Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

2013. január 16., szerda

Változás a foglalkoztatás elősegítésében és a munkanélküliek ellátásában

Blogunk tájékoztatja az érdekelteket arról , hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény több ponton módosult.

A módosítás értelmében, 2013. január 01. napjától a munkaügyi kirendeltségeknek nem kell felszólítani az álláskeresőket, ha jelentkezési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, s mulasztásukat igazolási kérelemmel nem mentették ki, hanem a kötelezettség elmulasztásának napjától törölni kell a nyilvántartásból. Amennyiben a jelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt kerül sor a törlésre, újbóli nyilvántartásba vételre csak a törléstől számított 60 nap elteltével kerülhet sor.

A nyilvántartásból való törlésről a területileg illetékes Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége tájékoztatja a település Jegyzőjét.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személynek, akit az állami foglalkoztatási szerv a fenti indok alapján törölt az álláskeresők nyilvántartásából.

Fentiekre tekintettel felhívom figyelmüket a Munkaügyi Kirendeltség által megállapított jelentkezési időpontok pontos betartására, annak érdekében, hogy minél kevesebb esetben kerüljön sor a jelentkezési kötelezettség elmulasztása miatti törlésre és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításának megszüntetésére.

Nincsenek megjegyzések: