Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

2013. november 19., kedd

Kaposváron a Köz-foglalkoztatás is Rosszabbul Teljesít!

A mai napon Orbán Viktor Miniszternők Kaposváron járt, ahol kedvére tetszelgett egy olyan területen ami feltételezhetően a város vezetéséhez köthető, mindeközben a város hivatalai ismét jól teljesítettek az emberkísérletekben. 
Lehet, hogy összeesküvés volt, hogy pont a mai napon kellett a hivatalba mennem, így nem mehettem azon az úton napi szintű önkéntes munkámat elvégezni  a Kaposvár-tüskeváriakért és vasút utasaiért, amelyen a Miniszterelnök úr és barátai tartózkodtak, -de lehet hogy ez csak a véletlen műve.
Hogy miért merek ilyet nyíltan leírni, kimondani azt döntsék el a kedves bejegyzést olvasók.

A mai napon a korábbi bejegyzésemben már szereplő, mások számára is már közismert időpontban az előírt együttműködési kötelezettségem telesítése végett jelentem meg a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén.
Az idézésemben szereplő reggel nyolc órai időpont előtt érkeztem.
(Rákattintással nagyítható és olvasható! Az idézés
harmadik bekezdése társadalompolitikai zsarolás!)

A fenti behívó levél harmadik bekezdésében szerepel, hogy köteles vagyok állásegyeztetés céljából a megadott helyen és időpontban az együttműködés miatt megjelenni és a számomra megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, mert ha nem így járok el, úgy az esetben életbe lép a megfélemlítés és a társadalompolitikai zsarolás. De ki dönti el azt, hogy megfelelő-e számomra a lehetséges és a felkínált lehetőség, avagy sem?
Egy hivatal?
Ha így van, akkor ezen ügyintézési rend szembe megy Magyarország Alaptörvényével, mert az kimondja, hogy "Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz" A lényeg a szabad szó súlyán van.

Megjegyzem, hogy az ezen együttműködéseim miatt a birtokomban lévő Álláskeresők kis-könyvének tanúsága szerinti legközelebbi tényleges jelentkezésem csak  2014. január 7-ének napján lett volna esedékes. Igazából ezen írat tekinthető hivatalos időpontokat tartalmazó együttműködésnek. Legalábbis a minden héten, hónapban kiküldött mindenféle alibi tanfolyamokra szóló behívások, azok véleményem szerint nem, így az azokban szereplő társadalompolitikai zsarolások is csak részei a folyamatos vegzálásnak.  
A kis-könyvel való együttműködés során egyetlenegy időpontban sem ajánlottak a számomra az együttműködéseimben megjelölt munkakörökben elhelyezkedési lehetőséget megfelelő tisztes munkabérért sem.
( a Kis-könyv rákattintással nagyítható és olvasható!)

Nézzük az idő relatív múlását és a tényeket.
Reggel 7 óra 58:  Ekkor összesen hárman vártunk a hivatal harmadik emeletén a sötét folyosón a bezárt tárgyaló ajtó előtt.

Reggel  8 óra 02: A folyosón felkapcsolásra kerülnek a fénycsövek, majd kettő hivatalnok jelenik meg, kezükben papírokkal. Őket további kettő kollégájuk követi. Majd ahogy érkezett a többi kiszolgáltatott állampolgár, úgy lett egyre több nyüzsgő hivatalnok a tárgyaló folyosóbeli szegletében mindjárt hét is.

Reggel 8.02- 8.05: Elkezdődtek a behívott állampolgárokkal a jelenléti ívek aláíratásai, majd ezután befáradhattunk a harmadik emeleti tárgyalóba. 
8 óra 10 percig mintegy ötven személy várta kíváncsian az előadást és az ahhoz kapcsolódó  lehetséges ítélethirdetést.

A teremben körbe tekintve és látva az emberekkel és  a velem szemben álló hivatali köztisztviselőket fogalmazódott meg bennem az, hogy  a Munkaügyi Hivatal munkatársai is Jobban teljesítenek!

Az is gondolkodtatóba ejtett a szegény és kihasznált emberek nevében, hogy ezen közhivatalnokok sokaságának javadalmazása és jutalmazása vajon mennyibe kerülhet a társadalomnak?

Miután mindannyian helyet foglaltunk, akik az ítélethirdetésre érkeztünk megismertették velünk a nagyszerű és szenzációs szerintük a számunkra megfelelő álláshelyet.
Ezen álláshely a következő volt.
" 2013. december 01-től  - 2014 április 30-ig egy köz-foglalkoztatási munkaprogram indul Kaposvár Városgondnokságánál, napi nyolc órában."
(A kép rákattintással nagyítható és olvasható!)

Elgondolkodtató, hogy aki nem vállalja el az egyoldalúan számára felajánlott állás, vagy képzés lehetőséget az szankcióra számíthat, amely a szociális ellátórendszerekből való kizárást vonja maga után. Ez azért is elfogadhatatlan, mert az értelmes és a napi életben képben lévők átlátnak az átlátszó ajánlatokon, ahogy magam is érdekvédőként, mindenki tudja azt, hogy az egész munkaügyi és szociális ellátórendszer csak és kizárólag a statisztikai számok kozmetikázást szolgálják ki a mindig éppen regnáló politikai hatalom elvárásainak megfelelőképpen.


Ezen mindenkori hatalom kiszolgálása érdekében egyfolytában állandó társadalompolitikai zsarolásnak vannak kitéve a nincstelen állampolgárok.

A hivatal munkatársai elmondták, hogy valójában valós állás betöltéséről szó sincs. 
"Önöknek egy alapkompetencia fejlesztő képzésen kell részt venniük, ahol Önök írni, olvasni és számolni fognak tanulni a Városgondnokság közmunkásaként napi 8 órában, de amúgy meg csak napi 6 órában lesznek naponta, hétvége kivételével hétfőtől-péntekig reggel 7 órától, délután 15 óráig. Mindezéért havi nettó 49 800 Ft lesz a kapható járandóság havonta."

A lehetséges képző intézmény honlapján a kompetencia alapú képzésről többen is véleményt írtak, melyek közül az egyik az alábbi: 
"Mit tanultak a képzésen?
Itt újra írni, olvasni és számolni tanultunk, amire szükségünk is volt, mivel úgy éltünk, hogy évek óta nem gyakoroltuk ezeket."
Tehát azért azt nem ártott volna tisztázni a saját estemben, hogy nem vagyok hajléktalan és azt sem, hogy eddig már ügyintézőként, szervezőként, koordinátorként, múzeumi tárlatvezető és teremőrként, vasúti takarítóként, vasúti tolatásvezetőként és legvégül portásként voltam jelen a munkaerőpiacon.


"Ismertették, hogy: A munkába állás előtt (tanulás előtt) Önöknek részt kell venniük egy munkaalkalmassági vizsgálaton."
Ez az orvosi vizsgálat egyszerűen  röhejes, hogy ilyen alibi tanfolyamhoz, mint az írás, olvasás, számolás ilyenen is át kell esni. Vajon ezzel jól járnak-e a foglalkoztatás-egészségügyi szakorvosok?
Az meg megalázó, hogy az én személyemet 8 általános iskolai végzettséggel, több be nem fejezett középiskolai évvel, Biztonsági Őr OKJ szakvégzettséggel és egy alapfokú digitális írástudást, azaz magyarul egy informatikai eszközkezelői tanúsítvánnyal vissza akarnak kényszeríteni az általános iskola alsóbb osztályaiban tanítottak szintjére! Az is megalázó, hogy egy ilyen képzési lehetőség megtartásában egy pécsi képző intézmény egy bizonyos Tűr István Képző és Kutató intézet az egyik érdekelt. Az érdekes kérdés, hogy miért az érvényesülni tudó embereket szeretnék, vagy akarják belekényszeríteni a fentiekben már ismertetett roma programokba, mert ez  nem más, mint egy felzárkóztatási projekt.


Elgondolkodtató az is hogy, ha véletlenül Európai Uniós támogatással, vagy netán az az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával  valósul meg azon képzési lehetőség is melyet itt ajánlottak, ami nem valós munka, így akkor joggal tehető fel a kérdés, hogy ezen forrásokból, miért nem teremtenek valós hosszútávú értékteremtő és a mindenki számára képessége és tudása szerinti megfelelő álláshelyeket?
(Rákattintással nagyítható és olvasható a tegnapi nap 
egyik képzésének a sablonnyilatkozata! 
Ennek utolsó bekezdése is egyenlő a társadalompolitikai 
zsarolással!)

A munkaügyi hivatal munkatársainak állítása nem helytálló, ami a nettó 49 800 Ft-os bér összegét illeti, hiszen jogszabály mondja ki, hogy ezen ősszeg valójában, amit ajánlottak az tényszerűen mindösszesen csak nettó 49 453 Ft havonta.
(a kép a Nem szakképzett, azaz érettségi nélküli béreket
és terheket tartalmazza napi 8 órai foglalkoztatás 
estén. Kevesebb óraszám miatt még alacsonyabbak 
a bérek! A kép Rákattintással nagyítható!)

Véleményem szerint az e bejegyzésben is köznyilvánosságra hozott lehetőség is csak és kizárólag feltételezhetően pénzlenyúlásokra és az amúgy is már nyomorba döntött állampolgárok vegzálására és lelki terrorban való tartására irányul. Számomra egy A4-es papír nem segítség, az még a Magyar Bálint által valamikor holtig tartó tanulás szlogent sem teljesíti túl.

A számomra a felkínált és az önbecsülésemet, emberi méltóságomat megsértő ajánlatot minden zsarolás és fenyegetés ellenére sem fogadtam el!
Minderről egy saját kezűleg megírt NYILATKOZAT is tanúskodik a kirendeltségen is, amelynek szövege az alábbiakban rákattintással  nagy méretben is olvasható.
(Rákattintással nagyítható és olvasható!)

A fenti nyilatkozatban annak tudatában, hogy hasznos önkéntes munkát végzek egy sorsára hagyott, de a város szívében lakott területen található emberek által is használt és közkedvelt vasúti ingatlan részemről és az általam vezetett egyik civil szervezet részéről történő ingyenes napi szintű gondozása által nyilvánítottam ki szociális ellátásom jogosságát. Ezen ingatlan üzemeltetését, karbantartását a város vezetése nem támogatja, így ennek fényében még érdekesebb a történet.
Az is érdekes, hogy a nyugati autókkal az önkormányzat szociális irodájára és a város ilyen irányú vezető beosztású embereihez rendszeresen be és feljáró más embereknek meg mindent elnéznek és inkább kifizetik nekik az ellátásukat. 


A Hivatal kilátásba helyezett szankciói esetén  sem Hagyom Magamat megzsarolni, megfélemlíteni!

Tisztelt Állampolgárok!

Vegyetek, Vegyenek példát tevékenységemről, kiállásomról és ne hagyjátok magatokat, ne hagyják magukat megfélemlíteni, megzsarolni és ellehetetleníteni! Az általam elkezdett társadalmi szabadságharc és az emberi jogok érvényre juttatása érdekében csak és csakis együtt győzhetünk!

A további fejleményekről is értesíteni szándékozom a szegény embereket is képviselő érdekvédőként a közvéleményt, hogy a minél szélesebb társadalmi tájékoztatás révén is minél előbb létrejöhessen egy jobb, igazságosabb és szolidárisabb társadalom ma országunkban. 
Én jó úton járok és Önök?

Tisztelt Állampolgárok!

Kedves Kaposváriak, Somogyiak, Honfitársaim, Állampolgárok, akik hasonló rossz helyzetekbe, vagy lehetőségekbe kerültek, azok osszák meg minél több helyen ezt a bejegyzést, vagy mondják el véleményüket tapasztalataikat az állástalansággal kapcsolatban! 

Köszönöm!

Barátsággal:
Kemenczei Róbert 
a kis emberek képviselője

Kapcsolódó bejegyzéseim más oldalaimról:
Nettó (szakképzetlen) minimálbérek alakulása 2010-2013
Több mint a segély- ez a hatalom célja

Nincsenek megjegyzések: