem.
Annál is inkább, mert kutatások egybehangzóan kimutatták, hogy valamennyi diktátor személyiségét skizofrén betegségek befolyásolták. A skizofrén beteg nem reálisan értékeli és érzékeli a külvilágot, tévképzetei, üldözési mániái alakulnak ki, paranoiás lesz, és téves helyzetfelismerése miatt a környezetére veszélyes válaszokat ad. Miniszterelnök esetében ez életveszélyes helyzetet idéz elő.
A nyilvánosságra került felvételek alapján az ellenzéknek, a parlamentnek, a köztársasági elnöknek, de Orbán saját pártjának is fel kell tennie a kérdést a miniszterelnöknek, hogy milyen gyógyszereket szed, milyen betegséggel kezelik, és szakembereknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az adott betegséggel kormányozhat-e valaki egy országot úgy, hogy hatalmának gyakorlatilag nincsenek korlátai.

2012. december 6., csütörtök

FELHÍVÁS népi öszefogásra és demonstrációra

Eleged van az éhezésből?

Eleged van abból, hogy munkát nem kapsz, legfeljebb olykor 4-6 órában rabszolgamunkára itéltettél?

Eleged van abból, hogy a hatalom a semmit is megvonva tőled hajléktalanná, földönfutóvá tehet?
Eleged van abból, hogy míg a parlamentben ülő közel kétmilliós "tiszteletdíjból" dőzsölő kormánypárti tagság a jobbik neonyilas párttal karöltve bűnözőként üldöz a szegénységed okán, amit ők maguk okoztak, addig neked kirekesztés, megbélyegzés és megalázás jut részükről osztályrészedül?
Eleged van abból, hogy honfitársaidat megbélyegzik, kirekesztik? Eleged van abból, hogy már a parlamentben is mindennapossá válhatott a nyíltan rasszista ideológia?
Eleged van már abból, hogy a gyermekeidnek nem tudsz gyakorta kenyeret adni a szájába?
Eleged van abból, hogy a parlamentben dőzsölő deviánsok téged harmadrendű állampolgárként kezelhetnek?
Eleged van abból, hogy a hatalom etnicizálja a szegénységet és ezzel igyekszik egymásnak ugrasztani a nyomorban tengődőket?


Ha igen, tarts velünk a parlament elé december 12.-én délután 3 órától.


Tiltakozzunk együtt a 20-as éveket idéző szegénység ellenesség ellen. Tiltakozzunk együtt az ellen, hogy kriminalizálnak bennünket a szegénységünk végett. Tiltakozzunk a kilakoltatások ellen, amelyek a hatalom hazugságaival ellentétben nem a bankároknak köszönhető, hanem egyrészt a fidedszes többségű önkormányzatok lakoltatják ki az eladósított embereket, másrészt a szociálisan érzéketlen kormány megvont minden támogatást a lakásfenntartás terén.


Tiltakozunk az ellen, hogy rokkant, beteg embereket minősítenek munkaképesnek, megvonva tőlük az ellátást és itélnek halálra!


Tiltakozunk, hogy a hajléktalanokat üldözik, miközben nagy részük az impotens, szociálisan érzéketlen hatalom miatt került utcára!


Munkát, tisztes fizetésért és nem a rabközmunkát!


Követeljük, az önkormányzati bérlakások bérlőinek és a rászoruló eladósodott rész, vagy teljes lakástulajdonosok szociális rászorultságának mértékében történő adósság rendezését KILAKOLTATÁSOK HELYETT!


Követeljük, hogy a parlament minden pártja határolódjon el a szélsőjobboldali, antiszemita és cigánygyűlölő, a 20-as, 30-as éveket idéző retorikát folytató jobbiktól!


Követeljük a VALÓBAN arányos közteherviselést! Ne csak a jómódúakat támogassa a kormány, miközben a szegényektől már mindent elvesz!


Követeljük, hogy teljes körű és INGYENES orvosi ellátásban részesüljünk, mint a szavazatokért állampolgárságot kapók!


Követeljük, hogy a 300 eurót fizessék ki a magyar "ős" állampolgároknak, akik a fizetésüket, jövedelmüket itthon költötték el, itthon fizették az adót (az áfát is ide sorolva)


Civil szervezésű megmozdulásra hívunk, civilként, pártállásodtól függetlenül. A szélsőjobb egyedeiből viszont nem kérünk!


Tarts velünk december 12.-én 15.-órától a parlament elé! Tiltakozzunk együtt és mutassuk meg, hogy még képesek vagyunk kiállni magunkért és egymásért!

 
Bővebb információk itt találhatók:  http://www.facebook.com/events/128166344004902/