Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

2013. október 10., csütörtök

Devizahiteles tanácskozást hívott össze a Szociális Fórum szombatra

Budapest, 2013. október 10. csütörtök

     Devizahiteles tanácskozást hívott össze a Magyar Szociális Fórum (MSZF) szombatra. A Hitelkárosultak Szociális Kerekasztalát szombat délelőtt 10 órakor tartják Budapesten, a Magyarok Házában – tudatta az eseményt rendező MSZF.
      A tanácskozás célja közös álláspont kialakítása a hitelprobléma átfogó rendezéséről, tekintettel a kormány által megjelölt november 1-i határidőre. Az MSZF azért tartja időszerűnek a Kerekasztal-tanácskozást, mert a bankok nem tesznek eleget a kormány felszólításának, hogy november 1-ig írják át hitelszerződéseiket az adósok javára, mivel hibás terméket forgalmaztak. Ezért a Szociális Kerekasztal résztvevői kényszerítő jogi intézkedést tartanak szükségesnek ahhoz, hogy igazságot szolgáltassanak a megkárosított embereknek: a hitelt felvevőknek annyit kelljen visszafizetniük, amennyit ténylegesen felvettek, kiegészítve a Magyar Nemzeti Bank mindenkori kamatával. Eszerint a banknak jóvá kell írnia a tőkeszámlán az adós minden olyan befizetését, amelyre a bank egyoldalú szerződésmódosítása, és egyéb jogosulatlan követelése miatt kötelezték a hitelezettet, és ennek megfelelően csökkentenie, vagy törölnie kell a további törlesztő részletek összegét.
      A tanácskozáson azok a személyek és szervezetek vesznek részt, akik és amelyek tevőlegesen kivették részüket a társadalmi probléma orvoslására irányuló több éves küzdelemből. Az a cél, hogy a sokféle részmegoldást egységes keretbe foglalják, és átfogó megoldásra bírják a kormányt.
     Az MSZF Szociális Kerekasztala – a Hitelkárosultakkal egyeztetetten – kezdettől fogva hangsúlyozta: A Hitelkárosultak nem akarnak kibújni tartozásuk alól, hanem annyit akarnak visszafizetni, amennyit ténylegesen felvettek, kiegészítve a Magyar Nemzeti Bank mindenkori kamatával. Ugyanakkor azt is leszögezte, hogy a bankoknak meg kell téríteniük a Hiteleseknek okozott kárt, kártalanítaniuk és kárpótolniuk kell a megkárosított embereket. Az MSZF Szociális Kerekasztala által megfogalmazott tézisek egyre szélesebb bírói körben találnak egyetértő fogadtatásra. Erre utal egy sor ítélet, köztük a pécsi ítélőtábla és a szegedi bíróság jogerős ítélete a hitelszerződés azon passzusának érvénytelenségéről, amely szerint "a hiteldíj változó mértékű, melyet a hitelezők jogosultak egyoldalúan megváltoztatni". Ez azt jelenti, hogy csak a szerződés megkötésekor érvényes törlesztő részlet jár a banknak.
     Az MSZF – november 1. közeledtével - elérkezettnek látja a pillanatot arra, hogy a kormány jogi eszközökkel segítsen az igazságszolgáltatásnak a jogerős ítéletek végrehajtásában, és a semmisségi ítéletek érvényességét minden olyan hitelkárosultra kiterjessze, akit a hitelező hasonlóképpen megkárosított, mint azokat, akik már pert nyertek. A tanácskozás ezt a célt kívánja elérni.+++

Kiadta: MSZF SZK
+36 30 5927371

Nincsenek megjegyzések: