Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

2014. november 1., szombat

Hír24-Nőtt a foglalkoztatottság, csökkent a munkanélküliség


2014 III. negyedévében 4 millió 182 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma, 192 ezer fővel több, mint egy évvel korábban. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 62,8 százalékra emelkedett. A munkanélküliek száma az egy évvel korábbihoz képest 102 ezer fővel, 333 ezerre csökkent, a mun­kanélküliségi ráta 2,4 százalékponttal, 7,4 százalékra mérséklődött – derült ki a KSH legfrissebb statisztikájából.

A foglalkoztatottak

A vizsgált időszakban a foglalkoztatottak 4 millió 182 ezer fős létszáma 4,8 százalékkal haladta meg az elő­ző év azonos időszakit. Tudják, ez az a szám, amiben benne vannak a közmunkások, és a külföldön dolgozók is. Szóval mindenki, aki az adott héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság stb. miatt) volt távol. És ne felejtsük el, hogy augusztusban ismét 200 ezerre szökött a közmunkások száma.

Csupa növekedés

A foglalkoztatottak közül 4 millió 151 ezren tartoztak a 15–64 éve­sek kor­cso­port­jába, az őket jellemző foglalkoztatási arány 62,8 százalék volt, 3,6 százalékponttal magasabb, mint a tavalyi év azonos időszakában.
A 15–64 éves férfiak közül 2 millió 252 ezren voltak foglalkoztatottak, fog­lal­­koztatási rátájuk egy év alatt 3,8 száza­lékponttal, 69,3 százalékra nőtt. Ugyanez a nőknél: 1 millió 900 ezer foglalkoztatott, a ráta értéke pedig 3,4 százalékponttal, 56,5 százalékra ja­vult.
A 15–24 éves korosztályból 262 ezren voltak foglalkoztatottak, 23,7 százalékos foglalkoztatási rátájuk 3,0szá­zalékponttal volt több, mint 2013. július–szeptemberben. A legjobb munkavállalási korú, 25–54 éves, valamint az 55–64 éves foglalkoztatottak száma is nőtt, az előbbiek foglalkoztatási rátája 3,3 száza­lék­­ponttal, 79,6 százalékra, utóbbiaké pedig 4,0 százalékponttal, 43,0 százalékra emelkedett.
A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája Nyugat-Dunántúlon volt a legmagasabb (66,7 százalék), Észak-Ma­gyar­országon (56,6 százalék) pedig a legalacsonyabb. A foglalkoztatás szintje az egy évvel ezelőttihez képest valamennyi régióban emelkedett, a legjelentősebben (4,4 százalékponttal) Dél-Alföldön.

Munkanélküliség - csupa csökkenés

Ugyanebben az időszakban a munkanélküliek körében a 15–74 éves férfiak száma 173 ezer fő volt, 59 ezer fővel ke­vesebb, mint egy évvel ezelőtt, rátájuk pedig 2,6 százalékponttal, 7,1 százalékra csökkent. A munkanélküli nők 160 ezer fős létszáma 42 ezer fővel volt alacsonyabb az előző év azonos idő­sza­ká­ban mértnél, rátájuk – a 2,3 százalékpontos csökkenéssel – 7,7 százalék lett.
A munkanélküliek 21,4 százaléka a munkaerőpiacon csak kis számban jelenlévő 15–24 éves kor­osz­tály­ból került ki. A korcsoport 21,3 százalékos munkanélküliségi rátája 6,1 százalékponttal alacsonyabb, mint egy év­vel ezelőtt. A 25–54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 2,3 szá­zalékponttal, 6,3 százalékra, az 55–64 éveseké pedig 1,6 százalékponttal, 6,1 százalékra csökkent.
A hét statisztikai régió mindegyikét csökkenő munkanélküliség jellemezte. Közülük négyben – Kö­zép-Magyarországon, Közép-, Nyugat- és Dél-Dunántúlon – 7,0 százalék alatti volt a munkanélküliségi ráta.
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal adminisztratív adatai szerint 2014. szeptember végén 380,2 ezer fő volt a nyilvántartott álláskeresők létszáma, ez 21,5 százalékos mérséklődést jelent 2013 szeptemberéhez képest.

Akik bennragadtak

A munkanélküliek 50,2 százaléka továbbra is egy éve vagy annál régebben keresett állást. A munkanélküliség átlagos idő­­tartama 19,5 hónap volt.

Nincsenek megjegyzések: