Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

2013. január 28., hétfő

Szolidaritás a Somogyi Éhségmenettel

A Közmunkások Szakszervezete, valamint a Munkát, Kenyeret, Tisztességes Béreket Egyesület és a Magyar Szocialista Párt közös szervezésében idén Februárban is elindul az Éhségmenet néven ismertté vált országos demonstráció.
A demonstráció célja, hogy a menetek az Országgyűlés 2013. Február 11.-ei első idei ülésnapjához kapcsolódva egyszerre érkeznek meg majd Budapestre.

A menetek célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy nem teljesült a kormány és a miniszterelnök ígérete a munkahelyteremtésről és a közbiztonság javításáról, a radikális adócsökkentés pedig csak a tehetősebbeknek kedvezett.
Továbbá a szerveződés szeretne rávilágítani a Közmunka problémáira is, melyek az egyenlőtlen megkülönböztető munkabérek és az egyenlő bánásmódot megkülönböztető Közmunka törvény és Kormányrendeletek miatt sértik a közmunkát vállalók egyetemes jogait.

Menetek indulnak többek között a teljesség igénye nélkül Miskolc, Békéscsaba, Nyíregyháza, Szeged, Ózd, Székesfehérvár, Kaposvár városokból.
A menetek részletes idejét és útvonalát az érdeklődők megtalálják a http://www.facebook.com/ehsegmenet2013 közösségi portálon az interneten.

A Somogyi Éhségmenettel, amely Kaposvárról indul Blogunk a Közmunka is Munka Blog és Érdekvédelmi csoport is szolidaritást vállal, mivel ma Magyarországon sok ezer munkahely hiányzik.

2009-től az MSZP által elindított „Út a munka világába program” keretében egy álláskereső, aki nem tudott elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon jobb esetben Közcélú dolgozóként, amely ma egyenlő a Közmunkával vállalhatott munkát napi 8 órában 12 hónapig !

Sajnos 2011-ben a FIDESZ átalakította a Közmunka világát, kezdetben csak napi 4 órás, napjainkban jobb esetben 6-8 órás napi foglalkoztatások vannak.

Általánosságban elmondható, hogy a helyi közmunkaprogramok 2-4 hónapig, az országos programok pedig 6-9, jobb esetben tartanak csak 12 hónapig.

Az úgynevezett Közmunka törvénnyel és Kormányrendelettel napjainkban sérül a Közmunkát végzők joga a tekintetben, hogy nem kapnak egyenlő munkáért egyenlő bért! Egy szakképzetlen közmunkás a korábbi 60 250.- Ft helyet ma mindösszesen csak 49 453.- Ft-ot kap kézhez, melyből a mai árak mellett megélni NEM lehet!

A bérek kifizetése a korábbi havi helyett heti rendszerűre változott. Ez nem elfogadható, mert hátrányok érik a közmunka programokban dolgozókat, mivel sok esetben nem időben és nem abban az összegekben történik a bérek kifizetése melyeket a rendelet és a szabályok előírnak.

A FIDESZ által meghozott Alaptörvény több ponton is sérti az emberek jogait és több olyan ellentmondás is van, amely az elfogadott Alaptörvénnyel szembe megy.
Ilyen például az Aktív korúak ellátása, amely ma 22 800.- Ft havonta, korábban ez az összeg 28.500.-Ft volt. (Halkan megjegyezendő, hogy 2013.-ban a mindenkori öregségi nyugdíjminimum továbbra is 28.500-Ft)

Ma hazánkban Másfél millióan élnek mély szegénységben, négymillióan pedig a létminimum alatt, köztük többen álláskeresők, Foglalkoztatást Helyesítő támogatásban részesülők, beteg -ellátott emberek, vagy éppen Közmunkások.

Sajnos hozzá nem értő emberek dolgoznak a szociális ellátásokhoz fűződő jogszabályokkal, ami a közigazgatáshoz tartozik. Erre jó példa az, hogy az egy háztartásban lévő személyeknek csak egy foglalkoztatást helyettesítő támogatás jár, amely szembe megy az alaptörvényünkkel, mert az kimondja, hogy minden embernek joga van az állam olyan ellátásához, amely az önhibáján kívül bekövetkezett munkahely elvesztés miatt jár. Tehát senkinek nincs köze ahhoz, - egyik családtagnak sem-, ha én munkanélküli leszek, csak egy családi létfenntartási minimumhatárnak lenne, amely kizárhatná, hogy a milliomosok ne kapjanak szociális ellátásokat. De azt, hogy több munkanélküli van egy családban és azok közül csak egy kaphat rendelkezésre állási támogatást, az teljességgel alaptörvény-ellenes. De mivel Magyarországnak ilyen Közigazgatási Minisztériumi apparátusa van, így egyértelmű, hogy szakmai hiányosságuk miatt ezt nem vették észre, vagy nem is akarták.

Ezért nyomorog a magyar nép!

A Közmunkásokat is megkülönböztetik ma Magyarországon mert számukra nem a mindenkori Munka Törvénykönyve az irányadó, hanem a Közmunkát szabályozó Közmunkatörvény és a béreket szabályzó Kormányrendelet. Ez helytelen, mert a Közmunka is Munka, amely során fontos a programba bevont személyek megbecsülése útba igazítása.

A Közmunkát végzőknek is járnia kellene a Munka Törvénykönyve által előírt a jelenlegi közmunkás bérnél magasabb munkabérnek és a munkavégzés során a Közmunkásokat is megilletné mindenhol a Munkaruha és az egyéni védőeszközök!

Elvárható volna a mai viszonyok között az is, hogy a Munkához való egyenlő hozzáférés és jog ne különböztesse meg a munkát végző csoportokat, ne legyen különbség Munkás és Közmunkás között!

Elvárható volna az is, hogy a Munka Törvénykönyve és a Munkavédelemről, Munkabiztonságról szóló jogszabályok legyenek az irányadók a Közmunkásokra is, sőt jó volna ha ezeket a szabályokat az illetékesek be is tartanák!

A Közmunka átalakítása mellett a FIDESZ átalakította az álláskeresési járadék folyósításának időtartalmát is, a korábbi 270 napról ezt 90 napra csökkentette. Bebizonyosodott, hogy másfél-két év alatt sem igen lehet munkát találni.

Ma a fiataloknak nincs jövőképe, mert kérdezzük , hogy életcél lehet-e egy a felsőoktatásból kikerülő fiatal számára az, hogy Közmunka keretében szemétszedésre, árokásásra és utcaseprésre kényszerüljön?
A lehetséges válasz az hogy nem, ez nem lehet életcél. Ezt jól bizonyítja az a nagyszámú elvándorlás, amely egyes városokat jellemez.

Az idős elesett beteg embereknek sincs biztosítva az ellátása, ahogy a rászoruló egészségkárosodott embereknek sem, hiszen a FIDESZ számos olyan törvényt és jogszabályt írt át és hozott, amely ellehetetleníti e másik hátrányos csoport életét. Ezt jól bizonyítja az elhíresült „rokkantsági emberek egészségi állapotának komplex felülvizsgálatát” elő író jogszabály és az, hogy tartósan egészségkárosodott és sok esetben súlyos korral küzdő embereket minősítenek munkaképesnek.

Ma Magyarországon a megélhetés drága az életszínvonal alacsony, a FIDESZ által meghozott adó és ÁFA törvények csak a tehetősebb rétegnek kedveznek.

A FIDESZ részéről beharangozott rezsicsökkentések a választási kampány részei, mivel valós megoldást az emberek megélhetésének problémáira csak az adó és járulékok, valamint az igénybe vett termékek és szolgáltatások árában megjelenő Áfa csökkentése jelentené.

A Közmunka is Munka Blogunk és Érdekvédelmi csoport követeli az egyenlő munkabért minden közmunkásnak és az intézményes közfoglalkoztatás újbóli megteremtését Kaposváron és másutt is. Továbbá követeljük munkahelyek létesítését és azt, hogy a város és az ország vegye komolyan más elesett társadalmi csoport problémái mellett a fiatal álláskeresők és a közmunkások ügyét.

Nincsenek megjegyzések: