Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

2012. március 28., szerda

Közmunka esélyek

sakál- Ahhoz, hogy egy hátrányos helyzetből induló embernek valóban nőjenek az esélyei, a közfoglalkoztatáshoz munkapiaci segítő szolgáltatásokat kell hozzárendelni -véli Kulinyi Márton, a Budapest Esély Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Riportunkból kiderül, más európai országokban miért működnek jól a közmunkaprogramok. A közmunkások bérét is rendezni kellene, nem csökkenteni! A riportban szereplők még a korábbi rendes minimálbéres foglalkoztatásban vettek részt!  A munkaerő közvetítés valóban nem működik a munkaügyi kirendeltségek által. A lehetséges képzéseket kötelezővé tételét blogunk feleslegesnek tartja és azt tartja fontosnak, hogy az emberek folyamatosan megfelelő munkaerőpiaci bérért, melyből a megélhetésük is legalább középszintem biztosított dolgozhassanak!
Az alábbi riportban elhangzottakon is éppen ezért volna mit csiszolni rendesen...

Munkavédelmi szabályoksakál- Bejelentés érkezett szerkesztőségünkhöz és egy kérdés is felmerült, melyeknek utána járt blogunk a Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságán. -Az alábbi kettő kérdés egyébként egyes bejegyzéseink hozzászólásaiban is felmerültek.-A Hivatalnak ez úton is megköszönjük a gyors és szakszerű  tájékoztatását.

Az  első kérdésünk az volt, hogy kötelezhető-e a munkavállaló, arra, hogy mások által levetett, használt gumicsizmát felvegye, hordja és benne munkát végezzen, ezzel kapcsolatban itt a hivatalos állás foglalás:
Ad 1: A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmikövetelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet kimondja:

4. § (1) A munkáltató gondoskodik arról, hogy a védőeszköz
(4) A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják,hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annakbiztosítására, hogy az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára.
(5) A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodikarról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen.

Tehát csak megfelelő tisztítás (belső fertőtlenítés) elvégzése után adhatja át új használónak a védőeszközt a munkáltató.

A második kérdésünk pedig az volt, hogy a munkavállalóra át háríthatóak-e a munka végzéssel összefüggő kötelező védőoltások költségei, erre vonatkozólag az alábbi hivatalos állásfoglalás érkezett:
Ad 2: A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüMrendelet 13. §-a kimondja, hogy:

(3) A 3. § szerinti (kockázat) becsléstől függően a munkáltatónak írásban kell meghatározni azoknak a munkavállalóknaka körét, akiknél speciális védelmi intézkedések szükségesek, így különösen a 3. számú melléklet szerinti védőoltások biztosításaindokolt.

(4) Ha a 3. § szerinti becslés kimutatja a munkavállaló egészségének és biztonságának olyan biológiai tényezők expozíciójábólszármazó kockázatát, amelyekre hatékony védőoltás létezik, a munkáltatónak - a foglalkoztatás feltételeként - amunkavállaló számára a 3. számú mellékletben meghatározott védőoltást fel kell ajánlania. A munkavállalót tájékoztatni kella védőoltás elmaradásának előnyeiről, illetve hátrányairól.
(6) A védőoltást a munkavállaló számára térítésmentesen kell biztosítani. Az oltóorvos a foglalkozás-egészségügyiszolgálat orvosa. A védőoltás megtörténtét a „Védőoltási könyv 14 év feletti személyek részére” elnevezésű oltási könyvbe, 2009. szeptember 1-jét követően kiadott Egészségügyi Könyv esetén annak „Védőoltási adatlapjába” kell bejegyezni, amelyet amunkáltatónak, illetve - kérelemre - a munkavédelmi felügyelőségnek be kell mutatni, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetének kérésére annak rendelkezésére kell bocsátani.