Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

2013. február 22., péntek

Közmeghallgatás Kaposváron...

A tegnapi napon került sor egy közmeghallgatásra a Kaposvári Városháza dísztermében a hatályos törvénynek megfelelően.
A közmeghallgatáson maradéktalanul sajnos nem volt jelen a helyi sajtó, mindössze csak egy tudósító volt a Somogyi Hírlaptól: Szita Károly: itt nem lehet éhező gyerek!
-Ebből úgy látszik, hogy  a városban lakóknak nincs joga megismerni azokat a problémákat, melyek a helyi kormánypárti városi vezetők szerint nincsenek is és szerintük Kaposváron minden a legnagyobb rendben van, ahogy az országban is. 
Ezt a rend érzetet csak megerősítették Szita Károly polgármester úr azon kijelentései, hogy "a város idei költségvetése még soha ilyen jó nem volt, az egy stabil alapokon álló jó költségvetés...A város soha nem volt ilyen jó helyzetben, mint most a kormányzat általi adósság átvállalással...Csökken a hitelállomány, ezeket szükség szerint csoportosítják át...Az előző két kormány talicskával vitte el innét a pénzt..." (A mostani kormánypárti városvezetés sem tétlenkedett: A helység kalapácsa – helyi oligarchia és vazallusmédia Kaposváron).

Szita Károly polgármester úr a költségvetés mellett szót ejtet arról, hogy kettő jövőbeli üzem megnyitása várható. Egy Hűtőberendezés-tartályokat gyártó cég a Cabero Industrial Kft, amely beruházása már megkezdődött néhány éven belül (-befektető cég saját felhívása szerint terveik szerint "öt éven belül 300 dolgozója lehet a cégnek.") több kaposvári és Kaposvár környéki embernek adhat majd munkát. A másik ilyen munkahelyteremtő beruházás egy gyümölcsfeldolgozó üzem lesz, melyet a Greenextract Kft. befektetői építenek majd fel. Ez az üzem az előzetes tervek szerint állandó jelleggel 25 főt, valamint további 20-25 fő szezonális idény munkást vehet majd fel.   
Mindkét üzem a Keleti Ipari Parkban létesül. 
A város vezetése szerint nem jön városunkba, Kaposvárra olyan nagyobb befektető, mint például a Mercedes, vagy Audi gyár, -mondjuk ez egy érdekes felvetés annak fényében, hogy csapnivaló a közúti és a vasúti infrastruktúra ebben a térségben, és ezért hogy kézzelfoghatóan ez esetlegesen javulásnak indulhasson egyenlőre nem sokat tesznek a város vezetői.
 
Szita Károly polgármester úr elmondta, hogy kisebb dolgokban gondolkodik a város, mégpedig abban, hogy a város élelmiszeriparát népszerűsítsék és a helyi élelmiszeripar által ellátott védjegyes helyi termékek vásárlására kérjék a városlakókat, hogy így minden lehetséges fogyasztó járuljon hozzá a kaposvári munkahelyek megmaradásához, megmentéséhez és további lehetséges fejlődéséhez. Ez a felvetés érdekes annak fényében, hogy jelentős díjtételeket kell a város lakóinak elszenvednie, mint a szemétdíj, a kommunális adó, a távhő díja, stb., mindeközben csökkentek a keresetek, gyengült a  vásárlóerő a kaposvári embereknél is.
Megkérdeztük a Polgármester urat arról, hogy a városban mikor indulnak el a köz-foglalkoztatások és ezekben hány fő vehet majd részt, akik abban a kiváltságos helyzetben lehetnek, hogy a Kormányzat által csökkentett Foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett inkább "az éhbérért dolgozunk kényszermunka" szintén a kormányzat által csökkentett közmunka bérért munkát vállalhat
Az általam felvetett (Kemenczei Róbert) közmunkások ügyére nem kaptunk konkrét választ, mindösszesen csak egy megjegyzést: amely szerint a városban Annyi köz-foglalkoztatott lesz amennyire lehetőséget kap a város, ha 2000 emberre, akkor 2000 ember dolgozhat közmunkán.". Ez nem volt válasz a munkanélküliség problémáira, mert az idei Közmunka programok még nem indultak el és városban ez eddig mindösszesen 3 fő végez közmunkát!

Szita Károly Polgármester úr beszámolt arról is, hogy jelenleg is zajlik egy távhőhálózat korszerűsítés a városban, amelynek befejezése nyárra várható. Jelenleg 6800 távfűtéses lakás van Kaposváron. A lakosság  közüzemi díjainak csökkentésére úgy van a jövőben lehetőség, ha  minél több lehetséges nagyfogyasztót kötnek be az eddigi vezetékrendszerbe. Ezért a korszerűsítés során az egyik nagy távhő fogyasztó a Kaposi Mór Oktató Kórház lehet, ezen kívül a város vezetői  igyekezni fognak minél több városi intézményt (iskolát, óvodát, bölcsődét, egyéb intézményt) bekapcsolni az új távhő hálózatba.

Szita Károly Polgármester úr említést tett a Tömegközlekedés jövőbeli fejlesztésről is, ami alapján új buszvárók és vizuális utastájékoztató rendszerek épülhetnek és megújulhat az összes régebbi "esőbeállóként" funkcionáló váró épület. 
Erre vonatkozóan  magam (Kemenczei Róbert)  azt javasoltam, hogy előbb a helyi autóbusz park kerüljön megújításra és a jelenleg közlekedő autóbuszok elégtelen műszaki állapotát orvosolják (mert vannak olyan járművek amelyek még télen is nyári gumikkal közlekednek).  A másik javaslatom az volt, hogy az utazási feltételeket mindenki minden körülmények között egyenlő díjszabáson vehesse igénybe és ezért az autóbuszon megváltott menetjegy is ugyan annyiba kerüljön, mint a máshol elővételben megváltott. 
A közlekedéssel kapcsolatban többen is jelezték, hogy a jelenleg felfestett kerékpár útvonalak több helyen is közlekedési veszélyeket rejtenek.

Szita Károly Polgármester úr szót ejtett egyes városrészek jövőbeli megújításáról is, azaz a Szociális Városrehabilitációs programról, melyek a korábban megújult úgynevezett minta lakótelepek szintje szerintiek lehetnek. E kapcsán került szóba jelenlegi szemét lerakó megszüntetése, rekultivációja is, amely része a városrészek megújulási programjának.
Többen is jelezték, hogy nem elég a városrészeknek megújulnia, hanem a köztisztaságot is hatékonyabban kellene fenntartani, mert a város igen szemetes. Voltak akik új kukák kihelyezését, a  régiek átfestését kérték. 

Voltak olyanok is, akik új parkolóhelyeket szernének egyes intézményekhez. 
Olyan hozzá szóis akadt,  aki nem volt elégedett az utcákon dolgozó közmunkások teljesítményével.-Erre reagálva magam (Kemenczei Róbert) szembesítettem azzal a városi kormánypárti képviselőket, hogy korábban egy szakképzetlen közmunkás havi nettó 60 250 Ft munkabért kapott 8 órai munkájáért, melyet a jelenlegi kormányzat lecsökkentett nettó 49 453 Ft-ra
Mivel a közmunkások bérezése megkülönböztető és mivel 6 órában várhatóan 37 089 Ft-ot, 8 órában pedig 49 453 Ft-ot kaphatnak kézhez a szakképzetlen emberek ezért ne várja el a város lakóssága és a város vezetése a tisztelgéses munkát, mivel a Kormány kivett a közmunkát vállalók zsebéből a rendes kormányrendeletben is rögzített mindenkori minimálbérhez képest is közel 15 ezer forintot! Ezen kijelentésemre a polgármester úr láthatóan zavarba jött! 
A köztisztaság kapcsán kértem, hogy a 2012. októberében kitisztított Kapostüskevár MÁV állomással szemben található vízelvezető árokból kiszedett faágakat és szemeteket szállíttassa el a város, mert azok a mai napig ott vannak!

Szita Károly Polgármester úr elmondta, hogy idén kevesebb forrás juthat a közúthálózat karbantartására. Többen is jelezték a hiányosságokat és a hibákat a felszólalok közül. 
Volt, aki szeretné a város egyes külterületin lévő jelenlegi földutak leaszfaltozását, mint például a Körtönye utcában. 
Kértek útburkolat javítást a Gróf Apponyi Albert utca lakói is. 
Ehhez kapcsolódóan magam (Kemenczei Róbert) szóvá tettem, hogy a tüskevári városrészben nemrég a MÁV által felújított megállóhely épülethez nehézkes gépkocsikkal a bejutás, mivel annak a parkolójába bevezető útszakasz, amely  a város kezelésében áll gödrös, kátyús, balesetveszélyes! Kértem ennek aszfaltozással történő kijavítását, melynek során megjegyeztem, hogy nem csak a városi képviselők utcáiban kellene új járdákat építeni! Sajnos erre a Polgármester úr cinikusan reagált és megkért arra, hogy ne beszéljek hülyeségeket, mert már 2 éve nem volt Kaposváron járda felújítás és építési program. Ekkor Polgármester úr kérésére megjelöltem az egyik ilyen utcát és azt aki ott lakik, méghozzá a Szent István utcát és annak kormánypárti képviselő asszonyát!
A történtekből úgy néz ki, hogy  a helyi kormánypártiak sem emlékeznek arra, vagy nem akarnak, hogy Gyorsított ütemű út- és járdafelújításról beszéltek Kaposváron.

Még számos témáról esett szó, mint a szegénység, a fagyhalál és az embertelen életek. Éhező gyermekekről is szó eset, melyre a Polgármester úr úgy reagált, hogy ilyet nem lehet eltűrni, ezért aki ilyenről tud jelezze, mert van rá forrás hogy ilyen ne fordulhasson elő.
Ehhez a témához  kapcsolódva magam (Kemenczei Róbert) szerettem volna választ kapni arra vonatkozólag, hogy Kaposváron miért nincsen tűzifa segély a rászorulóknak és arra, hogy miért kell Kaposváron 5-10 évet is várni egy szociális bérlakásra és hogy a város miért hirdeti megvételre üresen álló lakáscélú ingatlanjait, melyek a lehetséges rászorulók részére kiadhatóak lennének. 

Szó eset a jelenlévők részéről arról is, hogy vannak civil szervezetek, akik helység nélkül vannak és hogy jó lenne ha ezek egy esetlesen üresen álló ingatlanba beköltözhetnének. Ehhez kapcsolódva magam (Kemenczei Róbert) megjegyeztem, hogy lett volna ilyen ingatlan amely korábban helyi műemléki védettség alatt volt, de ezt a Petőfi Sándor Általános iskolát amely 100 évig állt lebontatták, hogy helyére egy élelmiszer ipari bevásárló központ (CBA-Cent) épülhessen. Megjegyeztem, hogy nincs szükség egy ekkora városban annyi bevásárló központra és üzletre, hiszen az itt élőknek nincs kellő számú vásárlóereje az egyre nagyobb elszegényedés mellett.

 Még számos dologról esett szó, de azt hiszem a fontosakat leírtam.

A következő kérdéseket tettem fel magam és mások nevében is a kormánypárti városi képviselőknek: 
1.) Mikor indulnak el Kaposváron a közmunkák?
2.) Milyen munkakörökben és hol lehet közmunkákat végezni, összesen hány fő vehet részt ezekben?
3.) Hány hónapig és napi 6 vagy 8 órában lesz-e lehetőség közmunkát végezni a városban?
4.) Lesz-e intézményes közfoglakoztatás, mert korábban hallani lehetett, hogy 197 fő dolgozhat intézményekben, ők kik lehetnek és milyen munkaköröket láthatnak el és hol?
5.) Mit kíván tenni a város vezetése a munkanélküliség csökkentéséért és a fiatalok elvándorlásának megállításáért?
6.) Kaposváron miért nincsen Tűzifa segély, kapott-e a Családsegítő Központ tűzifasegély nyújtásához támogatást? Ha kapott kik, milyen rászorulók részesülhettek a segítségből, mert volt aki NEM! Ilyen személy volt az a tartósan beteg 44%-ra leszázalékolt idős kevés keresetből nehéz körülmények között élő hölgy is, aki albérletben kénytelen élni, és aki a téli hidegben fázott mert nem tudott fűteni!
7.) Miért kell Kaposváron 5-10-évet is várni egy szociális bérlakásra a rászorulóknak?-itt megjegyzésre került, hogy van a városban olyan személy is, aki már 10 éve várja hogy lakhatása gyermekeivel megoldjon!
8.) Miért árulja a város vagyongazdálkodási igazgatósága azokat a lehetséges lakhatási célú ingatlanokat, melyek egyes rászoruló embereknek esetleg kiadhatóak volnának?
9.) Mit kíván tenni a város a Kapostüskevári vasúti megállóhely épületének parkolójába bevezető a város kezelésében álló kocsibejáró kátyús, gödrös, balesetveszélyes állapotának megszüntetése érdekében?
10.) Mikor kerülnek elszállításra  a 2012. októberében szintén a Kapostüskevári MÁV állomással szemben található vízelvezető árokból kiszedett ághalmok és szemetek?

Fenti kérdéseinkre  elméletileg talán választ fogunk kapni valamikor írásban. 
Várjuk!


 

Nincsenek megjegyzések: