Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

2013. január 14., hétfő

Üdülési pályázat közmunkásoknak!

sakál- Az alábbi pályázati lehetőséget juttatták el szerkesztőségünkhöz, melyre pályázhatnak mindazon közmunkavállalók, akinek a munkaviszonyból származó rendszeres havi bruttó jövedelme nem haladja meg a 2013. január 1-jén érvényes minimálbér kétszeresét. ( Mondjuk ez még nem látható számunkra, hogy a Közmunkás minimálbér, avagy a rendes Mt. szerinti Minimálbér-ről van-e szó?) Ugyanez vonatkozik a pályázatban részt vevő házastársra/élettársra is.

A részletes tájékoztatás alább olvasható:
 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretén belül pályázatot ír ki állami közmunkaprogramban foglalkoztatott munkavállalók számára.

A pályázat célja
A pályázat célja üdülési szolgáltatás igénybevétele.

Pályázhatnak
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) az állami közmunkaprogram keretében foglalkoztatott munkavállalók (a továbbiakban munkavállaló), valamint a pályázóval közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint eltartott gyermeke/gyermekei (továbbiakban: család) részére üdülési, pihenési, rekreációs célból
pályázatot hirdet.

Pályázatot az a munkavállaló nyújthat be, akinek a munkaviszonyból származó rendszeres havi bruttó jövedelme nem haladja meg a 2013. január 1-jén érvényes minimálbér kétszeresét. Ugyanez vonatkozik a pályázatban részt vevő házastársra/élettársra is.

Pályázati feltételek
A pályázat keretében egy adatlapon egy család pályázhat. Az adatlapon fel kell tüntetni a vele egy háztartásban házastárs/élettárs adatait is.
A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek azok a pályázók, akik 2012-ben az Alapítvány által nem részesültek támogatásban.
A pályázat keretösszege: 50 millió forint
 
A támogatás elnyerése esetén:
- a pályázó és közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 1 000 Ft/fő önerő befizetésével;
 
- a pályázat benyújtásakor 3-14 életév közötti gyermeke 500 Ft/fő önerő befizetésével veheti igénybe a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Üdülési Kártya segítségével az üdülési szolgáltatást.
Az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt üdülő 3 év alatti gyermek részére ingyenes, de a pályázati adatlapon kötelező megadni a kiskorú gyermekre vonatkozó adatokat.
 
Általános pályázati feltételek:
-a pályázat kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus adatlap kitöltésével nyújtható be; 

-egy pályázati adatlapon, egy munkavállaló (illetve család) nyújthat be pályázatot; 

-egy személy (illetve család) csak egy pályázat keretében részesülhet támogatásban; 

-a hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázat érvénytelen; 

-az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség; 

-az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti; 

-a pályázó legkésőbb a benyújtást követő 15. munkanapig az Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást a pályázat eredményéről; 

-az önerőt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követő 30 munkanapon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám feltüntetésével kell átutalni az Alapítvány következő bankszámlaszámára: OTP Bank 11794008-20541121
az elnyert üdülési szolgáltatást a www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett állami üdülőkben, az ott megjelölt településeken vehetik igénybe a nyertes pályázók; 

-a támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2013. március 20-ig állnak fenn; 

-az üdülés helyszínére történő eljutást a pályázónak kell biztosítania; 

-az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb 2013. december 31-ig vehető igénybe, amely határidő nem hosszabbítható meg.
Amennyiben a támogatás a határidő lejárta előtt nem kerül felhasználásra, a nyertes pályázó részére az önerő nem kerül visszafizetésre.
 
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
Munkáltatói igazolás;
Pályázói nyilatkozat, amely kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványon nyújtható be.
 
A benyújtás határideje
A pályázat benyújtható: 2013. március 20-ig a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlapon.
 

Nincsenek megjegyzések: