Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

2011. február 27., vasárnap

Új foglalkoztatáspolitika vagy szemfényvesztés?

A Nettet böngészve újabb érdekes dologra bukkantam. E bejegyzés kapcsán azonban megjegyezzük, hogy nem vagyunk sem jobb, sem baloldali emberek, de egyet értünk a cikkel, politikai színezetek blogunk készítőihez nem kötődnek.
Tiszavasvári polgármestere az MTI -nek tett nyilatkozatában elmondta: amíg 2010-ben még 450, addig 2011 csak 42 embert tudnak nyolc órában foglalkoztatni, viszont az új szabályozás szerint minden segélyezettet egyszer egy évben két hónapra foglalkoztatnia kell. A 2010-es 450 foglalkoztatottból 250 volt a diplomás, vagy szakképzéssel rendelkező, ami azt bizonyítja, hogy a közmunkaprogram sok tisztességes, korábban munkából élő családnak jelentett legalább elviselhető szintű megélhetést.

Új foglalkoztatáspolitika vagy szemfényvesztés? 
2011. február 23. szerda, 18:03 

Az interneten elérhető forrásokból összeállítottuk, mit is jelent az új, a "nemzeti egységet" megvalósító és a "munka becsületét visszaadó" foglalkoztatáspolitika ma Magyarországon: A további teljes cikk ide kattintva érhető el a Magyar Egyesület Baloldal Internetes oldalán.

2011. február 24., csütörtök

Nyílt levél Kaposvár Polgármesteréhez

Az alábbiakban tesszük közzé a mai napon elektronikus úton Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteréhez írt nyílt megkeresésünket:


Tisztelt Szita Károly Polgármester Úr!


Mindenek előtt elnézését kérjük a Polgármester úrnak, hogy megkeressük a Közmunkások érdekének védelme érdekében, valamint néhány kéréssel. Egyben segítségét is kérjük Hivataluknak, illetve a közben járását is kérjük a dél-dunántúli régió kaposvári munkaügyi központjának kirendeltségénél. Értesültünk a médiákból, arról, hogy Kaposvár városa 1800 új munkahelyet kíván teremteni,  úgy hogy az  "EU foglalkoztatási szintjét akarjuk elérni, amelyhez pedig 1800 új munkahelyet kell létesítenünk. Na ezt a munkát kezdjük most el ebben az évben – mondta Szita Károly polgármester.
De egyebek mellett támogatják a vállalkozásokat, új közmunkaprogram indul, 1000 ember dolgozhat."
Jól hangzik, de valóban szükséges ezer embert közmunkán foglalkoztatni a megyeszékhelyen, vajon ebből a  számból mennyi lehet az értelmes intézményes munka 2-300, vagy esetleg több...

Mint a Polgármester Úr is már tájékozódott az általa is képviselt jobboldali politikai erő Közmunka program átalakításával kapcsolatos eddigi intézkedés csomagjáról és a Kaposvár városban működő szociális, -nevelési és közoktatási intézmények valós munka erőpiaci igényeiről, így talán nem lesz nehéz értelmes választ adnia az alábbiakra:

A jelenlegi módosított szabályozás lehetővé teszi " A támogatási rendszer is átalakult: a RÁT (Rendelkezésre Állási Támogatás) helyett Bérpótló Juttatás lesz folyósítva. Ez a juttatás nem segély! A rászorultságot az önkormányzat állapítja meg. A munkát képzettségtől függetlenül el kell vállalni. 2011-ben legalább 30 napos munkaviszonyt kell igazolni és rendezett lakókörnyezettel kell rendelkezni. Ezzel egyidejűleg módosul a szociális törvény és a foglalkoztatási törvény is.
.....
2. Önkormányzati teljes munkaidős közmunka: programszerű foglalkoztatás, mely 2-12 hónapos időtartamra szól. A támogatás mértéke 70 és 100 % között mozog, az adott térségre jellemző munkaerő-piaci, gazdasági, szociális adottságok függvényében.

3. Önkormányzati részmunkaidős közmunka: a bér és járulékok mellé fejkvótával dologi költséget számolhatnak el az önkormányzatok. Valamennyi önkormányzati és intézményi feladat ellátásával megbízhatják őket."

Kérdés, hogy a Kaposvár Megyei Jogú város miért nem hoz elfogadható, az intézményeinek vezetőit jobban segítve megfelelő döntést, amely alpján napi 8 órás munka rendben alkalmazhatnának szakképzet, vagy a képességeiknek megfelelő, már több alkalommal is bizonyított munkavállalókat .
A részmunkaidős közmunkát miért nem csak az utcák takarításánál, karbantartásánál alkalmazza a város?  
A korábbi tapasztalatok szerint az eddig utcán dolgozott emberek szakképesítés nélküli -alacsony iskolai végzettségű és sokszor nem egészen elfogadott életvitel szerint éltek. Sajnos a város igen szemetes gondozatlan. Elismerjük, hogy a napi 4 óra foglalkoztatással számos ember lesz bevonható a köztisztaságba és parkgondozásba, azonban ne feledkezzen el a Polgármester úr által vezetett hivatali apparátus gondoskodni ezek mellé az emberek mellé a szigorú munkavezetőkről és a folyamatos ellenőrzésekről sem.

A másik kérdés pedig az, hogy Kaposvár Megyei Jogú város, miért szorítja háttérbe a teljes munkaidős foglalkoztatást, hiszen több szociális, -nevelési és közoktatási intézmény működése csak így biztosított, hiszen szükség van mindenhol 8 órás munkarendben portásokra, karbantartókra, udvarosokra, szakképzett egészségügyi dolgozókra. 
Korábban ez jól működött és  valóban dolgozni akaró, kellő munkatapasztalattal és akarattal rendelkező emberek, -az intézmények estében maximálisan teljesítették a közmunkával (közcélú) munkavégzéssel kapcsolatos elvárásokat.
Kaposváron szociális területen olyan intézmény is működik, amely idős embereket ápol és gondoz. Itt állandó 24 órás felügyelet szükséges, hiszen az Idős, esetlegesen "beteg" embereknek is vannak jogaik. Hallani, hogy ezen szociális intézmények kénytelenek leépíteni portásaikat, udvarosaikat, takarítóikat, és hallani azt is, hogy ezen intézmények egyszerűen nem kapnak elég számú alkalmas szakképzet ápolókat. Akkor most hogy is van ez, van joguk az Időseknek az élethez az ilyen szociális intézményekben, vagy nincs? 
Mit kíván és tesz az Önkormányzatuk a fent álló problémák megoldására?
Járható út-e, hogy a munkaügyi hivatal az ilyen a fentiekben körülírt intézményekbe szakképzett munkaerőt közvetítsen ki?

Mielőbbi megtisztelő válaszát várva végezettül elnézését kérjük a kissé hosszúra sikerült megkeresését.
Barátsággal: A Blog szerkesztői
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A mai napon email levél formájában kaptunk választ a fentiekben olvasható, ezen bejegyzésünkre, melyet megküldtünk Szita Károly polgármester úr részére is korábban.  
Polgármester Úr válaszát  ide másoljuk be.

Ezúton is köszönetet mondunk a Blog szerkesztői nevében a Polgármester úrnak és KMJV hivatali apparátusának, amiért foglalkoznak a közmunkákat érintő kérdések megoldásával.

Tisztelt Cím!


Email-ben, név nélkül feltett kérdéseire válaszul az alábbi tájékoztatást nyújtom:

Amint levelében is írja az idei év január 1-től több ponton is megváltozott a közfoglalkoztatás rendszere. A közfoglalkoztatás hatékonyságának növelése érdekében a központilag meghatározott keretből a források egy része átcsoportosításra került a kis- és közepes vállalkozásoknál történő foglalkoztatás támogatására. Ennek megfelelően a termelő, illetve a szolgáltató szférában az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést támogatja a központi kormányzat erőteljesebben a korábbi, az önkormányzatokra épülő közfoglalkoztatási rendszerrel szemben.
Az önkormányzatoknak közfoglalkoztatásra szánt forrásokat felosztották a megyék között és a munkaügyi központoknál lehet pályázni a települési önkormányzatoknak. Kaposvár város már a múlt év végén teljes körben felmérte intézményeinél a foglalkoztatási igényt annak érdekében, hogy az intézmények működését segítsék a közcélú foglalkoztatottak, illetve, hogy a foglalkoztatásban részt vevők értelmes munkavégzés révén munkajövedelemre támaszkodhassanak. Kaposvár Város Önkormányzata, illetve intézményei ezen igényfelmérés alapján pályáztak és a városra vonatkozó hányadnak megfelelően nyertek a pályázaton. A pályázat vonatkozott 4, illetve 8 órás foglalkoztatásra is a kiírásnak megfelelően. Azoknál a munkaköröknél, ahol a munka jellegénél fogva elégséges a 4 órás foglalkozás, pályázatunk erre a fajra foglalkoztatásra irányult, ahol elengedhetetlen a 6, illetve 8 órás foglalkoztatás, ott az intézmények az említett kereteken belül ez utóbbi foglalkoztatási formára pályáztak.

Az intézmények értelemszerűen szívesebben veszik a 8 órás foglalkoztatást ugyan annak a személynek a foglalkoztatását és ez számos szempontból kedvezőbb a munkavállalónak is, ugyanakkor a törvényi szabályozás alapján 2012-től csak az részesülhet bérpótló juttatásban, aki 2011-ben legalább 30 napot dolgozott. Annak érdekében, hogy lehetőleg senki ne essen el a bérpótló juttatás, mint szociális ellátás igénybevételének lehetőségétől, szükség van a 2-4 hónap időtartamban biztosítandó 4 órás foglalkoztatásra is. A munkavállalók egy része is olyan élethelyzetben van, olyanok a családi viszonyai (pl. kisgyermeket nevel), mely mellett szívesebben vállal csak 4 órában munkát. Mindez értelemszerűen nem csak az Ön által említett közterületeken dolgozó munkavállalókra igaz.

 Egy város nem azért szemetes, mert a közmunkások nem takarítanak, hanem azért, mert az itt élők között sajnos vannak olyanok, akik elszórják a szemetet. Természetesen szükség van takarítókra, szükség van közmunkásokra és arra is szükség van, hogy mindenki tartsa be a köztisztasági szabályokat. Az év elején az új közfoglalkoztatási program beindulásával volt egy időszak, amikor lényegesen kevesebben dolgoztak ezen a területen és ez értelemszerűen nyomott hagyott a közterületeken. Mára már konszolidálódott a köztisztasági helyzet.

Egyetértek azzal, hogy szigorú munkavezetőkre és folyamatos ellenőrzésre van szükség. A helyszíni ellenőrzést brigádvezetők végzik, akiknek létszámát április 1-től növelve a munka minősége is javulni fog.

A közfoglalkoztatás szervezés során ügyelünk arra, hogy minden intézményben elegendő munkaerő álljon rendelkezésre az elvégzendő munkához, és ahogy a tavalyi évben is megfelelő létszámú munkaerőt biztosítottunk a 24 órás felügyeletet ellátó idős gondozó intézményünk számára, most is ez a célunk. A jogszabályban előírt szakképzett ápolókat biztosítjuk, az idősek ellátása, illetve jogaik nem sérülhetnek.

Örülök annak, hogy a közös gondjaink, problémáink megoldásával kapcsolatban a tenni akarás vezérli és javaslataival – még ha név nélkül is -, de megkeresett. Remélem, hogy válaszom megfelelő információval szolgált. Amennyiben további észrevétele, javaslata van, úgy állok továbbra is rendelkezésére.


Kaposvár, 2011. március 7.
Tisztelettel:
      Szita Károly sk.  polgármester

2011. február 23., szerda

Önkormányzat által szervezet foglalkoztatás

Egy újabb elgondolkodtató és tényekkel teli ismeretanyagot találtunk, melyet közzé teszünk itt, mivel mi is találkoztunk az itt leírt visszaélésekkel és több hasonló személyes megkeresést is kaptunk az elmúlt időszakokban még jelen oldal elindulása előtt...

A munka világában előforduló, romákat érő hátrányos megkülönböztetés egy speciális esete, amikor a jogsértő fél a közmunka, közhasznú munka szervezéséért felelős települési önkormányzat.

A Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvény (Szt.)[1] 2000. évi módosítása összekapcsolta a rendszeres szociális segély rendszerét az önkormányzat által szervezett foglalkoztatással. Az új szabályozás értelmében a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételei között a rászorultság mellett megjelent a munkavégzés kötelezettsége is. A törvény szerint az önkormányzatok harminc napos foglalkoztatást szerveznek a rendszeres szociális segélyre jogosultak részére. Bár a munkavégzésért a foglalkoztatott munkabért kap, abban az esetben, ha a munkát nem vállalja vagy nem végzi el, a foglalkoztatást követően nem jár neki rendszeres szociális segély. Ha a kérelem benyújtását követően az önkormányzat nem tud megfelelő munkát felajánlani a kérelmezőnek – amennyiben az előírt feltételeknek megfelel – a segélyt ki kell utalni. Az önkormányzat szervezhet foglalkozatást azok részére, akiknek már folyósítja a támogatást[2]. A foglalkoztatás közhasznú[3] vagy közcélú munka[4] keretében történhet.

A törvény módosítása során a jogalkotó szándéka az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása volt.”[5] Ám a gyakorlat egyértelműen azt mutatja, hogy a segélyért folyamodók részére elsősorban közcélú munkát szerveznek. Így tehát csekély az esélye annak, hogy hosszabb ideig tartson a munkavégzés, mint amennyi a törvény szerint feltétlenül szükséges. Kistelepüléseken az önkormányzat általában kizárólag olyan munkát tud a munkanélkülinek felajánlani, amely különösebb szakértelmet, iskolai végzettséget nem kíván: közterületek tisztántartása, parkrendezés, hóeltakarítás, stb. Ebből azonban az következik, hogy az alacsony iskolai végzettségű, illetve iskolázatlan munkanélkülieknek az önkormányzat által felajánlott munkát szinte minden esetben el kell fogadniuk. A gyakorlatban ezt sokan úgy élik meg, hogy míg a településen a romáknak (akik között általában több az alacsony iskolai végzettségű) „utcát kell seperniük, hogy segélyt kapjanak”, a nem romák (akik közül többeknek van magasabb iskolai végzettsége) e nélkül is megkapják az ellátást. Természetesen ott, ahol az önkormányzat a jogszabályok betartása mellett jár el, ez a probléma fel sem merül, sőt, az emberek gyakran maguk kérik, hogy inkább dolgozhassanak, és munkabért kapjanak segély helyett. Sok helyen azonban az önkormányzat visszaél kettős szerepével, miszerint egy személyben ő a munkáltató és a segélyt megállapító államigazgatási szerv.

Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyt megvonhatja, illetve az erre vonatkozó kérvényt elutasíthatja, ha a segélyezett, illetve a kérelmező nem együttműködő. A törvény szerint nem tekinthető együttműködőnek többek között az, akinek az önkormányzat rendkívüli felmondással szünteti meg a munkaviszonyát. A rendszeres szociális segély ilyetén való szabályozásával kapcsolatban a leggyakrabban előforduló panasz pedig éppen az, hogy az önkormányzat a segélyezett, s egyben munkavállaló személy munkaviszonyát különböző indokokkal felmondja, majd a segélyt arra való hivatkozással, hogy az illető nem együttműködő, megvonja.

A törvény egyébként rendelkezik arról, hogy a felkínált munkát a kérelmező, illetve a segélyezett csak akkor köteles elfogadni, ha az minimum harminc napra szól, a foglalkoztatás munkaszerződés alapján történik, és a munkabér eléri a  kötelező legkisebb munkabér összegét, részmunkaidős foglalkoztatás esetén pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.[6] A munkára behívott személyeket munkaviszony keretében kell foglalkoztatni, és nem megbízási jogviszony alapján, ahogy ez egyes településeken megtörténik. A megbízási jogviszonyban való foglalkoztatással a probléma az, hogy más szabályok vonatkoznak rá, mint a munkaviszonyra. Munkaviszonyban a munkavállalót egészen más jogok illetik meg, mint a polgári jogi jogviszonyok alanyait, a Munka Törvénykönyve[7] (továbbiakban Mt.) jelentős védelmet biztosít a munkavállalók részére. Munkaviszony esetén a munkavállaló táppénzre, szabadságra, illetve munkanélküli segélyre szerez jogosultságot. A munkáltatónak kötelessége biztosítani az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit. Bár a megbízásnál a megbízott jelentős szabadsággal rendelkezik, ez a szabadság egy ároktakarítás vagy hólapátolás során nem sok jelentőséggel bír. 

Mind a közcélú, mind a közhasznú munka munkaviszonynak minősül, tehát a munkaidő, a munkaszerződések, a munkaviszony megszűnése, megszüntetése, és a megfelelő munkafeltételek biztosítása tekintetében is az Mt. alapján kell eljárni. Ha a munka jellegéből az következik, biztosítani kell a munka elvégzéséhez szükséges megfelelő munkaruhát és védőitalt is. A munkára kötelezettet olyan ésszerű határidőn belül kell értesíteni, hogy eleget tudjon tenni munkavégzési kötelezettségének. A gyakorlatban azonban sok esetben a települési önkormányzat a jogszabályi előírásokat figyelmen kívül hagyva teljesen önkényesen, a szociális segély megvonására alkalmas eszközként használja a közcélú, illetve közhasznú munka intézményét.

P. községben gyakorlattá vált, hogy a település jegyzőnője a rendszeres szociális segélyben részesülőket hosszabb–rövidebb időre, sokszor csak egy-egy napra berendeli dolgozni. A munkára való behívás általában azonnali munkavégzésre való felszólítást jelentett azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az illető nem jelenik meg, a részére folyósított rendszeres szociális segély megvonásra kerül. A jegyzőnő szívesen végeztetett nehéz fizikai munkát (ároktakarítást, hólapátolást) asszonyokkal.  A munkavégzés során a dolgozóknak a szükséges munkaruhát, védőfelszerelést, megfelelő munkaeszközt nem biztosította. A településen sokan azért estek ki a szociális ellátórendszerből, mert a jegyzőnő az önkormányzattal kötött közcélú, illetve közhasznú munkavégzésre vonatkozó munkaszerződésüket a szociális ellátásra jogosító minimum harmincnapos időszak letelte előtt különböző valótlan indokokkal felmondta[8]. A felmondásokat nem foglalták írásba. A munkaviszony rendkívüli felmondással való megszűntetése a vonatkozó jogszabály[9] szerint alapul szolgál az ellátás megvonásához.

H. Zsuzsanna és M. Erzsébet p-i roma fiatalasszonyok 2001. őszén rendszeres szociális segély iránt kérelmet nyújtottak be a helyi önkormányzathoz, mivel a munkanélküli segély folyósításának időtartamát kimerítették. Az önkormányzat mindkettejüket alkalmazta a közcélú munkavégzés keretében, majd megállapította számukra a rendszeres szociális segélyt, azonban a segély folyósításának időtartama alatt is rendszeresen behívta őket különböző munkák elvégzésére. A település jegyzőnője a fiatalasszonyokkal még előrehaladott terhességük idején is árkot és buszmegállót takaríttatott, mondván, hogy amennyiben a munkát visszautasítják, megvonja tőlük a rendszeres szociális segélyt. Sokszor csak egy-egy napra hívta be őket, és munkaszerződés helyett megbízási szerződést kötött velük.

A buszmegálló takarítás során ki kellett üríteni a kukákat, össze kellett szedni a cigarettacsikkeket és a szemetet. Végig kellett menni az egész falun, természetesen az út mindkét oldalán. A szemeteszsákokat az akkor már hatodik és hetedik hónapban járó kismamák a hátukon cipelték. Amikor egy zsák megtelt, elvitték az önkormányzathoz, ahol kaptak egy újat, amivel visszamentek a soron következő megállóhoz. Több kilométert tettek meg naponta oda-vissza, közben a beérkező buszok utasainak figyelmétől kísérve nagy hassal hajolgattak, sepregettek, zsákot hordtak.

Az ároktisztítás során törött üvegeket, iszapot kellett kihordaniuk a több méter mély árokból. Egy alkalommal M. Erzsébetet berendelték, hogy a körzeti megbízott lakását takarítsa ki. Mivel a jegyző nem volt megelégedve az elvégzett munkával, kétszer küldte fel a létra tetejére, hogy a plafont is letisztítsa.

A már szemmel láthatóan előrehaladott állapotban lévő kismamák munkára kötelezése az egész település felháborodását kiváltotta. A kisebbségi önkormányzat elnöke és elnökhelyettese, majd a körzeti védőnő is szólt az érdekükben: „a terhesség nem betegség” – hangzott a jegyzőnő válasza.

A jegyzőnő nem csak állapotos kismamákkal végeztetett szívesen nehéz fizikai munkát: a téli időszakban a hólapátolást két ötven feletti asszonynak, M. Károlynénak és H. Lászlónénak kellett egyedül ellátnia. H. Lászlóné egyébként a helyi kisebbségi önkormányzat vezetője. Hótakarítás közben a fagyoskodó asszonyok védőitalt nem kaptak, nem mehettek be melegedni, rokonaik vittek nekik meleg teát. Megtörtént, hogy a kisebbségi önkormányzat vezetőnője épp iskolai ünnepségre volt hivatalos, amikor berendelték havat lapátolni. Ünnepi ruhájában az iskola felé tartott, amikor a jegyzőnő megállította az utcán, és közölte: menjen haza, öltözzön át, és ragadjon lapátot. Az asszonyok embertelen foglalkoztatása ellen a település polgármestere is eredménytelenül szólalt fel.

A településen persze él számos teherbíró, munkanélküli férfi is, a jegyzőnő azonban jobbnak látta középkorú asszonyokkal lapátoltatni a havat, és állapotos kismamákkal tisztíttatni az árkot. Előfordult, hogy egy fiatalasszonynak egyedül kellett téglát hordania az iskolaudvaron. P. községben az is rendszeres gyakorlat volt, hogy a munkára behívott emberekkel nem, vagy csak utólag kötöttek szerződést. A felszólítás után az érintetteknek gyakran egy órán belül meg kellett jelenniük és fel kellett venniük a munkát. Ezzel a jegyzőnő gyakorlatilag állandó készenlétben tartott mindenkit, aki rendszeres szociális segélyben részesült.

P. község példája sajnos nem egyedi, bár a panaszosok számát és a jogsértések súlyát tekintve kiemelkedő. Jó példája az Szt. jelenlegi szabályozásával kapcsolatos legnagyobb problémának. Az, hogy a segély kérelmezőjének munkáltatója gyakorlatilag ugyanaz az önkormányzat, amely majd segélykérelmét is elbírálja, és hogy kérelmének megítélésekor feltétel a felajánlott munka elfogadása és megfelelő elvégzése, megalázó és kiszolgáltatott helyzetbe hozhatja a rászorultat. Azok az önkormányzatok ugyanis, melyek egyes kérelmezőket ilyen-olyan megfontolásból nem szívesen támogatnak, a közcélú munka intézményén keresztül megtalálják a lehetőséget, hogy az illetők segélykérelmét később elutasítsák.

[1] 1993. évi III. tv.
[2] A rendszeres szociális segély szabályozását lásd részletesen az Szt. 37/A-G § alatt.
[3] Közhasznú munka alatt a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat ellátását, vagy közhasznú tevékenység folytatását értjük. Az elvégezendő munkának meg kell felelnie a munkavállaló képzettségi szintjének. A közhasznú munka időtartama a gyakorlatban általában félév, egy év szokott lenni.
[4] Közcélú munka alatt olyan állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását értjük, mely a helyi önkormányzat dolga. A közcélú munka időtartama rövidebb, de az is minimum harminc nap. A közcélú munkát a munkavállaló akkor köteles elfogadni, ha a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének, vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek megfelel.
[5] Szt. 37/A. § (6) bekezdés első mondata
[6] Szt. 37/A. § (11) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy akkor köteles a települési önkormányzat által a (6) bekezdés szerint felajánlott, valamint a munkaügyi központ kirendeltsége által felajánlott munkát elfogadni, ha
a) a munka a szakképzettségének, illetőleg iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek, valamint az Flt. 25. §-a (2) bekezdésének b) és d) pontjának megfelel, és
b) a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét,
c) a részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje az Flt. 25. §-a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott időtartam felét nem haladja meg és várható havi keresete legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét eléri.
[7] 1992. évi XXII. törvény (Mt.)
[8] Rendkívüli felmondással a munkáltató csak súlyos kötelezettségszegés esetén élhet. Ezzel szemben P. községben már alapos indoknak találta a jegyzőnő azt is, ha valaki elkésett a munkakezdésről. A helyi rendelettel is ellentétes gyakorlat zajlott, ugyanis az ebben előírt felmondás előtti figyelmeztetés nem történt meg egy esetben sem.
[9] 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt.) 37/B. § (1) b) pont bb) alpont

2011. február 22., kedd

Összefoglaló a Közmunka program változásairól...

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy mi változott 2009-től 2011-ig a Közfoglalkoztatásban, illetve az alábbi ismertetőben a vastagon jelölt részen is érdemes elcsemegézni, hiszen ez éppen alátámasztja a jelen blog korábbi bejegyzéseiben leírtakat. Az alábbi ismertető a http://www.jegyzo.hu Internetes felületről származik. A bordó színű szövegrészekre kattintva pedig jogi ismerteinket gyarapíthatjuk:-)

Az „Út a munkához” program keretben 2009. január 1-től jelentősen átalakult a munkanélküliek ellátórendszere. A program megvalósításának kulcseleme a közfoglalkoztatás növelése, megszervezése volt, amelynek megvalósításában a települési önkormányzatok kaptak hangsúlyos szerepet.
A közmunka mint gyűjtőfogalom keretében ma több foglalkoztatási forma létezik: közcélú foglalkoztatás, közmunka program, közhasznú munkavállalók. A közcélú foglalkoztatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III törvény, míg a közmunka programot és a közhasznú foglalkoztatás szabályait a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény tartalmazza. Ezek mellett speciális foglalkoztatási módok is megjelentek, elég csak az ország számos pontján munkanélküli biztonsági őrökből toborzott településőrökre gondolni.
Annak érdekében, hogy a szociális ellátórendszerben lévő emberek foglalkoztatása szervezett keretek között történjen, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény első ízben 2009. évre írta elő a települési önkormányzatok számára a „közfoglalkoztatási terv” elkészítését, amelyet a Közgyűlés – a törvényben meghatározott határidőn belül – a 2009. március 24-ei ülésén fogadott el.
A Közfoglalkoztatási terv olyan egyéves időtartamra szóló terv, amelyben az önkormányzat – a Szt. előírásai alapján – meghatározza a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét, azokat a munkafeladatokat és munkaköröket, valamint azok időbeli ütemezését, amelyeket részben vagy egészben a közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, az egyes feladatok ellátásához szükséges létszámot és a megvalósításukhoz szükséges költségeket.
Kaposváron a közfoglalkoztatási terv elkészítése során kiemelt célként fogalmazódott meg, hogy minél több munkáját elvesztett embernek tudjunk értelmes, hasznos munkalehetőséget biztosítani a segély alternatívájaként, a közcélú foglalkoztatás növelésével.
Annak érdekében, hogy a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak számára minél több munkalehetőséget teremtsünk, a Polgármesteri Hivatal az intézményeken túl bevonta a foglalkoztatók körébe azokat a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, amelyek önkormányzati feladatokat látnak el. Ennek eredményeként sikerült a foglalkoztatók számát 38-ról 57-re növelni.
A foglalkoztatók által jelzett igények alapján került nevesítésre és ütemezésre az ellátandó közfeladatok köre, amely a szakképesítési szükségletét tekintve széles skálán mozgott és változatos munkalehetőséget biztosított.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény a munka időtartamát legalább 90 munkanapban határozza meg, amelyet nem kötelező egybefüggően teljesíteni. A Polgármesteri Hivatal a foglalkoztatott személyeknek ennél jóval hosszabb időre kínált munkát, többségük 200 napig vagy egy évig dolgozhattak a program keretében.
A közfoglalkoztatás finanszírozása tekintetében lényeges változás volt, hogy megszűnt a korábbi keretrendszer és 2009. január 1-től az önkormányzatok a közcélú foglalkoztatással összefüggő személyi kiadásaik (munkabér és járulékai) 95 %- át - a minimálbér összegéig - a központi költségvetésből visszaigényelhették. A dologi kiadások és az egyes munkakörökhöz kapcsolódó bérpótlékok kifizetése azonban az önkormányzatokat terheli.
Kaposváron az önkormányzat a közmunka és a közcélú foglalkoztatás értékeléséhez kikérte a foglalkoztatók intézmények/szervezetek véleményét. A válaszok 62 %-a csak pozítiv, 38 %-a a pozitívumok mellett negatív tapasztalatokról számolt be.
A  pozitív véleménynek összegzéseként megállapítható, hogy a közmunkában és a közcélú foglalkoztatásban foglalkoztatottak munkájukat a foglalkoztató elvárásainak megfelelően végezték. A munkavállalók közösségébe sikerült beilleszkedniük, a munkavégzés szabályait többnyire betartották.
A negatív vélemények között az egyes személyek vonatkozásában szerepel a gyakorlat hiánya, a nem megfelelő munkavégzés, a munkavégzés szabályainak be nem tartása, továbbá felmerült, hogy a közmunkások és a közcélú foglalkoztatottak alkalmazása - a bérfeszültségek miatt – ronthatja a munkamorált. (2009-ben 104 fő munkaviszonya került megszüntetésre).
Az eltelt évek alapján elmondható, hogy a közfoglalkoztatás során a közcélú foglalkoztatottak és a közmunkások elsődleges munkaerő piaci környezetben dolgozhattak, segély helyett tisztességes munkabért kaptak, amellyel családjuk anyagi helyzetén is javíthattak. Mentális szempontból nem elhanyagolható a közfoglalkoztatásnak az a haszna sem, hogy a hosszú idő óta munkanélküli személyek számára lehetőséget biztosít a munkavégzéshez, mely segíti őket visszavezetni a munka világához. A folyamatos munkavégzés, az aktív munka minden munka nélkül élő számára visszaadja azt az önbecsülést, amire mindannyiunknak szüksége van.
A Kormány a 2011-es évben a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében új közfoglalkoztatási típusokat vezet be. A Program az alábbi célokat akarja elérni:
- minél több munkanélkülit sikerüljön foglalkoztatni,
-igényként merült fel az önkormányzatok terheinek csökkentése, az eljárások egyszerűsítése,
-a program keretben dologi kiadások is finanszírozva legyenek,
-a közfoglalkoztatási program működtetésében a munkaügyi kirendeltségek is fontos szerepet kapnak,
-a támogatottak köre kibővül a kis és középvállalkozásokkal,
-a közmunkaprogramok segítsenek a nemzetgazdasági célok megvalósításában, vagy ott ahol gyors segítségre van szükség.
A támogatási rendszer is átalakult: a RÁT (Rendelkezésre Állási Támogatás) helyett Bérpótló Juttatás lesz folyósítva. Ez a juttatás nem segély! A rászorultságot az önkormányzat állapítja meg. A munkát képzettségtől függetlenül el kell vállalni. 2011-ben legalább 30 napos munkaviszonyt kell igazolni és rendezett lakókörnyezettel kell rendelkezni. Ezzel egyidejűleg módosul a szociális törvény és a foglalkoztatási törvény is.
1. Országos közmunkaprogram: éves, vagy több éven áthúzódó közfeladatokat átfogó programok az állami infrastruktúrában( pl. vasutak, közutak környezete) A foglalkoztatás 12 hónapos munkaidőkeretben. A bérek és a járulékok támogatása a közfoglalkoztatási forrásból történik.
2. Önkormányzati teljes munkaidős közmunka: programszerű foglalkoztatás, mely 2-12 hónapos időtartamra szól. A támogatás mértéke 70 és 100 % között mozog, az adott térségre jellemző munkaerő-piaci, gazdasági, szociális adottságok függvényében.
3. Önkormányzati részmunkaidős közmunka: a bér és járulékok mellé fejkvótával dologi költséget számolhatnak el az önkormányzatok. Valamennyi önkormányzati és intézményi feladat ellátásával megbízhatják őket.
4. Vállalkozók közmunkaprogramja: kis- és középvállalkozások számára nyújt lehetőséget.

2011. február 21., hétfő

Közmunka az RTL klub képernyőjéről

A világhálót böngészve találtam az alábbi kisfilmeket:


Eljött az idő a változásra, mint tudjuk, a FIDESZ megcsinálta, igaz átgondolatlanul és koncepciótlanul, hiszen a fenti kisfilmekből is kiderül, hogy a Közmunka is munka, nélküle számos állami közfeladat ellátása ütközik a változásokkal akadályokba. Az igazi és jó megoldás nem a fizetések és a foglalkoztatás idejének csökkentése volna, hiszen rendes fizetésért akarna dolgozni mindenki és bizony sok főleg szakmunkás elgondolkodna azon, hogy tisztességes bérért nem vállalna feketemunkát. A FIDESZ új szabályozása, csak a feketegazdaságot fogja segíteni és az amúgy is már lelkileg megviselt állampolgárokat fogja további "már semmi sem érdekel, semmi sem érdekes" hozzáállásra kényszeríteni. A jobb oldal jelenlegi, januártól életbe lépett közmunkásával kapcsolatos intézkedéscsomagja elősegíthetik a közbiztonság romlását is, bár ne legyen így...

Utcán dolgozni nem szégyen, a többi becsület dolga

Előző bejegyzésünkben említettük, hogy a Közmunka, avagy  az egykori Közcélú foglalkoztatás általánosságban három csoportba sorolható:
-Intézményi közmunka
-Utcán végzett munka
-Alkalmilag végezett szakmunka

Nos ebben a bejegyzésben arra szeretnék rá világítani, hogy az utcán végzett közmunka az elmúlt időszakokban elég sok kivánivalót hagyott maga után (legfőképp a nagyobb városokban, a  kistelepüléseken ez nem volt annyira kirívó), melyek egy része még mindig fenn áll.
Sajnos az utcákra kivezényelt, különösen a köztisztaságért dolgozó közmunkások, ezek közül is inkább a rövid ideig munkát a rendszeres segélyért vállaló munkavállalók a problémásak, többek között Somogy egyik 70 ezres nagyvárosában is.
Persze akadnak olyan Blog oldalak és más Internetes felületek is, ahol más városok problémás munkavállalói  láthatóak ilyenek például a: 
http://karcagikozmunka.blog.hu/vagy az alábbi
http://www.origo.hu/itthon/20100716-az-eminens-kozmunkasok-nevet-is-kozzetette-hodmezovasarhely-onkormanyzata.html
A fentikben célzott nagy városban is hasonlóak az állapotok: 
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/utcan-dolgozni-nem-szegyen-a-tobbi-becsulet-dolga-335808
A városi közmunkák helyett az Intézményes Közmunkákat kellene támogatnia jobban. Ezért mondjuk például Kaposvár város vezetése az utcai szemétszedést és kaszálást átszervezhetné teljesen az e területen működő vállalkozások alá, mert így kellő felügyeletet kapnának az eminens munkavállalók is.
Jobban kellene ellenőrizni minden városban és teleülésen a munkák elvégzését. Több munkavezető kellene az utcán lévő közmunkások mellé, akik megkövetelnék a tisztelgéses munka teljesülését. Az utcai közmunkákat szigorúbban kellene ellenőrizni és az erre vezényelt csoportokat is szelektálni kellene.
Azonban az új rendszer szerinti 4 órás foglalkoztatás a tisztséges munkának sem fog kedvezni, hiszen azok a bizonyos emberek még annyit sem fognak odább tenni, mint eddig...-talán ez a probléma gyökere,  kevés figyelem jut minden városban és településen a külső területeken végezett utcai munka tisztelgéses elvégzésére. -Talán ez zavarja azokat az embereket, akiknek nem tetszik a közmunka és akik sajnálják az erre fordítható kereteket embertársaiktól. Azonban jó lenne ha minden ember elgondolkodna azon magában, hogy a kevesek által el nem végzett munka mellé azért nem kellene oda állítani a rendesen a munkájukat ellátó közmunkásokat.
Az utca embere csak az utcán dolgozókat látja a sárga mellényben, az intézményekben dolgozókat nem, akik értelmes, határozott célú munkát és feladatot teljesítenek sokszor már, már erejükön felül.
Meg kell említeni azt is e bejegyzésben, hogy minden közmunkás szívesebben dolgozna, ha megbecsülést, -egyforma elbánást kapna a rendesen más területeken dolgozó munkavállalókhoz hasonlóan, ha a munkavégzése során felmerült bizonyos munkaruha, védőital, esetleg kafatéria juttatás, lásd az adható, de sajnos nem kötelező étkezési utalvány is megilletné, ahogy az Mt. is rendelkezik ezekre vonatkozóan, ugyan is ez nem tesz különbséget rendes munkavállaló és közcélú, avagy közmunkavállaló között(!) Ezekkel a dolgokkal és előírásokkal sajnos sok önkormányzat és foglalkoztató nem is törődik, viszont azt mindenki elvárja, hogy becsületesen dolgozzon a polgár. Újabb dolog ami elgondolkodtató...

Bevezető

Kedves Blog látogatók!

Jelen Internetes felület azért jött létre, mivel a világháló szabadságát felhasználva fontos bizonyos társadalmi csoportok érdekképviselete, valamint ily módon vélemény is formálható a Közmunka világában dolgozó csoportok mindennapjairól. Ma Magyarországon az elmúlt 20 év óta eltelt időszakban embertömegek váltak munkanélkülivé a mezőgazdaság és az ipar leépítésével. Ezen emberek egy része a mai napig küzd életviszonyainak fenntartásával, persze az általuk alapított családok fenntarthatóságával is. A családok közül több a korát megélt fiatal munkavállaló is küzd, hogy részese legyen a gazdaság motorjának, önálló életet tudjon kezdeni és a népesség szükséges növeléséhez is segítséget nyújthasson.
Sajnos nehéz feladat a családok eltartása, valamint nem egyszerű feladat a  fiatalság felnőtt életkezdése sem.
Ma Magyarországon egyes megyékben a termelő ipar leépítésével egyen talán nincsenek munkahelyek, vagy csak nagyon kevés a lehetőség. Azonban ezekben a megyékben is szükség van az intézmények fenntartására (bölcsődék, óvodák, iskolák, rendelőintézetek, idős-otthonok, stb:.), így az eddig kialakult gyakorlat szerint eddig úgynevezett közcélú munkavállalókat alkalmaztak az intézmények, rendszerint  teljes munkaidős foglakoztatásban. Közcélú munkavállaló gondozta például  udvarosként az intézmények külső területeit -udvarait, parkjait, játszótereit, vagy éppen karbantartóként vett részt az intézmény üzemeltetése során felmerült belső területeken a kisebb szakirányú javításokban szakképesítése alapján.
A fentiekben leírt intézmények a fenti munkák mellett például portásokat, gyerekfelügyelőket, szakápolókat, vagy épp takarítókat is foglalkoztatnak, így nem is fér hozzá kétség e munkavállalói csoport is fontos az intézményekbe látogatók fogadása, a -személy és vagyon biztonság, a  tűzvédelem szempontjából, a gyerekek és az idős emberek felügyelete, valamint a  közintézmények folyamatos tisztaságára vonatkozó ÁNTSZ előírások megtartása miatt.
Az intézmények közmunkásain  kívül a másik fontos csoport az "utca embere" (városőr, településőr, parkőr, parkgondozó, takarító) aki elsősorban munkabrigádokba szerveződve felelős a köztisztaság, a közbiztonság, vagy éppen az árvízi védekezés és katasztrófa helyzetek megelőzésének elősegítésében.
Van a fentieken kívül egy harmadik csoport is, akik csak alkalmilag vesznek részt a közmunkában, általában a nyári időszakokban, Ők azok, akik kifestik és kijavítják az Önkormányzati intézményeket (Festők, Burkolók, Kőművesek).
Sajnos ezek után arra is ki kell térni, hogy az MSZP "gondoskodó" intézkedése az "Út a munka világába program", amely több tartósan munkanélküli állampolgár tartós 1 év időtartalmú és teljes munkaidős 8 órás foglalkoztatását tette lehetővé átalakításra került és amely a  jelenlegi formájában előnytelen és megalázó.
A FIDESZ, mint a  jelenlegi kormányzó erő  az "Út a munka világába program" helyett Nemzeti Közfoglalkoztatási programot indított el 2011. január 01 napjától.
Nos elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy mi a  különbség a két elnevezés között?
A válasz a következő: Amíg korábban 1 évig 8 órában dolgozhattak a közmunkások 2010-ben bruttó 73.500 Ft-ért, addig 2011-ben közmunka végzésére már csak napi 4 órában van lehetőség, legfeljebb 4 hónapig bruttó 39.000 Ft-ért.
Persze érthető így a FIDESZ célja még több munkahelyet teremteni, azonban a fél munka fél fizetésért koncepció alapján hiába lesz több munkához jutó ember, ha több estben is családok fognak elehetetlenülni és még rosszabb helyzetbe kerülni. Igaz a politikai célokat szolgáló statisztikában jól fog mutatni a sok új munkahely létrejötte a kormányprogram teljesülése szempontjából. Így a sok beígért munkahely igaz létrejöhet,  de nem  megszorítások nélkül.
A jelenlegi közmunka lehetőségek sajnos megszorítások: -kevesebb bér, -még több kihasznált és kiszolgáltatott állampolgár, mindezen tények valós tükrében az embereket jól becsapta a FIDESZ!
A közmunka fontos és sok esetben az egyetlen perspektíva a hátrányos térségek munkaerő piaci felzárkóztatására, a magyar gazdaság és társadalom jóléti rendszerének -létbiztonságának megteremtésére. Mindezen célokért jött létre ez a Blog felület az információs technológia a világháló segítségével és talán így jut el a mondanivalója az érintett emberekhez, vezetőkhöz és a politikai döntés hozókhoz is.
Bízom benne , hogy mind több észrevétel és olvasói levél érkezik majd a  közmunka tárgyában erre az email címre: kozmunkaismunka@indamail.hu.  Az olvasói leveleket  itt szívesen közzé teszem, ahogy az eddig megjelent és a rendelkezésemre bocsátott állásfoglalásokat és média megjelenéseket is.

Várom tehát az észrevételeket!
Hajrá Magyarok, Hajrá Magyarország, Fel a  fejjel és  a szavakkal  emberek!